Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

5 resultaten voor ""omringd""

sage uit 1893
 • zijden met een walleken omringd - in de heide de Amprijt dien naam draagt, is geheel onbekend. Aan den Doodenput (Dooput
 • dorst leschte, bleef hij er op zitten, maar langzamerhand geraakte het verzonken in het moeras en verder in den put die
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.
 • put
 • Naam van een put is verbonden aan het verhaal van een ruiter die samen met zijn paard verzinkt in het ven.

sage uit 1967
 • , mar toen waore we nog klein, da was in negetien dertien en negetien virtien. We moese daor 'n put graove en riolering
 • put is't nie; vruuger hadde wel van die welputte, dan werd daor schuin begonne, mar zoiets was 't nie daor, 't was mooi
 • was vroeger geheel omringd met een gracht. Vroeger was die brug er niet. Om de Haarestein lag ook nog een waterpoel. Aan
 • was geen put. Met een ijzeren staaf kwam je tot twee meter diep. Daarna raakte de staaf de grond. De vader zei echter dat
 • put
 • Bij de pastorie lag vroeger het kasteel van Haaren. In de tuin was een bruggetje over de gracht gebouwd. Het kasteel was vroeger geheel omringd met een gracht. Vroeger was die brug er niet. Om de…
straatnaam haaresteyn 1.jpg
Kasteel Haarensteyn 1.jpeg

sage uit 1918
 • De Witte Wiven van Tubbergen Eens, dat een vrouw uit Tubbergen uit den put water schiep, voelde ze plotseling, dat
 • hadden omringd. Groot stonden ze bij haar: nevelen, dreigend van vorm en gebaar. Ze kwamen dichter- en dichterbij, zoodat er
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om
 • put
 • Een vrouw uit Tubbergen die water uit de put ging halen werd omringd door witte wieven. Ze smeekte de witte wieven om haar te laten gaan, maar dat werd geweigerd. Het zoeken naar de vrouw bleef…

sage uit 1918
 • keerde telkens naar den grond terug, denkende: "Zou ik nog geen water zien?" Terwijl hij zich over de put boog, hoorde hij
 • . In het jaar 164 vloeide een half uur gaans van de stad Stavoren, een put over van zout water, en allen, die in het land
 • . Telkens kwam de god Stavo met raad en uiteindelijk heeft men de draak nooit meer gezien. Ook toen een put overstroomde met
 • put
 • De sage vertelt over een aantal wonderlijke gebeurtenissen in Friesland. Het eerste stuk verhaalt over Friso, één van drie broers, die Friesland stichtte. Het vaandel dat hij en zijn broers hadden…
pl29.jpg

sage uit 1897
 • sterke bolwerken omringd 1). Door de gunstige ligging dezer stad aan de oevers van den breeden stroom, die door den Noorder
 • gelegenheid gesteld ---------- 1) De overlevering zegt, dat Willebrordus, te Heilo komende, aldaar een put liet graven, waaruit op
 • put
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn