Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

127 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • De oom van de vertelster kwam met zijn vriend eens op een avond van het veen (Surhuisterveen). Achter een klein huisje (waar later Avek was) was licht. Haar oom en zijn maat werden zomaar door een…

Trefwoorden: groen, licht, opzijgezet


sage uit 1966
 • De vader van de verteller heeft bij een huis in Surhuisterveen een zwart ding voorbij zien zweven, dat bij hem in de buurt bleef.

Trefwoorden: ding, spook, zwart, zweven


sage uit 1966
 • Ook andere mensen in de buurt van Surhuisterveen hebben bij Het Blauwhuis [zie verhaal 2] een zwart ding voorbij zien zweven.

Trefwoorden: ding, spook, zwart, zweven


sage uit 1996
 • Op een zondag kwamen twee mannen uit de kerk. Op hun terugweg kwamen ze op een binnenpaadje een hele grote, roetzwarte vrouw tegen. Ze had een hele rare houding en ze groette niet terug.

sage uit 1966
 • Een goochelaar gaat in een kroeg een paar borrels drinken, maar hij heeft geen geld om te betalen. Hij verzint een list. Hij zegt dat hij moet pissen en wil dat in de asla van de kachel doen. Hij…

sage uit 1966
 • De verteller en zijn vrouw zien langs de vaart bij Surhuisterveen 's avonds wel eens lichten, laag bij de grond. Men zegt dat daar een autoweg komt. Het licht gaat ook wel eens de vaart over, dan zou…

sage uit 1966
 • De neef van de verteller gaat eens van Surhuisterveen terug naar De Harkema over de weg waarlangs begrafenissstoeten naar het kerkhof rijden. Hij wordt tot drie keer toe van de weg afgezet. Tenslotte…

sage uit 1968
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1968
 • Een marktkoopman was ernstig ziek en kwam voor de laatste keer op de markt om nog wat schulden af te betalen. Jan Hepkes zei dat hij pillen had uit Amerika, waarvan hij zich weer jaren jonger zou…

sage uit 1968
 • Spotrijm op bewoners van Surhuisterveen, Burum, Buitenpost, Oostermeer.

sage uit 1968
 • Sterke Hearke stond eens te kijken hoe een paar mannen boomstammen van een wagen afhaalden. Daarna gingen de mannen iets drinken, maar ze vroegen Hearke niet mee. Hearke legde toen in zijn eentje alle…

sage uit 1968
 • Een man loodste eens een praam met stormachtig weer onder een brug door, waarbij hij grote risico's nam.

sage uit 1968
 • De sterke Jan Hepkes sloeg een pomp door een grote steen van tachtig duizend kilo die in de grond zat.

Trefwoorden: grond, kei, kracht, man, pomp, slaan, steen, sterk


sage uit 1968
 • Een lid van de hengelclub had een foto in zijn zak waar hij op stond met een snoek, die reikte van zijn schouder tot de grond.

mop uit 1968
 • Een man met een bochel had zijn nieuwe horloge op zijn borst hangen. Een man met een glazen oog vroeg hem hoe laat het was. De bultenaar antwoordde dat hij nog heel vroeg scheen te zijn, want mijnheer…

sage uit 1968
 • Dominee Pekelharing kwam eens bij een plaggenhut waar afval van het vlas braken in een stookpot zat. Het stonk er vreselijk. De dominee zei dat de pekelharing daar wel eens een bokking zou kunnen…

sage uit 1968
 • Een man werd op een avond aangesproken door een grote, zwarte vrouw. Ze zei dat hij niet degene was die ze wilde hebben. Meteen was ze weer verdwenen, en vervolgens achtervolgde een grote zwarte hond…

sage uit 1968
 • Een man hoorde eens midden in de nacht tegen hem zeggen dat zijn schoonvader was overleden. De volgende dag kreeg hij bericht dat precies op dat tijdstip inderdaad zijn schoonvader was gestorven.

sage uit 1968
 • Een man kocht eens een kalf van een tovenaarster. Maar niet veel later stopte het dier met eten en stierf het. De slachter vond een pijlsnoek in het binnenste van het beest.

mop uit 1968
 • Ik zat in een hele grote vis. De vis spoelde aan land, en een hond at de vis op. Hij poepte de vis met mij erin later weer uit. Toen slokte een ezel de vis op. Ik stak in de ezel een pijpje aan en ik…

sage uit 1962
 • Een man liep op een nacht langs het kerkhof en zei: "Tussen twaalf en een is alles op de been." Toen kwam hem een grote vogel achterna, die hem helemaal tot aan zijn huis volgde. Het dier ging op het…

mop uit 1962
 • In het Burgumermeer woont een grote snoek. Elke vrijdag gaat hij naar Dokkum om zich te laten scheren. 's Zaterdags komt hij weer terug. Ziet men een dikke snoek, dan zegt men: "Dat zal de Dokkumer…

sage uit 1967
 • Ergens was eens een groot en zwaar spook. Men heeft het spook gepakt, en met vier paarden voor de wagen naar een water gebracht. Daar heeft men het spook verdronken.

sage uit 1967
 • Duivel gooit alcoholist over de bomen en vecht met de man. Later bekeert de duivel de man die daarna geregeld naar de kerk gaat.

sage uit 1967
 • Een meisje waarschuwde een man niet naar het kerkhof te gaan, omdat daar een vrouw stond met een mand met koeken. Het spookte daar. De man trok zich er niets van aan en maakte er een grapje van. Maar…