Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

5 resultaten voor ""omringd""

sage uit 1933
 • aan, trok af, maar het schot miste. Op het eigen oogenblik zag hij zich omringd door honderden hazen, die hem op de vlucht
 • dreven en 'm niet verlieten voor hij onder de huizen van zijn dorp gekomen was. 6)
 • dorp
 • Een stroper te Zeelst zat in de loerkuil toen een reusachtige haas kwam aanhuppelen. Hij legde aan, maar miste. Ineens kwamen er honderden hazen die hem op de vlucht joegen.

sage uit 1892
 • - paf! het schot valt. De haas was niet getroffen, maar terzelfder tijd zag de jager zich omringd door honderden hazen, die
 • hem op de vlucht dreven en hem niet verlieten voor hij onder de huizen van zijn dorp gekomen was.
 • Schot van jager mist grote haas, maar meteen wordt jager omringd door honderden hazen die hem op de vlucht naar huis
 • dorp
 • Schot van jager mist grote haas, maar meteen wordt jager omringd door honderden hazen die hem op de vlucht naar huis begeleiden.

sage uit 1933
 • kerkhof bevonden, dat met een steenen schans omringd was, zonder dat ze wisten, hoe ze er gekomen waren. Na lang te hebben
 • stond ook stil, ging hij verder, de hond ook. Dit ging zoo voort tot hij de eerste huizen van het dorp Heeze bereikte, waar
 • dorp Heeze was aangekomen.
 • dorp
 • Een aantal makkers liepen 's nachts, na wat bier gedronken te hebben, al lachend naar huis. Plotseling beseften zij dat ze op een kerkhof stonden. Ze moesten over de stenen schans heenklimmen om er…

sage uit 1891
 • maar geheel alleen op den weg, want oogenblikkelijk zou men zich omringd of besprongen zien door een heelen drom van die
 • , Jan Verhuijzen genaamd, ging op een winteravond naar eene 'spinning" even buiten 't dorp. Onderweg ontmoette hij een zwart
 • dorp
 • Nachtelijke ontmoetingen met zwarte katten zijn gevaarlijk: schopt of slaat men naar katten dan verschijnen er meer. Kat geeft antwoord op vraag van een man, en komt later op een bijeenkomst van…

sage uit 1892
 • . Plotseling ontwaarden zij hier, dat zij zich op het kerkhof bevonden, dat met eene steenen schans omringd was, zonder dat zij
 • tot aan de eerste woonhuizen van 't dorp H. waar de hond op eens verdween. Aan elke haarspier hing den reiziger wel een
 • dorp
 • Vrienden komen 's avonds ongemerkt terecht op een kerkhof dat omgeven is door een stenen schans zonder uitgang. Ze klimmen over de schans, waarop twee mannen besluiten niet verder te gaan. De derde…