Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0548

Een sage (tijdschriftartikel), 1922

Hoofdtekst

Er was ereis een molenaar, die zijn molen 's nachts maar niet wou draaien. Wat ze er aan deden, het gaf allemaal niets. Geen knecht kon hij houden; want, of ze kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, of ze bestorven het, als ze er een poosje geweest waren. Op een goeden dag komt er een bedelaar aan de deur.
"Wil je helpen malen," zei de molenaar, "dan kan je veel geld verdienen."
Natuurlijk wou die arme man dat wel.
"Dat's dus afgesproken," zei de molenaar, "maar je moet weten dat er iederen avond een verschrikkelijk leven in den molen is en dat we hem maar niet op gang kunnen krijgen."
"O, daar ben ik niet bang voor, ik zal wel waken. Maar tot aan de bovenste sport toe moet je op iedere tree van de trap een kaars te branden zetten."
Dat gebeurde. Eerst zaten ze samen stil bij 't vuur, maar toen het 's avonds later werd, hoorden ze opeens een gestommel en een leven; alle kaarsen werden na mekaar uitgeblazen en er kwamen een massa zwarte katten binnen.
Toen die bij de tafel kwamen en daar ook de kaars wilden uitblazen, zei de bedelaar: "Su, St, poesjes, dat most jelui nou niet doen, want dan kunnen we niks zien en ik wil dan een lekker kop koffie zetten, dan kunnen we gezelliger zitten praten."
Dat zei hij er maar om, want hij had het kokende water voor wat anders noodig. De katten gingen dus bij het vuur zitten en ze begonnen waarachtig te praten ook. Maar den molenaar werd het intusschen te benauwd.
"Ik ga er tusschen uit," zei hij, "ze hebben er al zoovelen gemold en ik blijf liever nog wat leven."
Toen ze zoo een poosje hadden zitten praten, zei de eene kat tegen de ander: "We mosten hem er even uitwippen."
De knecht deed net of hij niets hoorde.
Een poos later zeiden ze weer: "We moesten hem er even uitwippen."
Maar toen zei er een: "Laten we wachten tot roodbontje komt."
Niet lang daarna kwam een roodbonte kat binnen stuiven.
Nou wordt het mijn tijd, dacht de bedelaar; hij neemt een pollepel en begint de katten met het kokende water te gooien.
Jankend en schreeuwend liepen de katten toen vort en van dat oogenblik af, begon de molen te draaien. En toen de molenaar 's morgens kwam kijken, waren er al een paar zak gemalen. Maar het ergste kwam achteraan, want de juffrouw van den molenaar zat vol brandblaren. Die was dus een kol en had een handje in de spokerij gehad.
(Door mij te Uitdam opgeteekend).
Volgens een dergelijk verhaal uit Zuiderwoude, deed die juffrouw dat, omdat zij niet in den molen wilde blijven wonen. Ze was volgens haar meening rijk genoeg om een gewoon burgerhuis te kunnen betrekken. Omdat haar man dat niet met haar eens was, plaagde ze hem op deze wijze.
(C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in: De Gids 1922, p.103-104.)

Onderwerp

SINSAG 0622 - Die verzauberte Mühle (Brauerei)    SINSAG 0622 - Die verzauberte Mühle (Brauerei)   

Beschrijving

Molenaar kan zijn molen 's nacht niet laten draaien en zijn knechten vertrekken of sterven, tot iemand komt waken en stelt dat op iedere tree van de trap een kaars moet branden. De zwarte katten die binnen zijn gekomen blazen alle kaarsen uit, maar de waker weerhoudt ze om de kaars op tafel uit te blazen. Onder het voorwendsel dat hij koffie gaat zetten zorgt hij voor kokend water. De katten willen hem wegjagen, maar dan gooit de man kokend water over ze heen, en vertrekken de katten. Daarna kan de molen weer draaien. De volgende dag blijkt de vrouw van de molenaar brandblaren te hebben.

Bron

C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in: De Gids 1922, p.103-104.

Commentaar

1922
Informant uit Uitdam (90 jaar oud), Informant uit Zuiderwoude
Zie verder CBAK0380 en CBAK0446. In de gepubliceerde versie is er een duidelijker rolverdeling tussen de molenaar en de bedelaar. In de versie uit de correspondentie figureert ook nog een plotseling optredende knecht, die deels met de molenaar lijkt samen te vallen.
Die verzauberte Mühle (Brauerei)

Naam Locatie in Tekst

Uitdam    Uitdam   

Zuiderwoude    Zuiderwoude   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20