Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0303

Een mop (mondeling), vrijdag 25 april 1902

Hoofdtekst

Der was er's een meissie en dat was gestorven. Ze gong natuurlijk rechtdoor naar den hemel toe om te vragen of ze toegelaten kon worden.
"Ho, ho," zei Petrus, "dat gaat zoo maar niet. Ik zal eerst je zondenregister ers naslaan."
Hij dus naar binnen, met dat gevolg dat het meisje niet toegelaten kon worden. Diep terneergeslagen en erg huilend liep ze weg. 't Was dan ook verschrikkelijk. Ze was zich niet bewust zooveel kwaad in haar leven gedaan te hebben, en dan zoo maar teruggestuurd worden. Doch wat gebeurt?
Opeens ontmoet ze een ouwe jood, en die zeit tegen der: "Nah, wat scheelt er an? Waarom snotter je zoo? Ken jij je traantjes niet beter bewaren voor lhater?"
"Och mijnheer, zou ik niet huilen? Ik ben daar juist bij den hemel geweest en Petrus wil mij niet toelaten!"
"Maar dat is verschrikkelijk," zei de jood: "Dat mag niet gebeuren. Lhoop jij maar met me mhee en ik zel sorge as dat je goed en wel pinnen raakt."
"Och mijnheer, plaag me niet. Is het al niet erg genoeg? Hoe wou u dat nou kunnen doen?"
"Hoe ik dat doen kan? Nah, Mozes is niet voor niemandal zestig jaren oud en Mozes is goochem. Ga jij maar met mijnheer Mozes mhee en die zel er es kijke of ie niet een ghoed whoordje voor je doen kan. Geloof me, bij de gezondheid van mijn Racheltje: jij wordt pinnengelaten."
Zij dus mee. Ze kloppen aan. Petrus komt voor.
"Och, mijnheer Petrus," zeit de jood, "zou je niet zoo goed willen weze dat meissie een plaassie bij je te besorge?"
Petrus kijkt, maar wendt zich knorrig af en zegt: "Die is hier straks al geweest. Het kan niet, en daar mee uit."
"Och, mijnheer Petrus," zeit de jood, "dan heb ik nog een masseltje bij me. Wil je niet ers kijken? Och, zoo'n mooi peessie."
Meteen laat hij een haan zien, die hij onder zijn jas heeft.
"Nah," zeit de jood, "hoe zal het?"
"Laat het meissie maar binnen," zeit Petrus: "Ik heb een hekel om oude koeien uit de sloot te halen."
"Nhet zoo as je wilt," zeit de jood, en gaat lachende heen.
(Amsterdam)

Onderwerp

AT 0330* - Heaven entered by trick    AT 0330* - Heaven entered by trick   

Beschrijving

Petrus laat een overleden meisje eerst niet toe in de hemel, maar als een jood hem een haan laat zien veranderd hij van gedachten, want hij wil niet worden herinnerd aan zijn drievoudige ontkenning dat hij een volgeling van Christus is.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Motief

K2371.1 - Heaven entered by a trick.    K2371.1 - Heaven entered by a trick.   

Commentaar

25 april 1902
De haan herinnert Petrus uiteraard aan de drievoudige ontkenning een volgeling van Christus te zijn (Mattheüs 26:34, 69-75).
Heaven Entered by Trick

Naam Overig in Tekst

Petrus    Petrus   

Mozes    Mozes   

Racheltje    Racheltje   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21