Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""

sage uit 1937
 • Heel lang geleden vingen vissers een zeemeermin in hun netten. Hoezeer de man van de zeemeermin ook smeekte, de vissers wilden haar niet teruggeven. Daarop sprak de zeemeerman ee vloek uit waarin hij…

sage uit 1501
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1823
 • De Noormannen hebben niet alleen verwoest, maar ook veel gebouwd. Luitpold, afstammeling van de vorst der Hongaren, werd door Lodewijk de Vrome gevraagd Zeeland te verdedigen tegen de heidenen uit het…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • Citaten uit Nostradamus en pseudo-Nostradamus over de aanslagen op het WTC en het Pentagon, en een aankondiging van de Derde Wereldoorlog.

legende uit 1925
 • De Noormannen hebben vele steden in Nederland verwoest. Op een dag wilden ze de beroemde tempel van Maastricht verwoesten. Toen zij de tempel in brand wilden steken, sloegen de vlammen terug en…

sage uit 1925
 • Hypothese over hoe de sage van Wilhelm Tell in Zwitserland terecht is gekomen.

sage uit 1925
 • Erbert, de heer van Belfeld, kreeg bezoek van een pelgrim, die zijn gelaat bedekt hield en om onderdak vroeg. De streek werd in die tijd geteisterd door Noormannen, maar omdat de pelgrim zei op weg te…

sage uit 2001
 • De zonen van de heren van Pont (zie opmerkingen) verslaan een draak, waarna ze de voogdij over Gelre krijgen. Verder geeft deze korte vertelling een aantal technische gegevens over de voogdij en een…

sage uit 1973
 • Een boer, die op een eiland woont, gaat naar het vaste land om een koe te verkopen. Als hij weer thuiskomt, ziet hij dat zijn vrouw en kinderen zijn vermoord en dat zijn zoon door de Noormannen is…

sage uit 1966
 • Naamsverklaring, Noormannen leggen schepen vast aan kerktoren, terugkeer van verdronken Noormannen die als geesten over het water zweven. Stropers zien een witte gedaante, voorafgegeaan door een rood…

legende uit 1933
 • Sint Odulphus is in Best geboren. Hij werd later priester en wou het klooster in, maar werd kapelaan te Oirschot. Hierna ging hij naar Utrecht, waarvanuit hij reizen naar Friesland ondernam om de…

sage uit 1934
 • De stichter van Haarlem, Heer Lem, had een zoon: Aurindulius Etzelinus. Hij was koning van Friesland. Men probeerde in die tijd die zoon belachelijk te maken door te beweren dat hij ezelsoren had. Dat…

sage uit 1930
 • Toen de Noormannen in Groningen regeerden, maakten ze in de kerken een laag deurtje aan de noordkant. Als mensen de kerk uit kwamen, moesten ze buigen voor Noorwegen, het vaderland van de Noormannen.…
pic59.jpg

legende uit 1970
 • Boer en ontginner Walfridus zou door de Noormannen zijn gedood.
walfridusbeeld_1.jpg
walfridusbeeld_2.jpg
walfriduslaan.jpg

legende uit 1970
 • Bouwgeschiedenis van de St. Walfriduskerk; graf werd na wonderen bedevaartplaats.
walfriduskerk.jpg
walfriduskerk_2.jpg

sage uit 2007
 • Aanname van Piccardt dat reuzen de stad Hunsow hebben gebouwd, door Noormannen is verwoest, en waarvan nooit resten zijn gevonden.

Trefwoorden: bouwen, reus, stad, verwoesten, zondvloed


sage uit 2009
 • De drie Damiaatje, kerkscheepjes, herinnering aan de verovering van Damiate door een graaf van Holland tijdens een kruistocht; over votiefscheepjes in het algemeen.
Haarlem_4.jpg
Haarlem_6.jpg
Haarlem_7.jpg

sage uit 1934
 • De twaalf Wimoedes of Azen moesten van Karel de Grote de Friese wetten op schrift brengen, maar zij weigerden. Voor straf werden ze op een stuurloos schip in de zee gezonden. In hun grote nood op zee,…

sage uit 2006
 • Van kerken in de omgeving wordt verteld dat ze Noormannenpoortjes hadden en Leprozenvensters. Door de lage ingangen zouden de mensen automatisch buigen naar het noorden - wat verordonneerd zou zijn…
Groningen 028.jpg
Groningen 030.jpg