Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0512

Een sage (tijdschriftartikel), 1903

Hoofdtekst

Een boerenknecht verkeerde met een boerendochter. Hij moest voor den boer gaan werken op een afgelegen stuk land, dat bovendien slechts over water te bereiken was. Hij had daar weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zijn eten kon krijgen. De boerendochter overreedde hem evenwel door de belofte, dat zij dan wel zorgen zou, dat zijn middagmaal op tijd kwam. Hij ging er dus heen. Op etenstijd stond plotseling zijn meisje voor hem met een ijzeren potje met eten, zonder dat hij haar had zien aankomen, zonder dat er een schuitje was of iets van dien aard. De volgende dagen hetzelfde spel. Dit trok hij zich zoo aan, dat hij eenige dagen ziek werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en hij bemerkte niets bijzonders aan haar. Hij herstelde, doch op zijn ziekbed had zich bij hem het idee vastgezet dat hij, het kostte wat het wilde, de oorzaak van het vreemde geval zou ontdekken.'s Avonds, toen het goed donker was, ging hij er alleen op uit. Bij de boerenplaats gekomen, zag hij een lange witte gedaante onbewegelijk staan. Hij ging er heen en ontdekte dat het zijn meisje was. Hij sprak haar aan, doch kreeg geen antwoord. Hij vroeg, wat zij daar moest doen, hoe zij er kwam, enzovoort zonder dat er eenig leven of beweging in haar kwam. Toen werd hij boos, gaf haar een klap, doch zonder resultaat. Ten slotte pakte hij haar beet en kwakte haar languit op den grond, wat zij toeliet zonder zich te verroeren. Zij was als een levenlooze plank. Hiervoor had hij al zijn moed noodig gehad; doch thuis gekomen werd hij ten tweede male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den vorigen avond, maar zij hield zich of zij nergens van wist. Ten slotte kwam er uit, dat zij in den slaap haar schouder bezeerd had, en eindelijk bekende zij, dat in den slaap haar geest het lichaam verliet en ronddwaalde. Zij beloofde hem, dat zij hem geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust had met een kol te trouwen, heeft hij de verkeering afgebroken.
(C. Bakker: `Iets over kollen en belezen', in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 39 (1903), p.691)

Onderwerp

SINSAG 0545 - Hexe geht über das Wasser    SINSAG 0545 - Hexe geht über das Wasser   

Beschrijving

Meisje brengt maaltijd naar haar vrijer waarbij ze een water oversteekt zonder een boot te gebruiken. De man trekt zich dat aan, wordt ziek, en gaat na zijn herstel uitzoeken wat er aan de hand is. Op een donkere avond ziet hij bij de boerderij een lange witte gedaante staan die het meisje blijkt te zijn. Ze antwoordt niet op vragen, verroert zich niet. De jongen wordt weer ziek, en bij een bezoek van het meisje bekent ze dat in haar slaap haar geest haar lichaam verlaat en ronddwaalt.

Bron

C. Bakker: `Iets over kollen en belezen', in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 39 (1903), p.691.

Commentaar

1903
Informant uit Beets
Zie ook CBAK0181 en voor een tweede gepubliceerde versie CBAK0557.
Hexe geht über das Wasser

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20