Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

5 resultaten voor ""accorderen""

sage uit 1982
  • accorderen
  • Als een in de buurt niet zo geliefde boer zijn ploeg op het land liet staan, kon het gebeuren, dat de alvermannekes hem een eind verderop smeten.

mop uit 1651
  • hij daer niet toe verstondt. Als sij niet kosten accorderen, addresseerde sich Burgersdijck aen de burgemeester van Dort
  • De baljuw had een zeer exorbitante rekening die hij wilde laten goedkeuren door Pieter Burgersdijck. Op die rekening stond dat 50 mensen in 12 dagen een onmogelijke hoeveelheid eten en drinken hadden…

legende uit 1925
  • "maer zoo dickmael zij de kiesinghe aengestelt hebben, koste noijt accorderen, de looten vielen al op verscheijden, nijmandt
  • In het Bisdom Octavië wacht men al zeven jaar op een vervanger van de Bisschop, de Heilige Valentinus. Deze had gesproken dat enkel degene die door een openbaring van God werd aangewezen hem mocht…

personal narrative uit 1982
  • accorderen
  • Broekegängske is een smal straatje naast het raadhuis, dat de Keefheuvel met de Hoofdstraatverbindt. Het rook er altijd heerlijk vanwege twee vrouwkes, die er woonden, Kaatje en Mie. Kaotje was…

sage uit 1592
  • in alles soude believen ende onderdanich wesen, so verre als hy hem daertegens oock eenighe artijckelen wilde accorderen
  • Tegen de avond (tussen drie en vuur) verschijnt de vliegende geest opnieuw, die hem aanbiedt in alles gehoorzaam te zijn. Hieraan zijn echter wel een aantal voorwaarden verbonden: Faustus zal het…