Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

358 resultaten voor ""punt""

mop uit 1881
 • , Mozeske, en nou moet je zoo doen: Hoog de punt, laag de punt, links de punt, rechts de punt. Hoog de punt, laag de punt, links
 • de punt, rechts de punt.' 'Maar Saartje, hoe heb ik het nou? Mijn jongeheer is toch geen balanceerstok?'
 • Een vrouw trouwt met een onnozele man: in bed moet zij hem voordoen hoe hij de liefde moet bedrijven. Hij vindt het maar malle acrobatische aanwijzingen.

sage uit 1933
 • No. 181. Soms neemt men ook een mes mee naar bed, die men met de punt omhoog op de borst zet. 3)
 • Men neemt soms een mes mee naar bed, die men met de punt omhoog op de borst zet.
 • punt
 • Men neemt soms een mes mee naar bed, die men met de punt omhoog op de borst zet.

sage uit 1972
 • Alde Willemke, dy't foar ús oer wenne, wienen alle bern bang foar. 't Wie in tsjoenster. Wy makken faek mei de punt fan
 • Iedereen is bang voor de toverheks, Alde Willemke. We maken met de punt van een klomp een kruis op de weg, omdat ze
 • punt
 • Iedereen is bang voor de toverheks, Alde Willemke. We maken met de punt van een klomp een kruis op de weg, omdat ze daar niet overheen zou kunnen gaan.

sage uit 1911
 • vrouw die de kol aflegde was Grietje de Boer-Punt (1836-1909), echtgenote van Dirk de Boer. C. Bakker duidt deze vrouw uit
 • " (CBAK0438), daarmee dus refererend aan de naam van haar echtgenoot. Voluit heet de vrouw dus Grietje de Boer-Punt. Grietje de
 • Vrouw D. de Boer [Grietje de Boer-Punt]
 • Vrouw die een vrouw die kan kollen heeft afgelegd na haar sterven, krijgt de vraag of ze niets bijzonders heeft gezien. Het gerucht gaat dat de vrouw zichzelf stuk heeft gekold, waardoor het lijk met…

mop uit 2000
 • Klant: "Een dubbele punt??" Helpdesk: "Ja meneer. Die zit op uw toetsenbord aan de rechterkant van de letter L." Klant
 • Klant: "Een dubbele punt??" Helpdesk: "Ja meneer. Die zit op uw toetsenbord aan de rechterkant van de letter L." Klant
 • Klant: "Een dubbele punt??" Helpdesk: "Ja meneer. Die zit op uw toetsenbord aan de rechterkant van de letter L." Klant: "Hoe spel je 'L'?"

sage uit 1970
 • Een man liet een boertje een varken zien door hem met een olielampje in een puntzakje te laten kijken. De punt had de
 • punt
 • Een man liet een boertje een varken zien door hem met een olielampje in een puntzakje te laten kijken. De punt had de man van het zakje afgeknipt.

sage uit 1962
 • vanzelf beter. Met de punt in een stuk spek of in een arepel was ok goed. Zukke dinge heb ik 'zelf nog wel gezien.
 • punt
 • Als je met een hooivork je hand verwond had kon je dit genezen door de hooivork in de beerput te zetten. Je kon de hooivork ook in een stuk spek of in een aardappel zetten.

sage uit 1963
 • iedere punt van de wieke zitte.
 • 's Nachts met grauw weer kon je dwaallichten zien. Vlakbij was een molen en die lichtjes gingen op iedere punt van de
 • 's Nachts met grauw weer kon je dwaallichten zien. Vlakbij was een molen en die lichtjes gingen op iedere punt van de wieken zitten.

sage uit 1973
 • Punt: Ik wet nich, woor 't west hef, zie hebt hen döske weelt en doe kômp d'r net zonnen weendhekse bie 't hoes langs
 • Grote Punt, [Johannes Gerardus?]
 • Iemand heeft met een dorsvlegel in een wervelwind geslagen en daar een stijve arm van gekregen. Het wordt vermoed dat er iets in die wervelwind heeft gezeten.

sage uit 1933
 • zoo over de punt van de klompen in het bed. 1) Eenvoudiger is om de klompen kruiselings over elkaar te zetten, zoodat de
 • voorzij van het bed staat, en de rechter met de punt in de holte van den linker komt. 2)
 • punt
 • Als men gaat slapen zet men de klompen met de hakken tegen het bed. Dan kan de mare (de nachtmerrie) er niet inkomen.

sage uit 1968
 • hied er in punt oan draeid en dy yn 't kaeisgat treaun. De doar hie samar los west. En sa hied er him ek wer fêst draeid.
 • punt van de zakdoek in het sleutelgat gestoken, het slot geopend en ook weer vastgedraaid.
 • punt
 • Als vader een keer bij huis is, kan hij er niet inkomen omdat hij de sleutel is vergeten. Een andere man heeft toen een punt van de zakdoek in het sleutelgat gestoken, het slot geopend en ook weer…

mop uit 1678
 • Centrum of middel-punt van de Werelt was: Ende ten derden, wat sy docht. Den gevangen was in groote bekommernis om dese
 • een punt met krijt op de tafel voor haer, seggende dat daer het middel-punt van de Werelt was, ende soo men het niet
 • punt
 • Om vrij te komen moet een gevangene drie raadsels oplossen, te weten hoeveel de koningin waard is, waar het middelpunt van de aarde is en wat de koningin denkt. Hij krijgt hulp van een boer die in…

mop uit 1651
 • u oock seer?' R. 'Och neen, je hartje ... [regel doorgehaald], maer wagt je dat gij u niet en beseert, want de punt
 • : 'Och nee, je liefje (regel doorgehaald), maar kijk uit dat jij je niet bezeert, want de punt staat tenslotte naar je toe
 • punt
 • De heer Donia is al wat op leeftijd en heeft een jongere vrouw getrouwd. Hij is zo spaarzaam in het vervullen van de daad, dat zij er niet eens meer aan denkt. Op een goed moment overvalt hem echter…

sage uit 1963
 • van de pastoor een puntzakje gewijde erwten. Dat moest ze als ze thuis was, bij de punt pakken en dan moest ze zich op
 • erwten. Dat moest ze als ze thuis was, bij de punt pakken en dan moest ze zich op haar ene voet ronddraaien, zodat de erwten
 • punt
 • Iemand werd 's nachts geplaagd door katten. Ze ging naar de pastoor en ze kreeg van de pastoor een puntzakje gewijde erwten. Dat moest ze als ze thuis was, bij de punt pakken en dan moest ze zich op…

sage uit 1969
 • Als een vrouw op het punt staat te bevallen, moet ze niet met een kat stoeien. Dan krijgt ze een kind met een knuist.
 • Als een vrouw op het punt staat te bevallen, moet ze niet met een kat stoeien. Dan krijgt ze een kind met een knuist.

sage uit 1894
 • Ook gebeurde het somwijlen, dat zij [= de heksen] met zulke groote troepen samen op een punt vereenigd waren, dat zij
 • Soms voerden de heksen, als ze tezamen kwamen, een rondedans uit.

sage uit 1881
 • punt
 • Verhaal waarin soldaten in een diepe kuil met punter vallen.

Trefwoorden: afgrond, diep, kuil, punt, soldaat, vallen, verhaal


raadsel uit 1996
 • punt
 • Hoe wordt een Belg begraven? Ze laten hem stijf worden, maken hem spits en slaan hem de grond in. Wat er dan nog boven de grond blijft staan, schoffelen ze weg.

personal narrative uit 1962
 • hoogste punt
 • Als een bouwwerk onder dak komt, plant men er de vlag op of een versierde berkentak. De ambachtslui moeten dan drinkloon hebben.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • op welk punt van het produktieproces de tampon in het toetje was gekomen. Men heeft de dader echter nooit gevonden.
 • punt
 • Er wordt onderzocht hoe een tampon in een pudding terecht kan komen.

mop uit 2001
 • POLITIE Moos, 74 jaar, komt onverwachts terug van vakantie, maakt de kamerdeur open en ziet een meisje, dat op het punt
 • Moos, 74 jaar, komt onverwachts terug van vakantie, maakt de kamerdeur open en ziet een meisje, dat op het punt staat
 • Moos, 74 jaar, komt onverwachts terug van vakantie, maakt de kamerdeur open en ziet een meisje, dat op het punt staat met allerlei waardevolle voorwerpen uit zijn huis de benen te nemen. "Vuile dief,"…

mop uit 1974
 • Jongens steken punaises met de punt omhoog in de bijbel op de kansel. Dominee slaat als gewoonlijk met beide vuisten op
 • punt
 • Jongens steken punaises met de punt omhoog in de bijbel op de kansel. Dominee slaat als gewoonlijk met beide vuisten op de bijbel en roept de duivel, maar zegt er meteen achteraan dat de duivel vanaf…

mop uit 1651
 • voor aen de punt, dat beken ik, maer ter zijden is het scharp, ik verseker u dat het een goede degen is om te houwen.' R
 • punt
 • Iemand probeert de ik-persoon een degen te verkopen. Deze vind de degen niet goed. De verkoper zegt daarop dat het een prima degen is om te houwen, waarop de ik-persoon zegt dat hij het mag 'houwen'.

sage uit 1980
 • 'Heksenprocessen' na 1610 In het begin van de zeventiende eeuw zette men in het toenmalige Nederland een punt achter de
 • In het begin van de zeventiende eeuw werd een punt gezet achter de processen, maar werden gevallen van ‘hekserij
 • In het begin van de zeventiende eeuw werd een punt gezet achter de processen, maar werden gevallen van ‘hekserij’ opgelost zonder dat justitie er aan te pas kwam.

sage uit 1962
 • gloeiend heet wordt. 't Is een teerbel met een overhangende punt. Dat noemen ze dan een mannegie of een kereltie in 't vuur
 • punt
 • Als een smid in het vuur een teerbel ziet in de vorm van een mannetje betekent dit voorspoed in het werk.