Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

22 resultaten voor ""

sage uit 1979
 • Als iemand moeite heeft te sterven, wordt er een knip in het hemd gedaan. Het hemd wordt ook wel een stukje gescheurd.

sage uit 1979
 • Op een bepaalde plaats heeft een man zijn dochter vermoord en daarna de hand aan zichzelf geslagen. De bloedvlekken ontstaan op de plek van het misdrijf kunnen nooit meer uitgewist worden. Dat zou…

sage uit 1979
 • Op een bepaalde plaats staat een hek dat 's nachts steeds openspringt: een spookhek.

sage uit 1979
 • Een man ziet midden in de nacht een begrafenisstoet. Uit de mensen die achter de lijkwagen lopen maakt hij op dat zijn buurman of buurvrouw gestorven is. Het is een voorgezicht: een week later sterft…

sage uit 1979
 • Een moeder maant haar kinderen 's avonds laat in de berm te lopen omdat een lijkstoet hen van de weg af zal kunnen drijven.

sage uit 1979
 • Vloekers en spotters zijn vaak bang zich 's nachts op de weg te begeven omdat ze wel eens neergesmeten zouden kunnen worden door de duivel.

mop uit 1979
 • De beruchte tovenaar Imke de Jong weet zich altijd moeiteloos uit gevangenissen te bevrijden. Als Imke op een keer staat te liften, wordt hij meegenomen door een stel agenten. De agenten vertrouwen de…

sage uit 1979
 • Een alom gehate politieagent maakt tovenaar Imke de Jong belachelijk op de markt. Imke zet hem voor straf twintig minuten vast op de grond.

sage uit 1979
 • Tovenaar Imke de Jong is als knecht werkzaam bij een boer en zorgt ervoor dat al het hout binnen een ogenblik gezaagd is.

sage uit 1979
 • Tovenaar Imke de Jong wordt op meerdere plaatsen tegelijk gesignaleerd.

sage uit 1979
 • Op een spookplaats doolt een veulen rond met een brijpot om de hals. Het is een spookdier.

sage uit 1979
 • Als er een ekster dichtbij huis schettert, is er een sterfgeval in de eigen omgeving op komst. Het is een voorteken.

sage uit 1979
 • Als een hond spookhuilt, is er een sterfgeval op komst. Het is een voorteken.

sage uit 1979
 • Een wonderdokter slaagt erin een meisje dat onder de bulten zit van haar kwaal af te helpen. Andere dokters was het niet gelukt het meisje te genezen.

sage uit 1979
 • Sterke Hearke is op aandringen van zijn vrouw mild tegen jongens die herrie maken bij zijn deur.

sage uit 1979
 • Sterke Hearke hield niet erg van hard werken.

sage uit 1979
 • Sterke Hearke wijst zijn huis aan door de ploeg op te tillen.

sage uit 1979
 • Sterke Hearke slaagt erin een vastgelopen wagen uit het mestgat te trekken. Het lukt de paarden niet de wagen los te krijgen.

sage uit 1979
 • Sterke Hearke vraagt of hij wordt ontslagen van zijn militaire dienstplicht als hij een anker van veertienhonderd pond om de kazerne heen zal dragen. Hearkes voorstel wordt niet getolereerd.

sage uit 1979
 • In een bepaalde poel zou een monster huizen.

Trefwoorden: huizen, monster, poel


sage uit 1979
 • Een man wordt plotseling opgeschrikt door een plaagbeest dat op een zwarte hond lijkt. Het dier begeleidt hem naar huis. Als de man op bed ligt, schudt het hele huis.

sage uit 1979
 • Een kaartspelende man houdt een schoppenboer omhoog. De kaart verdwijnt en even later staat er een fles jenever op tafel.