Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CBAK0598

Een sage (tijdschriftartikel), 1922

Hoofdtekst

U weet wel, dat ik voor enkele jaren van de mestkar gevallen ben en dat U mij toen nog behandeld hebt, omdat ik mijn heup bezeerd had? Nou, toen had er al een dag of wat een kikker, of wat wij dachten dat een kikker was, onder den grond zitten laren. Als we op den grond stampten hield het even op, maar kort daarop begon het weer. Nou 's ochtends, toen het ongeluk gebeurde, het was donker, want het was nog vroeg, kwam er een vogel bij mijn vrouw de deur in vliegen. Een leven, dat die maakte, dat is niet te zeggen! Mijn vrouw hem achterna met de beddeplank, maar ze kon hem niet krijgen. Eindelijk heeft ze hem echter toch zeker geraakt, want toen was hij op eens weg en ze heeft niet gezien, waarheen hij gevlogen of gestoven is. Nou veronderstellen wij, dat dat de zwarte kunst geweest is. Het laren is het begin geweest en toen het vogeltje klaar was, is het ongeluk gebeurd. Wat een narigheid toch, dat die vogels altijd komen, als het nog donker is. Nou, ik wou dan toch weten, wie ons dat lapte, vooral omdat mijn vrouw er op aanstond en die er ook zoo naar van was. We zijn toen naar de waarzegster gegaan met ons beide. Maar dat was dom. Ze vertelde wel dadelijk dat er een vogel bij ons in huis geweest was, maar toen we vroegen: "wie dat geweest was", wou ze dat niet zeggen. Zulke lui zijn zoo secuur, zoo iets zeggen ze nooit, als je met zijn tweeën bent.
(C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in: De Gids 1922, p.279-280.)

Beschrijving

Man meent dat de kikkers die al voor zijn val van een wagen onder zijn huis aan het kwaken zijn, en dat de vogel die op de ochtend van zijn ongeluk, bij zijn vrouw in huis komt vliegen, en verdwijnt als ze de vogel achterna gaat, wijzen op toverij. Navraag naar de dader bij een waarzegster levert niets op.

Bron

C. Bakker: `Geesten- en heksengeloof in Noord-Holland boven het IJ', in: De Gids 1922, p.279-280.

Commentaar

1922
Zie ook CBAK0455. De zegsman is C. van de Nadort.

Plaats van Handelen

Broek in Waterland (Noord-Holland)    Broek in Waterland (Noord-Holland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20