Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

10 resultaten voor ""omringd""

sage uit 1957
 • Spookdieren Er is een verhaal over een heks, die 's nachts omringd was door een troep katten. Allerlei kwaads deed ze
 • Een heks veroorzaakt al veel narigheid door alleen maar ergens aanwezig te zijn. Haar man haalt haar over haar toverkracht op bomen uit te oefenen. Ze doet dit, maar hierdoor gaan wel veel bomen in…

sage uit 1934
 • , De Terrassen, die zich onderscheidde door een langwerpig vierkante verhooging, omringd door lage wallen. Volgens het
 • Aan de westzijde tussen Velsen en Beverwijk bevond zich een buitenplaats, De Terrassen. Volgens het volksgeloof was dit een legerplaats der Spanjaarden tijdens het beleg van Haarlem in 1573. Later was…

sage uit 1981
 • De vrijmetselarij is altijd met veel geheimzinnigheid omringd. Er worden veel sterke verhalen over verteld. Elk jaar
 • De vrijmetselarij is altijd met veel geheimzinnigheid omringd. Er worden veel sterke verhalen over verteld. Elk jaar wordt een lid uitgekozen om te sterven. Dit gebeurt door vergif in een glas wijn.…

sage uit 1919
 • hun vleesch en botten. Hij was het, die de anderen één voor één zoo aftuigde, dat hij in de schemering omringd was door
 • Naamsverklaring Leiden: de vraag of reizigers een vrijgeleide bezaten werd allengs afgekort tot de vraag of men van Leide was.
cohen22.jpg

mop uit 1919
 • uitgekozen! En de gans?! Een dichtstuk van een gans, omringd door een compote van vleezige abrikozen en perziken, kersen en
 • In een stad woonde een goudsmid, die om klanten naar binnen te lokken ze meenam naar een prachtige kamer en de klant vervolgens de lekkerste spijzen aanbood. Op een dag kwam Hans Hannekemaaier bij hem…
cohen29.jpg

mop uit 1919
 • naderende schaduw was het gevaar. De blauwe zee werd omringd door een donkere streep. Terwijl allen zich om den schipper
 • Hans Hannekemaaier vaart met een boot naar Amsterdam. Onderweg breekt er een storm uit. Hans besluit te gaan slapen. Het schip dreigt vervolgens te zinken, iedereen helpt met het wegpompen van het…

sage uit 1918
 • wij ons sterk betoonen, dat verzekeren wij u." Omringd door zijne hovelingen trok hij ter kerke. Omringd door zijne
 • twijfel, ik in rijk-versierde kameren, ik tusschen zijde en brocaat, ik, omringd door dienaren enz.--). Vele tooneelstukken
 • Een schoenlapper (Vroolijke Willem) die regelmatig te diep in het glaasje kijkt, wordt op een dag voor de gek gehouden. De graaf van Holland en zijn edellieden vinden de schoenlapper op straat en…
pl04.jpg

sage uit 1918
 • hadden omringd. Groot stonden ze bij haar: nevelen, dreigend van vorm en gebaar. Ze kwamen dichter- en dichterbij, zoodat er
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om haar te laten gaan, maar dat werd geweigerd. Het zoeken naar de vrouw bleef…

sage uit 1919
 • vreezend, en omringd door zijn diernaren.
 • Os die ter bescherming van het weidende vee dient, weet wolf te bedwingen. Hij doodt de andere os die hem in de steek heeft gelaten, en sterft daarna zelf ook.

sage uit 1918
 • stad zult geven, met muren omringd, waar ik temidden van mijn volk kan leven. Dit komt mij, Hengist, Udolph Haron's zoon
 • De sage vertelt over een aantal wonderlijke gebeurtenissen in Friesland. Het eerste stuk verhaalt over Friso, één van drie broers, die Friesland stichtte. Het vaandel dat hij en zijn broers hadden…
pl29.jpg