Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

23 resultaten voor ""

sage uit 1969
 • Mensen zagen vantevoren de lichten van de tram. Ook hadden mensen wagens zonder paarden gezien.

sage uit 1969
 • Op een plek waar later een huis kwam, hadden de mensen eerder al een lamp gezien.

sage uit 1969
 • In de buurt van Opeinde hoorde men vaak getimmer. Op die plek kwam dan later altijd een nieuw huis.

sage uit 1969
 • Een man was met de helm geboren. Hij zag wel eens begrafenisstoeten voorbij komen, die anderen niet zagen. Hij waarschuwde de anderen dan even opzij te gaan, omdat de duivel er aan kwam.

sage uit 1969
 • Mensen werden vroeger gewaarschuwd niet midden op de weg te lopen. Anders zouden ze door de oude vent gepakt worden. Dan werd je van de ene plek naar de andere gegooid. Ook kon het anders wel gebeuren…

sage uit 1969
 • Vier mannen waren altijd aan het kaart spelen. Daarbij vloekten en spotten ze dat het een lieve lust was. Drie van hen zijn toen door een raar ongeluk om het leven gekomen. De vierde bleef in leven,…

sage uit 1969
 • Mensen zagen eens dat in het huis van een zieke een doodskist naar binnen werd gedragen. Een paar dagen later stierf de zieke en werd de kist echt in huis gedragen.

sage uit 1969
 • Een man was met de helm geboren. Hij moest er 's nachts vaak uit om begrafenissen te zien.

sage uit 1969
 • Sterke Hearke was eens aan het ploegen. Een man vroeg hem of hij ook wist waar Sterke Hearke woonde. Hearke wees met zijn ploeg een huis aan en zei: "Ik ben de man en daar woont hij."

sage uit 1969
 • Grote Pier raakte op zijn schaatsen eens in een wak. Maar hij had zo'n vaart dat hij bij het volgende wak weer boven water kwam en verder reed.

Trefwoorden: ijs, schaatsen, snel, vriezen, wak, water, winter


sage uit 1969
 • Een plaagbeest is de schaduw van de mens, waar hij bang voor is.

Trefwoorden: angst, bang, plaagbeest, schaduw


sage uit 1969
 • Een jongeman kwam eens terug van zijn meisje, toen hij witte wijven tegenkwam. Hij wilde ze aan zijn arm nemen, maar hij werd neergeworpen.

sage uit 1969
 • De koorts komt wel eens in een wolkje bij de mensen.

Trefwoorden: koorts, wolk, ziekte


sage uit 1969
 • Op de plaats, waar Rudolf de Mepsche te Faan gewoond heeft, hoort men nog altijd mensen jammeren. Hij had daar mensen aan kettingen gebonden en spijkers door hun voeten geslagen.

sage uit 1969
 • Vroeger was er op de kermis meestal een waarzeggerstent met een zwarte spiegel. Daarin zag je met welke vrouw je zou trouwen. Je moest de tent achterstevoren weer verlaten.

sage uit 1969
 • Een paar broers konden soldaatjes uit de haardkuil laten komen. Ook konden ze een kaart wegsturen voor een fles jenever. Degene die de kaart wegstuurde, mocht de volle fles niet aannemen. Nam niemand…

sage uit 1969
 • Droeg iemand iets op zijn sterfbed, dat op zondag genaaid was, dan kon hij niet sterven.

sage uit 1969
 • Wanneer de helm van een ziener niet verbrand wordt, moet hij alle ongemakken zien, zoals lijkstoeten en dergelijke.

sage uit 1969
 • Bij De Mepsche in Faan wilden de deuren nooit dicht blijven. Ze gingen altijd weer open. In Hardegarijp zijn een paar hekken, die blijven nooit dicht. Ze gaan vanzelf weer open.

Trefwoorden: deur, dicht, hek, onmogelijk, open


sage uit 1969
 • Napoleon had de hoefijzers onder de poten van de paarden achterstevoren laten maken, om de vijand op een dwaalspoor te brengen.

sage uit 1969
 • Een slangenkoning draagt een kroontje op zijn kop. Als je op hem trapt, begint hij te fluiten. Dan komen alle andere slangen op je af. Het zijn hoepelslangen. Ze kunnen zich heel snel voortbewegen. Je…

sage uit 1969
 • In Aduard zijn onderaardse gangen, die naar Groningen toe gaan. Ze zijn gemaakt door de monniken.

Trefwoorden: gang, maken, monnik, onderaards


sage uit 1969
 • Aan de zeekant zijn grondeloze kolken, die enorm diep zijn.

Trefwoorden: diep, grondeloos, kolk, water, zee