Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""alteratie""

mop uit 1651
 • alteratie
 • Een ambassadeur, die diep bukte voor de paus, liet een harde scheet. Hij draaide zich zonder beroering om en zei: 'Als u wilt spreken, dan zal ik zwijgen.'

legende uit 2006
 • grafsteen tegen. Het is het graf van de op 2 mei 1645 gestorven Cornelia Arents. Na de alteratie van 1578 werden alle kerken
 • alteratie
 • Op het begijnhof kom je in de goot de grafsteen van Cornelia Arents tegen. Zij wilde boeten doen voor haar afvallige familieleden. Ze wilde niet in de "ketterse" kerk worden begraven, maar in de goot.…

mop uit 1651
 • gekomen, of er in 't dorp misschien haenen tekort quaemen. 'Neen', antwoorde de koster aldaer, 'hij is door alteratie gevallen
 • In Nootdorp maakten de mensen zich nergens druk over. Er stond zelfs geen haan op de kerktoren. Iemand vroeg waarom dat zo was. De koster antwoordde dat de haan van stomme verbazing van de toren was…

mop uit 1651
 • schriftuyrplaets uyt te leggen met groote alteratie te spreecken van een afgrijsselijcken droom die hij gehad had. R. 'Ick droomde, dat
 • alteratie
 • Pater Gouda zit in Brussel op de stoel in de kerk en in plaats van een preek had hij het over een droom die hij had gehad: God vond dat hij gezondigd had en voor straf zou hij in een dier veranderd…

mop uit 1651
 • metworst te nemen. slaat den knielende patiënt daarmede in de neck, die door de groote alteratie voorover valt, menende dat hij
 • Iemand was op vastenavond op bezoek, en weigerde een dronk van de hospes te beantwoorden. De hospes werd toen zo kwaad dat hij een worst pakte en hem daarmee in de borst duwde, waarop de man van de…

mop uit 1651
 • hadden voor koningen en princen met eenige alteratie voortbragten. 't Gebeurde eens dat hij Philips de Twede, Koning van
 • Een geleerd man beweerde dat verkeerde oordelen ontstonden doordat vele mensen aanpassingen maakten in de zaken die zij aan koningen of prinsen te zeggen hadden. Hemzelf was dit ook overkomen. Hij…

mop uit 1651
 • sonder schade en weynig quetsing was afgeloopen, raeckte de wagen weer vlot. In dese alteratie vatte een drolligen duyvel
 • Een wagen met daarin een aantal vrolijke jongemannen rijdt na een boerenkermis vrolijk naar huis, maar na ongeveer een uurtje rijden in de schemeravond, wordt de kar zo door elkaar geschud, dat het…

sprookje uit 1901
 • werd natuurlijk ziek van de alteratie: 't was dan ook geen kleinigheid de angst dien ze uitgestaan had. Maar gelukkig had
 • Een overste woont op een buitenplaats met zijn huishoudster. Onlangs had de huishoudster ervoor gezorgd dat er een paar rovers waren opgepakt. De andere rovers zinnen op wraak. Als de overste een…