Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

51 resultaten voor ""der wie ris""

sprookje uit 1975
 • sprookje
 • Der wie ris . . . Der wie der ris in âld wyfke, en in dom wyfke, en in kribele krabbele krom wyfke. Dy hie in âld
 • Der wie ris...
 • Er was eens een vrouwtje die had een katje en een kalfje. Ze melkte het kalfje en toen wilde de kat de melk opdrinken. toen sloeg de vrouw het katje.

Trefwoorden: fles, gat, kalf, kat, melk, melken, pantoffel, potje, vrouw


sprookje uit 1975
 • sprookje
 • De tsiis yn 'e saad Der wie ris in foks, dy rûn alhiel yn 'e stúdzje—hy tocht allinnich oan lekkere biten en hoe't er
 • Een vos valt in een put. De maan weerspiegelt in het water. De vos zegt tegen de wolf dat er een kaas in de put ligt, en dat hij er de helft van heeft opgegeten. Hij biedt de wolf het andere stuk aan.…

Trefwoorden: emmer, kaas, list, maan, put, vos, weerspiegeling, wolf


sprookje uit 1967
 • sprookje
 • De snoade fokse. Der wie ris in fokse, dy woe graech syn flyën kwyt. Doe naem er in tûfe rûchte yn 'e bek en dêr gong
 • Een vos wilde graag van zijn vlooien af. Hij nam een pluim riet in zijn bek en ging achterstevoren steeds dieper het water in. De vlooien sprongen steeds een stukje hoger, totdat ze allemaal in het…

sprookje uit 1968
 • sprookje
 • Heit fortelde ek: Der wie ris in faem, dy woe sa graech in feint ha. Doe waerd it merke. De faem sei: "Nou wol 'k joun
 • Een gefrustreerd meisje is wanhopig op zoek naar een vriend, 'al is het de duivel zelf'. Prompt verschijnt de duivel. Het meisje herkent de duivel aan zijn paardenpoot en spoedt zich in paniek naar…

sprookje uit 1977
 • sprookje
 • wie ris in earme klearmakker, dy koe 't wurk net dwaen, hwant hy wie siik. Hy siet bot yn 'e forlegenheit, doe kamen der
 • Us mem koe lêze noch skriuwe. Hja wie in skippersdochter, mar hja fortelde ús wolris in forhaeltsje. Hja fortelde, der
 • Kabouters helpen zieke kleermaker door het werk 's nachts af te maken. Zijn vrouw is zo nieuwgierig dat ze 's avonds erwten strooit, waarover de kabouters struikelen en nooit meer terugkomen.

sprookje uit 1971
 • sprookje
 • Earst de galgens oan Der wie ris in boer, dy hie syn siel oan 'e duvel ferkocht en doe't syn tiid om wie, kaam de
 • Een boer heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Wanneer zijn tijd om is komt de duivel hem halen. De boer vraagt hem of hij voor hij meegaat nog wel zijn bretels om mag doen. De duivel staat dat toe,…

Trefwoorden: beetnemen, boer, bretels, duivel, tijd


sprookje uit 1973
 • sprookje
 • Der wie ris in koaning, dy forfeelde him. Dy noadige de hearen út om him in forhael to fortellen dat sa lang wie, dat
 • dyn gong", sei de koaning. Doe bigoun dy jonge to fortellen: Der wie ris in koaning, dy hie in hiele protte sied en dat
 • Een koning verveelde zich. Hij loofde zijn dochter als beloning uit voor degene die hem een verhaal kon vertellen dat eindeloos zou duren. Verscheidene mannen probeerden het, maar de verhalen raakten…

sprookje uit 1969
 • sprookje
 • Der wie ris in hazze, dy trof in ychelbaerch. De hazze stuts de ychelbaerch de gek oan, omt dy net sa hurd rinne koe
 • Een stekelvarken en een haas hielden een hardloopwedstrijd. Het stekelvarken sprak met zijn vrouw af dat zij aan het eind zou gaan wachten. Als de haas eraan kwam, zou ze roepen dat er al was. De haas…

sprookje uit 1968
 • sprookje
 • Der wie ris in âld wyfke oan 't pankoekbakken. Doe't se de pankoek omkeare soe, wipte dy der út en rolle fuort. Doe kom
 • Een oude vrouw was eens pannenkoeken aan het bakken. Een van de pannenkoeken wipte uit de pan en rolde weg. Hij kwam een oude man tegen die vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei dat hij een oud…

sprookje uit 1967
 • sprookje
 • Der wie ris in jonge, dat wie in prins. Hy hie in rare gewoante. Hy makke altyd de lytse dierkes dea. Mycheamelders
 • Een prins maakte altijd alle insecten die hij tegenkwam, dood. Zijn opvoeder zei dat hij eerbied moest hebben voor alle schepsels die God had gemaakt, omdat ieder beestje zijn nut heeft. Maar daar…

sprookje uit 1977
 • sprookje
 • Der wie ris in boeresoan, dy hâldde in protte fan 'e natuer, en hy wie ek net bang foar dieren. Doe op in kear wie er
 • Een boerenzoon die kruiden aan het verzamelen is hoort plotseling gebrom uit de bosjes. In de bosjes ligt een jonge leeuw: het dier heeft veel te lijden van een doorn in de poot. De boerenzoon…

sprookje uit 1969
 • sprookje
 • Der wie ris in ritmeester, dy hie in hiele moaije skimmel. Dy koed er mar noait biride, dat koed er mei gjin
 • Een knecht kon veel beter met paarden omgaan dan een ritmeester. Toen spraken ze af dat de knecht een nieuw paard in een paar dagen zou africhten, en dat de knecht dan een nacht bij de dochter van de…

sprookje uit 1966
 • sprookje
 • Der wie ris in smid. Dy mocht trije winsken dwaen. Ien fan dy winsken wie dat deselde dy't op 'e stoel sitten gong dy't
 • Een smid mag drie wensen doen. Eén van de wensen is, dat degene die op de stoel in de hoek van de kamer gaat zitten er nooit meer af kan komen. De smid heeft hier een bedoeling mee. Als de dood komt…

sprookje uit 1966
 • sprookje
 • In forhael sûnder ein. Der wie ris in koaning, dy hâldde tige fan fortellen. Hy hie bikend meitsje litte dat deselde
 • . Doe bigong dy fisker to fortellen: Der wie ris in hiele rike man, dy forboude al syn ikkers mei sied. Dêr kaem safolle fan
 • Koning maakt bekend dat degene die kan blijven vertellen zijn dochter mag trouwen en het hele koninkrijk krijgt. Veel gegadigden lukt dat niet en worden onthoofd. Een visser probeert het ook. Hij…

sprookje uit 1971
 • sprookje
 • Sit op dy't mei wol Der wie ris in feint, dy tsjinne by in boer en dêr hie er in goed plak. Mar de boer boude foar
 • Een boerenknecht krijgt van zijn baas altijd bonen te eten, terwijl hij ze niet lust. Op een dag steekt hij zijn lepel met de bolle kant naar boven in de pan, en zegt: "Wie mee wil, ga maar zitten!"…

sprookje uit 1972
 • sprookje
 • Dit is myn lap Der wie ris in jonge bidler, dy skrepte om 'e dochter fan in boer. Der siet wol slinger oan 'e fint, dat
 • Een bedelaar wilde met de dochter van een boer trouwen. De boer wilde dit niet hebben, maar om te bewijzen wat hij allemaal wel niet had, nam de bedelaar de boer mee naar het open veld. Daar tilde hij…

sprookje uit 1977
 • sprookje
 • De jonge dy't yn in geit feroare Der wie ris in hûshâlding, dêr hâlden se in pear geiten en de frou joech de geitemolke
 • Een moeder wil dat haar zoon geitemelk drinkt. De jongen wil dat niet en verandert dan in een geitje. Het lukt de moeder niet haar zoon terug te krijgen. Ze brengt hem naar een oude geit toe die hem…

sprookje uit 1973
 • sprookje
 • In deade einepike Der wie ris in skipper, dy hie in hiele bêste frou. Doch woe er wol fan har ôf, want hy hie sin oan
 • Een schipper wil af van zijn vrouw, omdat zij een minnaar geeft. Op een morgen duwt de schipper haar van boord. Tegen de minnaar doet hij alsof hij van niets weet. Na een tijdje zoeken vinden zij het…

sprookje uit 1976
 • sprookje
 • It beamke mei triennen Der wie ris in man, dy syn frou wie ferstoarn en doe mei de tiid troude er mei in oare frou. It
 • Een man hertrouwt als zijn vrouw gestorven is. De tweede vrouw krijgt een kind. Zijn tweede kind, want hij had al een dochter bij zijn eerste vrouw. Zijn huidige vrouw kan het niet hebben dat de…

sprookje uit 1973
 • sprookje
 • fertelle, hoe't dat kommen is'. En doe folge dan it ferhaal. Der wie ris in skipper, dy hie altyd mar sin oan in oar skip, mar
 • Een kapitein, verkoopt in ruil voor een schip zijn ziel aan de duivel, die als man bij hem komt. Hij zal zijn ziel niet kwijtraken als hij hem een onuitvoerbare opdracht geven kan. Hij beveelt de…

sprookje uit 1976
 • sprookje
 • It lean Der wie ris in ridder en dy woe to jeijen mei syn freonen. En doe praetten se ôf dat oare moarne yntiid soene
 • Een ridder denkt dat zijn trouwe jachthond zijn kind heeft gedood, als hij de wieg omgevallen aantreft en de hond met bloed rond zijn bek. Hij doodt de hond. Dan ziet hij pas dat de hond het…

sprookje uit 1966
 • sprookje
 • De snoade boeredochter. Der wie ris in koaning, dy woe trouwe. Mar it moest in frou wêze dy't o sa tûk en fornimstich
 • Slimme boerendochter voldoet aan eisen van koning dat vrouwen die met hem willen trouwen niet in en uit kleding en niet open niet van de grond naar het paleis te komen. Zij is een net gewikkeld,…

sprookje uit 1968
 • sprookje
 • hearre. Der wie ris in mem, sil‘k mar sizze. Toe mar. FK: Ja, wat is no it earste. Marre, dy mem siet krap mei jild, hin, it
 • De moeder die haar kind aan de duivel geeft in ruil voor geld. Als de duivel het hem beloofde kind komt halen, stelt hij het drie vragen die het alle drie weet te beantwoorden Hoe diep is de zee? Een…
Geeske0105.mp3

sprookje uit 1973
 • sprookje
 • De útfiner fan it skaakspul Der wie ris in kening, dy ferfeelde him altyd sa bot. Alle spultsjes dy't se mar dwaan
 • Er was eens een koning die zich altijd verveelde. Op een dag kwam er een vreemdeling die voor de koning het schaakspel had uitgevonden. De koning was helemaal gelukkig en wilde de man alles geven wat…

sprookje uit 1976
 • sprookje
 • . Dêr haw ik ien fan ûnthâden en dat gong sa: Der wie ris in kening en dy siet altyd yn 'e jildkrapte. Altyd en ivich wie de
 • Er was eens een koning die altijd geld tekort kwam, de schatkist was altijd leeg. Op een keer kwam hij een boer tegen, waarmee hij afsprak om een jaar te ruilen. De boer zou een jaar koning zijn en…