Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

EDJSL053 - Het vrouwenzand

Een sage (boek), 1980

Hoofdtekst

Het Vrouwenzand
De inwoners van Stavoren waren zo rijk geworden, dat ze niet wisten wat ze met hun geld moesten doen.
Om de Hollanders te ergeren, die hun voorspoed met lede ogen aanzagen, lieten zij de trapleuningen en deuren in hun huizen met goud beslaan.
Ze maakten het zo bont, dat het hele land erover sprak; ze stelden zelfs hun eigen wetten vast en eigenden zich het recht van galg en zwaard toe.
Toen de prijs van het koren in Stavoren opliep, liet een rijke weduwe een schip naar Danzig varen om een lading graan te gaan halen.
Terwijl het schip onderweg was, daalden de prijzen, en toen het de thuishaven binnenvoer, stonden ze zo laag dat de weduwe het koren met verlies zou moeten verkopen.
Zij zwoer dat ze liever de hele lading kwijt wou dan er geld op toe te leggen, en beval de schipper het graan overboord te gooien.
Op die plek ontstond een zandbank, die de schepen belette de haven binnen te zeilen. De stad verviel tot armoede, en is sindsdien een onaanzienlijk vissersdorp gebleven.
Die zandbank heet het Vrouwenzand. Ieder jaar groeit er een eigenaardige plant, het wonderkoren. Het lijkt precies op echt koren.
Alleen zijn de aren leeg.
(Friesland)

Onderwerp

AT 0736A - The Ring of Polycrates    AT 0736A - The Ring of Polycrates   

ATU 0736A    ATU 0736A   

Beschrijving

Een rijke weduwe laat een schip uitvaren om elders een lading graan te kopen voor een lagere prijs. Tegen de tijd dat het schip de thuishaven weer invaart is de prijs van het graan daar al weer ver gedaald. De weduwe wil het graan niet met verlies verkopen en geeft de schipper opdracht het graan overboord te gooien. Op die plek ontstaat een zandbank, waardoor de schepen de haven niet meer kunnen binnenzeilen. De stad vervalt tot armoede.

Bron

E. de Jong & P. Klaasse: Sagen en Legenden van de Lage Landen. Bussum 1980, p. 138

Commentaar

1980
Bron: J.R.W. Sinninghe: Oude volksvertellingen, Oisterwijk 1949, pp. 270-271
The Ring of Polycrates

Naam Overig in Tekst

Hollanders    Hollanders   

Vrouwenzand [Vrouwtje van Stavoren]    Vrouwenzand [Vrouwtje van Stavoren]   

Naam Locatie in Tekst

Stavoren    Stavoren   

Danzig    Danzig   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20