Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0339

Een mop (mondeling), maandag 06 januari 1902

Hoofdtekst

Der benne altijd heere, dat spreekt, en zoo was er ook ers een heer, die had een zoon. Nou, die heer gaat sterve en die jongen wier mismaakt, dat hij kreeg geen cent. Of ie nou broers had, dat weet ik niet, maar hij kreeg tenminste niks en hij was er bitter om verlegen.
Op lest docht ie: weet je wat? Ik zel ers nee me overbuur loope, de kleeremaker, of die voor vader wil spele. Die kerel ken dan mooi wat verdiene - een honderd gulde of vijf - en ik kom metien in het testement.
Hij loopt er dus heen. Hij vertelt hem het ien en aar, en de kleermaker wil wel. Die gong dus in 't bed legge. De notaris wier ehaald, en toe zei de kleermaker met een benauwd stemmetje wat de zoon hem voor epreveld had. Het testament wier dus op die jonge emaakt. Best. De notaris schrijft alles op en toe ie edaan had, vroeg ie of ie nog wat had.
"Ja," zei de zoogenaamde stervende: "Hier over woont een arme kleermaker met acht kindere, die heet zoo en zoo: die most nag een legaat van ƒ14000 hebbe."
Nou, deer schrok de jonge van, maar hij dorst niets te zegge.
Toe de notaris weg was, speelde hij natuurlijk op as de rook, maar de kleermaker zei: "Ik wat en jij wat, dan hebbe we niks te klage."
En daarmee was het zakie bered.
(D. Schuurman)

Onderwerp

VDK 1588*** - Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament    VDK 1588*** - Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament   

Beschrijving

Jongen die van zijn stervende vader niets krijgt, vraagt zijn buurman zich voor te doen als zijn vader. Hij vertelt wat hij moet doen, roept een notaris die het testament opmaakt. Op de laatste vraag of de zogenaamd stervende nog iets heeft, antwoordt de kleermaker dat een legaat moet worden gegeven aan een arme kleermaker. De jongen schrikt, maar zwijgt. Als hij achteraf kwaad wordt zegt de kleermaker dat ze beiden wat hebben gekregen en niet moeten klagen.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

[6 januari 1902] in brief van 25 april 1902
Zie ook CBAK0340 en CBAK0341.
Bedrieger neemt plaats van overledene in en dicteert diens testament

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21