Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0466

Een mop (mondeling), maandag 26 juni 1911

Hoofdtekst

Daar was ers een domineeszoon en die wou niet oppassen. Dat toen gong hij naar het buitenland. Een jaar of wat later kwam ie terug as een welgesteld heer. Zijn vader vroeg hoe of dat kwam.
"Ja," zei die, "ik heb een ambacht geleerd."
Maar welk dat was, wou ie niet zeggen.
Toen noodigde de dominee den schoolmeester en andere voorname heeren op een rookie en zei: "Jelui moet het maar ers uit hem zien te krijgen."
Nou, dat lukte en toe bekende nie, dat hij had leeren stelen, en dus een dief was. En hij beroemde zich erop, dat hij alles kon stelen waar het zich ook bevond, zonder dat de lui het merkte.
Toe zei de schoolmeester, dat hij ƒ300 onder zijn stroo onder zijn bed had, en dat ie toch welders zou willen zien, dat hij die stal.
Een dag of wat later hoorde de schoolmeester leven op zijn erf, en wat zag hij? Een kerel die bij het dak opklom. Nou had de dominee gezeid, dat als ie hem snapte, hij hem gerust dood mocht schieten, want dat hij zich over zijn zoon schaamde. De meester schoot dus zijn pistool af, en toe viel de man na beneden. Het was evenwel geen man, maar een strooien pop, die met een touw naar boven getrokken werd. Toen de schoolmeester naar buiten gong om den dooien te begraven, merkte nie dat ie zoo licht was. Hij haalde dus een lantaarn en zag dat het een stroopop was.
"Potdomme wijf," zei die teuge zijn vrouw, "ik denk dat ie me bij 't laif heb."
Dus hij naar binnen, maar ja, toe was de ƒ300 al gevlogen.
Een dag of wat later zei de meester tegen den dief: "Dat is je gelukt, maar ik heb nog drie paarden. As je die, zonder dat ik het merk, uit me stal haal, mag je het beste houwe."
"O, das niks," zeidie.
De schoolmeester nam drie man aan: die mosten de paarde bewake en er uit zecurigheid nog bovenop gaan zitten ook. 's Avonds kwam er een oud vrouwtje, die om nachtverblijf vroeg. Dat wouen ze niet geven. As ze dan maar in den paardestal mocht slapen.
"Nou, vooruit dan maar."
Toen ze een poosie gezete had, zei ze: "Ik ben zoo koud, dat ik neem een glaasie genever."
Dat daan ze ook.
Toe presenteerde ze heurlui ook. Nou, dat wouen ze wel. Maar daar was slaapgoed in, dat een poos later zaten ze alledrie op paard te snurken.
Nou is het mijn tijd, docht de dief, want die was het ouwe vrouwtje. En hij tilde degeen die op het beste paard zat eraf en zette hem op de stok die tusschen de paarden is als afscheiding, en gong met het paard mee weg.
Een poos later hoorde nie dat een pastoor zijn testament gemaakt had en aan zijn huishoudster een legaatje van ƒ500 gemaakt had.
Die heb geld, docht ie: dat moet ik hebben.
Nou had ie eerst eenden gestolen bij een boer. Die plukte nie. Toen smeerde ie zijn eigen in met teer en rolde zich in de veeren. Toen ging ie naar de kerk in den toren en begon de klok te luiden. Daar kwam de pastoor op af.
"Wie luidt daar?" vroeg die.
"Ik," zeit ie: "Ik ben de engel Gabriël en kom je halen om naar de hemel te gaan."
"Goed," zei de pastoor,"ik ben bereid."
"Ja," zei de engel, "maar eerst moet je al je aardsche goederen, je geld enzoo, afgeven, want dat heb je dus niet meer noodig."
Dat daan de pastoor.
Maar toe zei de dief: "Er is ƒ500 te kort, die je an je huishoudster gegeven hebt."
Toe schrok pastoor en docht: die weet alles.
Dus hij gong het halen.
"Accoord," zei de dief: "Ben je klaar? Stap dan maar in deuze zak."
Toen pastoor erin was, nam ie hem op den rug en gooide num in het eendenhok waar hij gestolen had. Op het geschreeuw kwam de boer naar buiten en toe wier verdikkie de pastoor nog as een dief afgeranseld.

Onderwerp

AT 1525A - Theft of Dog, Horse, Sheet or Ring    AT 1525A - Theft of Dog, Horse, Sheet or Ring   

ATU 1525A    ATU 1525A   

Beschrijving

Domineeszoon die niet wil deugen komt na jaren terug als een rijke man. Voorbeelden hoe hij met een list ongemerkt geld en een paard kan stelen.

Bron

Collectie Bakker (Archief Meertens Instituut)

Motief

K301.1 - Youth learns robbery as a trade: boasts of it.    K301.1 - Youth learns robbery as a trade: boasts of it.   

H1151 - Theft as a task.    H1151 - Theft as a task.   

H1151.2 - Task: stealing twelve horses out of stall.    H1151.2 - Task: stealing twelve horses out of stall.   

K332 - Theft by making owner drunk.    K332 - Theft by making owner drunk.   

K362.2 - Ring to put on corpse’s finger.    K362.2 - Ring to put on corpse’s finger.   

K842 - Dupe persuaded to take prisoner‘s place in a sack: killed.    K842 - Dupe persuaded to take prisoner‘s place in a sack: killed.   

Commentaar

26 juni 1911
Theft of Dog, Horse, Sheet or Ring & AT 1737 The Parson in the Sack to Heaven

Naam Locatie in Tekst

Gabriël    Gabriël   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21