Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

47 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • Een dominee te Boarnburgum las altijd zijn preek uit een boekje voor. De gemeenteleden vonden dat hij maar de moeite moest nemen om tijdens zijn preek de gemeenteleden aan te kijken. Met de kerkeraad…

mop uit 1975
 • Als het herfst is verdwijnen veel eendjes van de dominee. De dominee vermoedt dat de eendjes worden gestolen, maar hij heeft geen bewijs. Tijdens de zondagspreek spreekt hij de gemeenteleden hierover…

sage uit 1966
 • Vader en moeder wonen in Boarnburgum. Vader verkoopt van alles. Ze wonen in een blok huizen dat "de Moune" heet. Ze hebben een jongetje. Enkele avonden achtereen komt een oud mensje van 90 jaar bij…

sage uit 1966
 • Twee mannen horen 's nachts timmergeluiden. Ze denken eerst dat er een doodskist getimmerd wordt voor een onverwacht sterfgeval, maar als ze gaan kijken, verstomt het geluid. Als ze weg willen lopen,…

mop uit 1968
 • Een dominee die al een paar van zijn eenden bestolen is, zegt tegen de gemeente 'Boeren en burgers van Boornbergum en Kortehemmen, ik wil niet zeggen, dat gij dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes…

sage uit 1968
 • Een dominee werd af en toe een paar van zijn eenden ontstolen. In een zondagse preek zei hij toen een keer: "Ik zeg niet dat de mensen van deze gemeente dieven zijn, maar ik raak al mijn eenden kwijt.…

sage uit 1968
 • Een kaartlegster voorspelde een man eens dat hij een bijzonder ongeluk zou krijgen. De man geloofde er niets van. Maar later heeft hij tijdens het zwemmen een keer vreselijke kramp gekregen en is hij…

sage uit 1968
 • Bij twee boerderijen was het vroeger niet pluis. Na het werk ruimden de mensen maar niet op, want de volgende dag lag toch altijd alles weer door elkaar.

sage uit 1968
 • Een man vroeg eens aan een timmerman waarom er pinnen uit de binten staken. Hij zei om Hantsje, de duivel, houvast te geven.

sage uit 1970
 • In het kussen van een zieke man vond men kransen. Hij was betoverd door een vrouw, die ze toen niet meer in huis hebben gelaten.

sage uit 1968
 • Op een spookplaats spookt het omdat de beruchte moordenaar Adrianus Biesterveld daar eens de schoenmaker vermoordde. Als Biesterveld na veertien jaar vrijkomt uit de gevangenis, gaat hij naar de kroeg…

sage uit 1974
 • Een vrouw wordt zomaar opgenomen en in de sloot geworpen, hoewel er niemand te zien is.

sage uit 1974
 • Twee ruiters zien een vreemde man lopen. De ene ruiter besluit de man neer te schieten, ondanks waarschuwingen van de andere ruiter. Alleen het paard van de ruiter die het schot loste komt thuis: de…

sage uit 1974
 • Een man droomt dat hij met de fiets een lekke band krijgt. De droom komt uit: de dag erop rijdt hij lek. De man is er erg van geschrokken.

sage uit 1974
 • Een bepaalde heks verandert zich in een kat en gaat in kattengedaante bij mensen rondspoken. Als de heks iemand betoverd heeft, zitten er kransen in de kussens. Bij betovering wordt Wopke de…

sage uit 1969
 • Een man fietste in het donker eens door het bos. Zijn lamp deed het niet. Opeens werd hij gepasseerd door een kerel, die op zijn groet niets terugzei.

sage uit 1969
 • Een zieke man ging naar Wopke, de duivelbanner. Wopke had hem nog nooit gezien, maar wist toch wie hij was. Ook wist hij waar de man aan leed. Hij genas hem en de man kon weer naar huis.

sage uit 1969
 • Een man hoorde 's nachts in de verte vaak getimmer. Tien jaar later hoorde hij datzelfde getimmer weer. Toen werd er een nieuwe school gebouwd.

sage uit 1969
 • Mensen die met de helm waren geboren, moesten er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien. Ze wisten dan dat er binnen een paar dagen iemand zou sterven.

sage uit 1969
 • In Boornbergum spookt een veulen met een pappot om zijn nek.

sage uit 1969
 • Een vrouw werd door haar man nogal slecht behandeld. Na haar onverwachtse dood kwam ze nogal eens terug om te spoken.

mop uit 1973
 • De dominee raakte steeds meer van zijn eenden kwijt. Daarom zei hij in zijn zondagse preek: ik zeg niet dat je dieven zijt, maar ik raak al mijn eendjes kwijt.

sage uit 1973
 • Nadat Teade was vermoord, spookte hij nog lang rond op het zogenoemde Teadehoekje.

Trefwoorden: dode, man, moord, spoken


sage uit 1973
 • Hindrik was met de helm geboren. 's Nachts moest hij er uit om lijkstoeten te zien. Dan wist hij al wie er zou sterven. Hij waarschuwde mensen ook aan de kant te gaan wanneer hij zo'n stoet zag. Deden…

sage uit 1973
 • In Boarnburgum woonde een heks die kon vliegen. Ze heeft ook eens met de blote handen een bunzing gevangen, maar toen had ze zichzelf eerst snel in een hond veranderd.