Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0331

Een mop (mondeling), maandag 06 januari 1902

Hoofdtekst

Verkort verhaal van mijn zwager, doch uitvoerig te vertellen.
Een jodenjongen komt iederen avond laat thuis. Dit verveelt vader. Op een goeden keer mag hij er niet in.
"Want," zegt vader, "jij bent mijn Joopie niet: mijn Joopie komt niet zoo laat thuis."
Joopie neemt een steen, gooit die te water. Vader denkt dat Joopie verdrinkt.
Vliegt naar buiten, Joopie naar binnen, sluit vader buiten en neemt revanche door te roepen als vader binnen komen wil: "Jij bent mijn vader niet: ik heb geen vader die zoo laat thuis komt."
Als het van belang is, zal ik het uitvoeriger in joodsch dialekt vertellen, zooals het mij is meegedeeld.

Onderwerp

AT 1377 - The Husband Locked out    AT 1377 - The Husband Locked out   

ATU 1377    ATU 1377   

Beschrijving

Jongen die elke avond laat thuis komt wordt eens door zijn vader niet binnengelaten met de woorden dat hij zijn zoon niet is, want die komt niet zo laat thuis. De jongen gooit een steen in het water, waarop de vader naar buiten komt, denkend dat zijn zoon verdrinkt. De jongen gaat naar binnen en sluit zijn vader buiten met de woorden dat hij zijn vader niet is, want zijn vader komt niet zo laat thuis.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Motief

X610 - Jokes concerning Jews.    X610 - Jokes concerning Jews.   

Commentaar

[6 januari 1902] in brief van 25 april 1902
The Husband Locked out & AT 1855, Jokes about Jews

Naam Overig in Tekst

Joods    Joods   

Joopie    Joopie   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21