Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0465

Een sage (mondeling), maandag 26 juni 1911

284.jpg

Hoofdtekst

Heden 24 juni 1911 had ik het voorrecht een partus te doen bij een primipara van 36 jaar. Die duurde van donderdagnacht één uur tot zaterdagavond zes uur. Wat kon ik beter doen, dan den uxor, een echte Zuiderwouder van 55 jaar, te interviewen? Ziehier het resultaat.
In de Haarlemmermeer was iemand, die de zwarte kunst verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was, kon hij het laten stilstaan. Was hij weer een eind vooruit, dan kon hij het weer laten komen.
Ik vond dat zoo aardig, aldus de kraamheer, dat ik het wel wou leeren. Die persoon was er niet ongenegen toe. Maar toe was er gelukkig een maat, die me waarschuwde.
Die zei: "Hij wil er wel graag of, en dat ken hij alleen, as ie iemand vindt, die het hebben wil, want ze hebben er erge last van. Ze hebben een boekie en daar kenne ze niet of, al verbrande ze het. Ze kenne het ook niet wegmake, want het komt telkens weerom. Alleen kennen ze het kwijt, als iemand het hebben wil."
Ik bedankte er dus voor, maar toe zei die vent: "As je 't ken, dan ken je an zooveul geld komme as je maar wille."
Toe wier ik toch nieuwsgierig en vroeg: "Hoe dan?"
Nou, dan most ik een kat met huid en haar murf koken, en dan 's nachts om twaalf uur voor den spiegel gaan zitten, en naar een beentje zoeken op de tast af.
Zoodra ik het bewuste beentje tusschen me vingers had, zou er een stem komen, die zegge zou: "Dat is het."
En dan was me fortuin gemaakt.
Toe begreep ik dat het duivelswerk was, en moest ik er niks van hebben.
(J. Lof)

Onderwerp

SINSAG 0752 - Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.    SINSAG 0752 - Zauberbuch kann nicht verbrannt oder weggegeben werden: Zauberer lässt es stehlen.   

Beschrijving

Zegsman vertelt dat hij er eens aan heeft gedacht om van iemand te leren toveren. Een vriend waarschuwt hem dat die man graag van het toverboekje af wil, maar dat alleen kan doorgeven aan iemand die het wil hebben. Zegsman weigert, is toch nieuwsgierig hoe hij rijk kan worden, maar uit de manier waarop maakt hij op dat het duivelswerk is en weigert.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Zie voor de gepubliceerde versie CBAK0536.
Onder beeld een foto (zwart wit) van verteller Jan Lof.

Naam Overig in Tekst

Zuiderwouder    Zuiderwouder   

[Jan Lof]    [Jan Lof]   

Naam Locatie in Tekst

Haarlemmermeer    Haarlemmermeer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21