Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor ""schrikkelijk""

sage uit 1933
 • te Bergeik. Eens zag hij, in een eikenbosch op de Kept, plotseling een zoo schrikkelijk spook vóór zich staan, dat hij
 • Francis Daris zag eens in een eikenbos een verschrikkelijk spook voor zich staan. Hij durfde zijn hele leven die plaats niet meer voorbij.

legende uit 2000
 • schrikkelijk warm was, heeft hij zijn staf in de grond gestoken. Daar is een bron ontstaan. Later is daar een kapel overheen
 • Waar de heilige Gummarus zijn staf in de grond heeft gestoken, is een bron ontstaan. Er is een kapel overheen gebouwd. Het water is geneeskrachtig. Er heeft meermalen een dode kat in het water…

sage uit 1902
 • geheeten, een schrikkelijk heldenfeit verricht hebben. Overste Tambergen wilde bezetting in Watergang leggen en zag geen kans
 • Tijdens de Tachtigjarige Oorlog moet een man, genaamd Klein Patertje, Spaanse soldaten overzetten. Ongemerkt weet hij meermalen zijn bootje om te gooien en de soldaten te verdrinken. De sloot waar dit…

sage uit 1890
 • zij." Op het zeggen van deze laatste woorden braken de koorden, en de klok zonk met een schrikkelijk geraas wederom in de
 • In een plaats ligt een moeras met een poel, waarin ooit een kerk verzonken is. Enkele mannen proberen de klok naar boven te halen. Dit lukt, 'in Gods naam' zoals de ene opmerkt. Als de ander eraan…

sage uit 1881
 • -Antigoon zijn schrikkelijk slagzweerd, kapte hun de handen af en wierp die in den Stroom. Later na de dood van den reus, bouwde
 • Aan de Schelde woonde een reus. Iedere keer dat er schepen voorbijkwamen, riep de reus dat de schippers moesten proberen om net zo groot als hij te worden. Als ze niet net zo groot konden worden,…

sage uit 1891
 • gehoord hoe wel honderd katten in 'nen witten doornbos, die een paar steenworpen ter zijde van den weg stond, schrikkelijk
 • Katten die ‘s nachts tekeer gaan zijn heksen die vergaderen.

sage uit 1938
 • beangste volk hoog in de lucht een schrikkelijk vuurspuwende komeet, die, naar men meende, het einde der wereld en de komst van
 • Voorbeelden van kometen die gezien werden als voorteken van rampen.

sprookje uit 1901
 • . Maar daar kon niks van beure, want er vader was er schrikkelijk op teuge. Maar op een goeie dag most er vader na de oorlog
 • Ridder rooft meisje om met haar te trouwen, maar zij weet dat nog uit te stellen. Een jongen waarvan de ridder denkt dat hij hem heeft gedood, leeft en is in een onderaardse gang gekropen. Als de…

sage uit 1934
 • niet schrikkelijk afgereden werden. Liep daar een muis over de voerbak? Jazeker, een klein grijs muisje wandelde zoo
 • De smid van Hekelingen wist wel raad met de afgereden paarden bij de boeren. Met drie pilletjes, die hij afschoot op een klein grijs muisje, kreeg hij de paarden weer rustig. Dit muisje bleek betoverd…

sprookje uit 1894
 • worst en boter kopen?" "Ja, die is wel te koop, maar het is alles schrikkelijk duur, en rijk heeft je zoon het niet." "Och
 • Een boerin ziet op een landweg een jongeman die naar de lucht staat te staren. Hij beweert dat hij door een gat uit de hemel is gevallen. De boerin vraagt of hij haar zoon Kees kent, die ook in de…
jongen met lucht.jpg
jongen met lucht3.jpg

sage uit 1934
 • wrakhout van een gestrand Denenschip opwierp. En wanneer de nacht schrikkelijk werd, zoo bar dat een Christenmensch er van
 • zeilen recht op de duinen toezeilen. Er was een schrikkelijk geloei van de wind; een dreunend gedruisch van de zee; een
 • Sjoerd Murks leefde met zijn vrouw, dochter Duinroos en zoon Ulbe op Schiermonnikoog. Hij verzorgde het vee van de monniken. In de winter bracht hij de kudde naar het vaste land. Op een dag kwamen er…

sage uit 1937
 • hoeëgen hoed-op en ene lange slupjas aan; hè waas hieël in 't zwert. En dè haaj zoeë lieëlijk, zoeë schrikkelijk lieëlijk
 • Bert sprokkelt op zondag hout in het bos, ontmoet een lange, in het zwart gestoken man, ziet paardevoeten en maakt een kruis, waarop de duivel in stank verdwijnt. Sindsdien gaat hij alle dagen naar de…

sprookje uit 1888
 • in den grond. En die ert die groeide en die groeide zoo schrikkelijk hard en zoo hoog, dat de stengel al heel gauw met
 • Een jongen plant een erwteplant. Deze plant wordt zo hoog dat hij boven de wolken uitgroeit. De jongen klimt in de plant om God om nieuwe schoenen te vragen. Hij krijgt zilveren schoenen, die hij na…
132.jpg

sprookje uit 1893
 • een ert in den grond. En die ert die groeide en die groeide zoo schrikkelijk hard en zoo hoog dat de stengel al heel gauw
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sprookje uit 1878
 • ze was ongehoorzaam en onvoorzichtig, en daardoor veroorzaakte ze een schrikkelijk ongeval. Toen ze door het bosch ging
 • Moeder waarschuwt Roodkapje om onderweg naar grootmoeder niet te treuzelen en niemand te vertellen waar ze naar toe gaat. Roodkapje is ongehoorzaam, want in het bos komt ze de wolf tegen, vertelt dat…

sprookje uit 1888
 • ging zóó ver, dat hij geen tien stappen vóór zich kon zien. En daar hoorde hij opeens in de verte een schrikkelijk gevecht
 • Een zoon vertrekt van huis en komt in een bos. Daar zijn een wolf, een hond, een raaf en een mier aan het vechten om het vlees van een dode koe. De jongen zorgt er voor dat ieder zijn deel krijgt. Als…

sage uit 1919
 • dijk woonde. En dat besluit werd in daden omgezet nadat op een nacht de hond weer schrikkelijk te keer gegaan had. "Daor
 • Het spookt in de schuur, een Spaanse soldaat, die naar zijn geld komt kijken. De oude Izak waakt met de baas in de schuur en ziet een gedaante, die uit een der balken een geldkastje haalt en nakijkt.…

sprookje uit 1889
 • beproeven. Men kan nooit weten, hoe een dubbeltje rolt... Gij hebt gij nu toch den naam, dat gij zulke schrikkelijk grappige
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sage uit 1936
 • , schrikkelijk duidelijk gedroomd, natuurlijk, dat kòn toch, maar dan toch gedróómd! En als dat niet langer vol te houden was tegen
 • Nieuwsgierige boer hoort zijn paard om middernacht bij de jaarwisseling voorspellen dat hij het komend jaar de boer zal begraven. Om het noodlot te ontlopen verkoopt de boer het paard aan iemand die…

personal narrative uit 1881
 • zou wezen, zo zij onbekeerd de eeuwigheid tegemoet gingen. Hoe dat het schrikkelijk zal zijn te vallen in de handen van
 • Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van…