Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Maker / Verteller: Dijkema - Boonstra, Fremer (verwijderen)

35 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Een echtpaar hoort op een nacht gezaag in huis. Later is het huis helemaal vertimmerd.

sage uit 1967
 • Een tovenaarster had een kind betoverd door doeken aan een lijn te betoveren. Het kindje is gestorven. Toen de tovenaarster bekleed werd, zaten er allemaal levende dieren aan haar.

sage uit 1967
 • Op de kermis in Groningen is een vat water zomaar veranderd in een vat wijn.

Trefwoorden: kermis, proeven, vat, veranderen, water, wijn, zien


sage uit 1967
 • Als de boeren geen goede boter konden maken, was de karn betoverd. Ze lieten dan een duivelbanner komen die hier en daar piste, en dan kwam alles weer goed.

sage uit 1967
 • Een betoverd schaap is genezen door wat spul op de omheining te doen.

sage uit 1967
 • Een dienstertje kreeg vaak snoepjes van een tovenaarster. Deze at ze niet op, maar ze legde ze op het randje van haar bed. Ook schoof ze dan de tafel met de stoel erbovenop voor de deur. Maar de…

sage uit 1967
 • Als je iets van een tovenaarster eet, kan je in een pad veranderen.

sage uit 1967
 • Sommige mensen hebben de macht om anderen stil te laten staan.

Trefwoorden: macht, mensen, stil, stilstaan, toveren


sage uit 1967
 • Een jongeman kon een bezem op de steel om de tafel heen laten dansen.

sage uit 1967
 • Een vrouw van de vrijmetselaars zag in het gebouw vaak haar gestorven zoon. Toen haar man een keer meeging om ook de zoon te zien, is hij niet veel later gestorven. Dit was een straf van de duivel.

sage uit 1967
 • Een vrouw kwam voorhet eerst bij een waarzegster, en vroeg of ze verkering zou krijgen. De waarzegster wees haar terecht, ze had er al drie! Een andere keer voorspelde de waarzegster dat ze bij de…

sage uit 1967
 • Eén ekster gezien: niet best. Twee eksters gezien: vreugde. Drie eksters gezien: bericht van veraf.

sage uit 1967
 • Op een avond voorspelde een vrouw dat ze die nacht gehaald zou worden, omdat de eksters voor haar huis schaterden. De volgende morgen lag ze dood op bed.

sage uit 1967
 • Een oude arbeider kreeg op de markt van een tovenaar een rijksdaalder. Want onderweg naar huis zat de rijksdaalder niet meer in zijn bloes.

sage uit 1967
 • Een vrouw liet, als ze boodschappen ging doen, vaak een tientje op het kabinet liggen. Niemand kon bij het geld komen, want de sleutel nam ze altijd mee. Toch verdween het tientje elke keer.

sage uit 1967
 • Mensen die iets slechts hadden gedaan, werden als straf door de duivel nogal eens neergesmeten.

mop uit 1967
 • Tijl Uilespiegel moest van de boer zó mest verspreiden, dat de bulten elkaar konden ruiken. Maar Uilespiegel liet alles op de wagen liggen en reed roepend door het land: "Ruik! Ruik! Ruik!"

mop uit 1967
 • "Waar rook is, is vuur", zei Tijl Uilespiegel, toen er net een paard scheet. Daar kon hij mooi zijn pijp mee aansteken, meende hij.

Trefwoorden: aansteken, paard, pijp, rook, schijten, vuur


sage uit 1967
 • Een Roomse priester in vrouwenkleren kwam bij een ketter. De ketter kwam daarachter door de priester een appel toe te gooien. Deze deed bij het vangen zijn knieën naar elkaar toe.

sage uit 1967
 • Vroeger zei men, als kinderen te dicht bij het water kwamen, dat een vis of een kerel ze het water in zou trekken.

sage uit 1967
 • Jehannes Meerstra kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Soms liet hij het geluid van een huilend kind uit het water komen. Hij kon buikspreken.

sage uit 1967
 • Twee vrouwen gingen eens naar de markt. Een spiegel voorspelde hun toekomst. De ene vrouw zag een man, met wie ze later inderdaad trouwde. De andere vrouw zag een doodskist. Tegen haar werd gezegd dat…

sage uit 1967
 • Een man in een kermistent een portretje van een vrouw met wie hij zou trouwen. Inderdaad is hij met haar getrouwd.

sage uit 1967
 • Al voordat er spoorlijnen aangelegd zijn, hebben mensen op die plek het donderen van een trein gehoord.

sage uit 1967
 • Wilde lantaarns zijn de voorboden geweest van fietslampen.