Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

38 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een vrouw ligt op haar sterfbed, maar kan niet tot sterven komen. De verteller gaat naar haar toe en ziet een grote zwarte hond in de kamer zitten. De verteller bidt met de vrouw het Onze Vader. De…

sage uit 1966
 • Naakt kindje dat in het struikgewas spookt komt niet meer tevoorschijn nadat het Onze Vader is opgezegd.

sage uit 1967
 • Een jongeman wordt op de terugweg van zijn meisje lastig gevallen door een plaagbeest. Volgens zijn moeder is het goed geweest dat hij het 'Onze Vader' heeft opgezegd.

sage uit 1967
 • Een grote, zwarte hond liep telkens tegen een doodsbange timmerman aan. Maar toen hij het 'Onze Vader' op zei, was het plaagdier verdwenen.

sage uit 1968
 • Een moeder verafschuwt het dat haar zoon aan spiritisme doet. Ze probeert hem te belemmeren door de hele tijd in zichzelf het 'Onze Vader' op te zeggen.

sage uit 1974
 • Een vrouw wordt op een eenzaam pad plotseling opgeschrikt door iemand met twee bokkenpoten. De vrouw verjaagt de duivel door het 'Onze Vader' op te zeggen. Als ze de woorden 'verlos ons van den boze'…

sage uit 1974
 • Als de mensen vroeger een spook zagen of iets anders dat niet deugde, zeiden ze het 'Onze Vader' op.

sage uit 1970
 • Een jongen zat vaak in de kroeg waar hij zich misdroeg met kaartspelen, zuipen, luidruchtig zijn, vloeken en opscheppen. Eens speelde hij harmonica en zong het Onze Vader met vloekwoorden. Toen hij…

sage uit 1923
 • De koorts is een demon, die men door aflezen kan verjagen. In Nieuw-Namen moet daarbij een offer worden gebracht, de waarde van een hand spijkers aan de armen.

sage uit 1972
 • Een vrouw had eens last van een nachtmerrie, en zei snel het 'Onze Vader' op. Toen ze zei 'en verlos ons van de boze' was de nachtmerrie verdwenen. Ze heeft er nooit meer last van gehad.

sage uit 1969
 • Een meid moet altijd graan binden op het land, wat telkens eruit valt. Ze krijgt er schoon genoeg van en zegt eens dat de duivel haar de volgende dag mag helpen. De volgende dag komt een man haar…

mop uit 1651
 • Floriaen was een vermaard organist. Hij speelde eens het Onze Vader in de kerk, maar het klonk hopeloos. Floriaen verontschuldigde zich en verklaarde dat hij het orgel niet gewend was. Leendert, die…

mop uit 1651
 • Een nieuwe paus was erg streng en onderzocht alle fouten die in zijn eigen tijd gemaakt werden, maar ook die van zijn voorgangers. (De beelden van) Sint Paulus en Sint Petrus stonden buiten en…

mop uit 1554
 • Een eenvoudige man die niet kon bidden kwam biechten. De priester leerde hem een zin als gebed: "Lam Gods, ontferm u over mij." Een jaar later kwam de man weer biechten, en toen zei hij: "Schaap Gods,…

mop uit 1554
 • Een biechtvader leerde een rijke man bidden door hem koren te laten lenen aan arme mensen. De arme mensen noemden zich allemaal naar een zinnetje uit het Onze Vader, dat de man vervolgens onthield. Op…

mop uit 1651
 • Een matroos en zijn bewindhebber discussieerden over de capaciteiten van de matroos. Deze beweerde dat hij het kompas beter kende dan zijn meester het Onze Vader. De matroos noemde toen alle…

sage uit 1923
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

exempel uit 1970
 • Een arme vrouw kan slechts zaterdagmiddag naar de kerk, want alle andere dagen moet zij op haar kinderen passen. Een rijk man ziet haar op een dag gebeden uitspreken bij een kruis. Uit haar mond komen…

sage uit 2006
 • De hertogsdochter Margreetje blijft op een dag na op jacht te zijn gegaan met haar vader, achter in het bos. De mannen van haar vader proberen haar te zoeken, maar tevergeefs. Een door rovers berooide…


mop uit 1651
 • Op enkele plaatsen bidt men het Onze Vader niet verder dan 'Maar verlos ons van de boze.' Een kind gaat naar school in een plaats waar men die gewoonte heeft. Als hij thuiskomt, vragen zijn ouders of…

sage uit 1957
 • Meisje dat vaak kiespijn heeft wordt door buurvrouw meegenomen naar kapelaan die haar zegt Onze Vaders en Wees Gegroeten te bidden om van de kiespijn af te komen. Omdat ze protestant is krijgt ze de…

sage uit 1957
 • Dominee verbiedt meisje te geloven in het bestaan van vrouwen die zich in katten veranderen. Nadat dominee en zijn vrouw meemaken dat ze op een avond belaagd worden door een zwerm katten, en die pas…

sprookje uit 2007
 • Jan (of Luie Evert of Stel) is een vrome luiaard, die niet van werken houdt, maar steeds vroom bidt. Hij bidt tot de Heer, waarop er een zak aardappelen uit de schoorsteen valt, die de buurman er door…

sage uit 1966
 • Oorzaak van nachtmerrie zijn boze geesten die 's nachts op iemand gaan zitten. Vrouw had veel last, nadat ze op raad van de dominee 's avonds het Onze Vader bad werd ze niet meer belaagd door een…