Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.
 • handen
 • Een vader vraagt hoe het zijn dochter in Frankrijk vergaat. De jongen vertelt dat ze in een bordeel woont en met haar handen werkt. De vader verstaat Bordeaux en zegt dat bakken goed handwerk is.

mop uit 1651
 • beyde sijn handen op. 'Wat beduyt dat?', seyde de amptman. 'Ick hebbe last', antwoorde hij, 'om voor mijn siecke buerman
 • Een ambtenaar laat de boeren een eed afleggen aan zijn heer. Een van de boeren steekt beide handen op. Gevraagd naar de
 • handen
 • Een ambtenaar laat de boeren een eed afleggen aan zijn heer. Een van de boeren steekt beide handen op. Gevraagd naar de bedoeling hiervan legt de boer uit dat hij beloofd heeft de eed ook voor zijn…

mop uit 1651
 • klippertande. Ja, dickwels dat mevrou mij badt dat ik haer toch een vinck soude brengen om haer handen aen te warmen.' R. 'Ey lieve
 • een vinkje te brengen zodat ze daar haar handen aan kon warmen.' Waarop de man zegt: 'Ach liefje, als u weer uitgaat op
 • handen
 • Een man zit wat met een dame te praten over allehande buitenactiviteiten. De juffrouw geeft aan dat zij het vangen van vinken niet onaardig vindt. Zij heeft met mevrouw Jacoba al wel 100 maal op het…

mop uit 1651
 • handen
 • De heer Barleus wil met een vriend op een avond waarop de drank zeer rijkelijk vloeit, een met borsten en billen goed uitgeruste Geldersche vrouw zien. Barleus raakt een weinig verhit, waarop zijn…

mop uit 1651
 • handen.'
 • hebben in haar benen, maar een gave in haar handen heeft.
 • handen
 • Een waardin, die erg vaardig was in het schrijven, klaagde over de jicht in haar benen. Een gast zei dat ze jicht mocht hebben in haar benen, maar een gave in haar handen heeft.

mop uit 1651
 • dat sij daer stuck voor stuck, als hij het haer gebieden soude, onderdeur souden gaen ende de handen in het passeeren aen
 • deur te gaen ende de handen aen de stock te slaen. Sij deden het één voor één, maer de dief, vreesende voor eenige misterie
 • kamer zien met een stok erin, en vroeg ze om onder de stok door te lopen en met hun handen er tegenaan te slaan. Hij stuurde
 • door de kamer heen en kwamen allemaal met zwarte handen eruit, behalve de dief, die bang was geweest om de stok aan te
 • handen
 • Een zilveren lepel was vermist, en de hospes kon en niet achter komen wie hem gestolen had. hij liet zijn gasten een kamer zien met een stok erin, en vroeg ze om onder de stok door te lopen en met hun…