Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

22 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Van zeven meisjes in een gezin is een meisje nachtmerrie. Afweer van nachtmerrie door de klompen omgekeerd voor de deur te zetten of met de klompen een kruis te maken op het pad. De nachtmerrie kan…

sage uit 1966
 • Huilende honden betekenen een begrafenisstoet

sage uit 1966
 • Man zegt jaren van te voren dat over een weg die wordt aangelegd soldaten zullen marcheren.

sage uit 1966
 • Voor de nacht moet alles opgeruimd worden, zoals stro op de dorsvloer, schoonmaken van de karn, afwassen van kop en schotels. Anders gaan verkeerde handen 's nachts aan het werk.

sage uit 1966
 • Om de kwade maandagen te vermijden maait men al op de zaterdag voor de maandag een klein stukje. Schippersknechten worden nooit op maandag ingehuiurd, maar op dinsdag.

sage uit 1966
 • Man moet 's nachts vaak opstaan om wat te zien, meestal lijkstaties.

sage uit 1966
 • Duivel wijkt voor ongelovige man die daarop bekeerd is. Hij wil niet tegelijk met anderen lidmaat worden, want zijn bekering heeft hij ook alleen meegemaakt.

sage uit 1966
 • Man die drinkt, vloekt en opschept zegt dat hij niet bang voor de duivel is. Op weg naar huis wordt hij door de duivel over de weg gesmeten, want hij heeft teveel gezegd.

sage uit 1966
 • Heks tovert twee kinderen dood. Bij haar dood bonsde ze lang met haar hoofd tegen het beddeschot, haar lijk is nooit stijf geworden.

sage uit 1966
 • Na een bezoek waar over spoken is gepraat komt onderweg naar huis een grote zwarte hond vlak naast een jongen lopen die nacht van het angstzweet thuiskomt.

sage uit 1966
 • Jongen is lang ongerust geweest na het zien van een lijkstatie, maar die is niet uitgekomen.

sage uit 1966
 • Een betoverd kind moet water drinken waarin naalden en spelden zijn gekookt.

sage uit 1966
 • Vrouw heeft zich eens in een schaap veranderd. Ze heeft een blauwe plek als er een steen naar een kat is gegooid.

sage uit 1966
 • Tegen kinderen die te dicht bij het water komen wordt gezegd dat de watergeest hen pakt.

sage uit 1966
 • Een vuile ooievaar betekent slecht weer, een schone ooievaar betekent mooi weer.

Trefwoorden: komen, mooi, ooievaar, schoon, slecht, vuil, weer


sage uit 1966
 • De roep van de steenuil betekent een sterfgeval.

sage uit 1966
 • Kaartlegster ziet in een kaart wie niet en wie wel zijn vrouw zal worden. Dat komt uit, net als de voorspelling dat hij snel thuis zal zijn.

sage uit 1966
 • Vrienden zeggen dat als je de toemomst wilt zien, je in de zwarte spiegel moet kijken.

sage uit 1966
 • Sterke man trekt een wagen met mest uit de mestvaalt, als hij onhandelbare mensen vastpakt zijn ze meteen vriendelijk.

sage uit 1966
 • Mensen zijn bang omdat ze menen dat de wereld zal vergaan doordat de maan tegen de zon botst.

sage uit 1966
 • Een pad mag niets gedaan worden, want dan begint het te donderen

Trefwoorden: aandoen, donder, onweer, pad


sage uit 1966
 • Op zondag geknipte nagels moeten na de dood allemaal worden opgezocht.

Trefwoorden: dood, knippen, nagel, opzoeken, zondag