Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

18 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • Op een excursie naar Noord-Holland spreekt Jelle de Wal met prinses Beatrix. Die spreekt Fries, want ze kwam vroeger met 'De Groene Draeck' naar Friesland en hielp met melken. Daarom heeft ze nu…

mop uit 1978
 • Jelle is zo goed in toneelspelen dat men hem graag in Wartena en in Eernewoude wil. Dus doet hij in beide toneelstukken mee. Op een dag is de repetitie van beide stukken. Dat is geen probleem. Het…

sage uit 1966
 • Fokke Wiersma zijn moeder was heks. Het mens had een rode neus en rode ogen. Piter Tjeerdsma had drie dochters. Eén daarvan was doofstom. Toen ze ziek werd, vonden ze een krans in haar hoofdkussen.…

sage uit 1966
 • Een jongen verdrinkt bij het schaatsen op een zwakke plek in het ijs op een veenpoel. Een tijdje eerder had men in die poel al iemand horen roepen, maar toen was er niets te zien.

mop uit 1966
 • Man denkt dat een een koe die gekke gezichten trekt hem de gek aansteekt. Hij laat de koe slachten.

sage uit 1968
 • Tachtig jaar geleden voeren de vader van de vertelster en nog iemand met een boot. Ze moesten iets ophalen. Hoewel het nacht was voeren ze naar hun gevoel goed, want ze kenden de weg goed. Toch kwamen…

sage uit 1968
 • Eernewoude wordt ook wel Luizega genoemd. Daar veegden ze eens de toren af met de bezem. Toen vroegen de Eernewouders of dat de toren luizen had, omdat zij met de bezem bij zichzelf altijd de luizen…

sage uit 1969
 • Een man zag dat een doodskist onder de vensterbank door in zijn huis werd geschoven. Later zijn zijn vrouw en kinderen gestorven, en kwam er echt een doodskist onder de vensterbank door.


sage uit 1965
 • Twee rondspokende advocaten veroorzaken zoveel hinder dat ze met een boerenwagen met twee paarden bespannen naar een andere plaats worden gebracht. De paarden kunnen de wagen bijna niet trekken. Het…

sage uit 1965
 • Vrouw ziet schepen over de heide varen met lantaarns in de mast. Jaren later zijn daar twee vaarten gegraven.

mop uit 1968
 • Hindrik Vaartjes uit Earnewâld vent voor de bakker en kan niet meer goed zien. Hindrik wil echter geen bril. Als een brillenkoopman bij hem aan huis komt, past hij op aandringen van zijn vrouw toch…

sage uit 1968
 • In het huis van mijn broer hangen touwen om het grootzeil op te trekken en neer te laten met blokken eraan. Op een avond horen we de blokken naar beneden vallen, maar na inspectie aldaar is er niets…

sage uit 1896
 • - De boeren spreken schertsend van , een gewas dat eigenlijk niet bestaat, maar men bedoelt er magere grasscheutjes mee. Van schrale graslanden zegt men: . De omstreken van Eernewoude plachten niet…

Trefwoorden: boeren, gras, klaver, volksgeloof


mop uit 1968
 • Een schaatsenrijder schaatst in een wak en wordt onthoofd. Hoofd en romp glijden door en vriezen bij het volgende wak weer aan elkaar. In sommige verhalen wordt hij achterna gezeten door het spook de…

Trefwoorden:

Geeske0110.mp3

sage uit 1896
 • Een geestenziener te Eernewoude zag, op het breede water waaraan dit dorpje ligt, eene stoomboot varen toen nog niemand er van droomde dat er van Drachten op Leeuwarden stoombooten in de vaart zouden…

sage uit 1954
 • 's Nachts dwaalt een zwarte vrouw bij een brug.

sage uit 1954
 • Na emigatie en overlijden van duivelbanners zijn er geen duivelbanners meer in Friesland.