Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VOLKS040 - [Van de schoone Schildersdochter]

Een sprookje (tijdschriftartikel), 1888

Hoofdtekst

[Van de schoone schildersdochter]
Een schilder werkte in het paleis van den koning aan het portret van een meisken, dat hij, op 's vorsten vurig aandringen, verklaarde zijn zuster te wezen; de koning werd er dol op verliefd, en wenschte haar terstond te zien. Een buurvrouw van het meisje, Zwarte Margriet, zou des schilders zuster op de reize vergezellen. Zij moesten de zee overtrekken. Aan boord van het schip hoorde men opeens een geroep.
"Dat is de koning," zei Margriet, "die zegt, dat gij uw zijden kleed moet uitschieten."
Het lieve kind gehoorzaamde, en het oude wijf trok het prachtig kleed aan. Opnieuw hoorde men een stem.
"Wat zegt de koning nu?"
"Hij zegt, dat gij u zoudt wasschen, terwijl gij u over den boord van het schip buigt."
Het meisje deed zulks, en Zwarte Margriet stiet haar in 't water. Margriet kwam alleen bij den vorst aan.
"Dat leelijk stuk is uw zuster toch niet, zeker?" zei hij.
"Neen, vast niet, maar toch heeft zij haar schoonste kleeren aan."
Eenigen tijd nadien kwam er een heel schoon wit konijntje in het waschhuis van den koning; de jachthond lag altijd bij het fornuis, en wilde het beestje pakken, maar dit vluchtte steeds weg door het mozegat.
"Als het konijntje nog eens komt, moet gij mij roepen," sprak de koning tot de `wasscherssen'. Dat gebeurde ook zoo en de vorst haastte zich het mozegat te stoppen. En daar begon het konijntje te spreken:
"'t Is Zwarte Griet,
Die mij in 't water stiet!"
En daarop de hond:
"Zij ligt er zoo warm
In den koning zijnen arm!"
En zie: het konijn veranderde in het schoon meisken van de schilderij, en den eigen dag was het volop feest in het paleis: de koning en zijn bruid vierden hunne vroolijke bruiloft!
(Antwerpen)

Onderwerp

AT 0533 - The Speaking Horsehead    AT 0533 - The Speaking Horsehead   

ATU 0533    ATU 0533   

Beschrijving

Een schilder werkt op het paleis van een koning aan een portret van zijn zuster. De koning wordt verliefd op het portret en vraagt de schilder zijn zuster te brengen. Het meisje wordt op haar reis vergezeld van de buurvrouw. Ze moeten over zee. Op het schip trekt de vrouw de kleren van het meisje aan. Het meisje buigt zich over de reling en de vrouw gooit haar in het water. De lelijke vrouw komt alleen aan bij de koning. Dan komt er een wit konijntje aan op het paleis. Het konijn verandert in het meisje. Ze trouwt met de koning.

Bron

Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 1 (1888) 177

Motief

K2252 - Treacherous maidservant.    K2252 - Treacherous maidservant.   

K1934 - Impostor forces hero (heroine) to change places with him (her).    K1934 - Impostor forces hero (heroine) to change places with him (her).   

Commentaar

1888
The Speaking Horsehead

Naam Overig in Tekst

Zwarte Griet    Zwarte Griet   

Margriet.    Margriet.   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20