Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0378

Een sprookje (mondeling), donderdag 02 april 1903

Hoofdtekst

Van mijn Uitdammer hoorde ik een fragment van een verhaal dat mijns inziens weinig om het lijf had, doch waar de heer Schuurman mij een uitvoerige lezing mededeelde. Beide personen houden noch hielden ooit voeling met elkaar.
Er zat onder de Nieuwe Brug te Amsterdam altijd een man die de bediening had van de secreten. Die had een dochter, die wou trouwen, maar dat mocht niet eer, voor de vrijer beloofde dat ie de oude heer zou opvolgen. Dat beurde, dat die haalde toe de fooien op.
Nou was er een kapitein van een schip, die gaf al jaren lang als hij er kwam een goede fooi. Maar op een zekeren tijd werd dat al minder en minder. Op 't lest gaf ie maar een stuiver. Ook begon hij er sjofel uit te zien.
Toe zei de man onder de brug: "Je moet me toch ers zeggen, waarom ik teugenwoordig zoo weinig krijg."
Dat wou de kapitein eerst niet, maar op lest vertelde nie toch dat zijn schip vergaan was en ie niet verassereerd was.
"Kom dan vanavond ers bij me in die en die straat, dat en dat nummer."
Enfin, docht de kapitein, ik ken der wel ers heen gaan. Hij gong dus, maar kwam an een deftig huis.
"Ik ben zeker abuis," zeidie, "maar ik zel toch maar schellen."
Een klein meisje deed open en zei: "Uwe is zeker de kapitein die komme zou. Komt uwe maar binnen."
Hij wier in een deftig salon elate.
Toe most ie weer alles vertellen, en op lest zei de man onder de brug: "Mijn grootvader, me schoonvader en ik hebbe jaren onder de brug gezeten, en benne zoo rijk eworden. Jij heb ons altijd goed bedocht, dus nou zel ik jou bedenken. Wat kost je schip?"
"ƒ180.000."
"Zoo, nou laat dat den voor mijn rekening maken. Ken je het terug geven, dan is het goed; aars is het ook goed."
De kapitein mooi blijd natuurlijk; liet het schip maken. Later heb ie alles teruggegeven. Maar hij most beloven dat het schip zou hieten Van Den Bedelaar en dat ie voortan weer een goede fooi zou geven.
(Uitdam, D. Schuurman)

Onderwerp

VDK 0942* - De dankbare bedelaar    VDK 0942* - De dankbare bedelaar   

sinVDK 0942* - Belohnte Mildtätigkeit    sinVDK 0942* - Belohnte Mildtätigkeit   

Beschrijving

Beheerder van toiletten merkt dat een kapitein die altijd veel fooi gaf steeds minder geeft en er armoedig gaat uitzien. Als hij hoort dat zijn onverzekerde schip is vergaan nodigt hij de kapitein uit op bezoek te komen. De man blijkt zeer rijk te zijn en biedt de kapitein aan op zijn kosten een nieuw schip te laten bouwen, op voorwaarde dat het schip Van den Bedelaar zal heten.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

2 april 1903
Twee vertellers: een informant uit Uitdam en D. Schuurman.
De dankbare bedelaar

Naam Overig in Tekst

Uitdammer    Uitdammer   

Schuurman    Schuurman   

Nieuwe Brug    Nieuwe Brug   

Van Den Bedelaar    Van Den Bedelaar   

Naam Locatie in Tekst

Uitdam    Uitdam   

Amsterdam    Amsterdam   

Plaats van Handelen

Amsterdam (Noord-Holland)    Amsterdam (Noord-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21