Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Maker / Verteller: Berg, Pieter van der (verwijderen)

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

49 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • De vrouw van een man gaat nogal graag met de buurman om. Om ze te betrappen doet haar man of hij weggaat, maar komt direct weer terug, en verstopt zich op de zolder boven de slaapkamer. Daar gaan de…

sage uit 1973
 • Als de boer vroeger een grijze pad vond, prikte hij die op en liet hem zo doodgaan. De prikker met pad werd dan in de schuur gezet. Als er kinderen kwamen die het venijn hadden moesten ze de pad…

sage uit 1973
 • Sommige heksen hebben poppen waar ze met spelden in prikken.

sage uit 1973
 • Ymke kroop op de markt graag door een balk. Op een dag zei iemand tegen hem dat hij er niet doorheen, maar er langs kroop.

sage uit 1973
 • Vader kocht duiveldrek in Drachten. Dat deed hij door het kalverdrinken, vooral in de ondermelk.

sage uit 1973
 • Sommigen stuurden wel eens een schoppenboer uit om jenever te halen. Even later zweefde de fles dan boven de tafel. Degene die de fles had laten komen mocht hem niet aanraken.

sage uit 1973
 • In Hurdegarijp was een hek dat niet dicht bleef.

Trefwoorden: dicht, hek, open, spookhek


mop uit 1973
 • Twee poepen waren aan het helpen met hooien toen ze merkten dat ze de bindpaal waren vergeten. Een van de twee zou als bindpaal dienen en kreeg om hoofd en benen een band gesnoerd. Als hij het…

mop uit 1973
 • Twee poepen liepen 's avonds door Friesland toen ze de maan in het water zagen schijnen. Ze dachten dat het een Friese kaas was en wilden die pakken. De een hield zich vast aan de ander, maar de…

mop uit 1973
 • Een boer en zijn knecht zijn op het land als de boer zijn knecht vraagt zijn handschoenen te halen. De knecht komt in huis bij de boerin en de dienstmeid. Hij zegt dat hij ze wil "nemen", en dat de…

mop uit 1973
 • Ik heb eens gezien dat iemand zijn praam moest voortduwen, maar daarbij zijn handen en voeten schrap zetten tegen de binnenkant van de praam, waardoor hij niet vooruit kwam.

mop uit 1973
 • Een man waste eens zijn handen in de vaart bij de sluis toen er een gulden uit zijn trui in het water viel. Een tijdje later ving hij een snoek en ging die thuis schoonmaken. Toen ontdekte hij zijn…

mop uit 1973
 • De dominee raakte steeds meer van zijn eenden kwijt. Daarom zei hij in zijn zondagse preek: ik zeg niet dat je dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt.

mop uit 1973
 • Een zuinige boerin praat met de domineesvrouw en ziet dat zij dezelfde knopen aan haar jas heeft als haar man vroeger. Ze zegt dat waarop de domineesvrouw zegt: dan weten we ook wie elke zondag een…

sage uit 1973
 • Als kind woonde in de buurt een oud vrouwtje dat vreemd uit haar ogen keek. Ze was een heks. Ik mocht nooit eten van haar opeten. Als ik met een krentebol thuiskwam, moest ik die in een ketel op…

sage uit 1973
 • Marten de Vries had een kind dat behekst was. De kat van de buren zat vaak bij hem in het varkenshok. Er werd gezegd dat de kat zich in een mens kon veranderen. Op een dag schoot Marten, die jager…

sage uit 1973
 • Mindert Slof [Tuinstra] was met vrouw en zoon aan het heide plukken. Het was mistig en ze zagen iets over de hei zweven. De vader vroeg aan zijn zoon of het zweefde of slofte. Toen de zoon zei dat het…

Trefwoorden: heide, mistig, plukken, rennen, zoon, zweven


sage uit 1973
 • Mensen zagen lichtjes over het veld zweven en rijtuigen rijden. Dat waren de voorbodes van de tram die daar vanaf 1912 ging rijden.

sage uit 1973
 • Een huis dat later afbrandde hadden velen al van tevoren in brand zien staan.

Trefwoorden: branden, huis, voorteken


sage uit 1973
 • In de Janke-dobbe is vroeger Janke verdronken. Sommigen hadden al voorspeld dat er daar iemand zou verdrinken.

Trefwoorden: meer, verdronken, voorzien


sage uit 1973
 • Voordat de gereformeerde kerk er stond hadden mensen al horen psalmzingen.

sage uit 1973
 • Helmdragers moesten altijd hun bed uit om lijkstoeten te zien.

Trefwoorden: bed, helmdragers, lijkstoet, opstaan


sage uit 1973
 • Mevrouw de Graaf heeft in haar slaap details gezien van de moord op Jan Modderman, 70 jaar geleden. De moordenaar ging met het geld naar een landje en begroef het daar. De politie is er naar…

sage uit 1973
 • Een bootsman van een stoomboot met pleziervolk raakte buiten boord. Hij riep om hulp, maar niemand hoorde hem en hij verdronk. Zijn hulpgeroep was eerder al door mensen voorspeld.

sage uit 1973
 • Bij het Marrewijker bosje, vlakbij een grote holle wilg, spookte vroeger een veulen rond met een brijpot om de hals. Daar durfde niemand langs.