Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VOLKS017 - De Sint Aldegondisput

Een sage (), 1888

Hoofdtekst

De Sint Aldegondisput
Te Hofstade bij Aalst, aan het begin der dreef bekend als de Langerek is een nog al groote put, genaamd de Sint-Aldegondisput. Voor lange jaren stond daar een prachtig kasteel, en Aldegonde was den naam der dochter van den edelman die het kasteel bewoonde. Een rijke heer wierf om hare hand, en verkreeg van den vader zijn toestemming. Het meisje wilde er echter niet van hooren, en al de pogingen die de vader deed om haar tot dat huwelijk over te halen, bleven vruchteloos. In zijne gramschap wilde hij de wederspannnige dochter dooden, doch zij ontvluchtte het kasteel, en door den vader achtervolgd liep zij het voorhof op. Het meisje kwam aan den wal (= gracht) die het kasteel omringde, en daar ging ze vastgegrepen worden, toen een engel van God gezonden, voor haar verscheen, haar oplichtte, en aan de andere zijde van de gracht weer neerzette. Vol verbazing staarde de vader dit schouwspel aan, en zag hoe de engel met de maagd het bosch invluchtte. Dit voorval opende hem de oogen; toen herkende hij, dat het ontworpen huwelijk tegen den wil Gods was.
(Een mijner oud-leerlingen, Aalst)
A. G.

Beschrijving

Een kasteelheer wil zijn dochter tegen haar zin uithuwelijken. Na mislukte pogingen om haar te overreden, besluit de vader zijn dochter te doden. Het meisje vlucht het kasteel uit tot ze bij de gracht is. Daar pakt een engel van God het meisje op en vlucht met haar het bos in. De vader beseft nu dat het plan tegen de wil van God was.

Bron

Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 1 (1888) 54

Commentaar

1888

Naam Overig in Tekst

Hofstade    Hofstade   

Lange Rek    Lange Rek   

Sint-Aldegondisput    Sint-Aldegondisput   

Aldegonde.    Aldegonde.   

Naam Locatie in Tekst

Aalst    Aalst   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20