Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sage uit 1954
 • makket de medesinen klear foar de koe en jowt ek in pakje mei foar it hynder. Mar as hja it pakje thús iepenmeitsje, komme
 • koe
 • Twee knechten gingen eens met twee zieke koeien naar Hinse Jehannes de Boer. Hij maakte ziek vee beter. Ze zeiden dat ook het paard ziek was, wat niet waar was. Hinse gaf medicijnen mee, ook voor het…

sage uit 1967
 • koe
 • Een boer ziet 's ochtends al zijn koeien omgekeerd - het achtereind naar voren, de kop naar achteren - op stal staan. Ook met zijn kippen is iets vreemds aan de hand: ze kunnen praten, maar leggen…

sage uit 1967
 • koe
 • Een man heeft de kwade hand; als hij het vee aait, dan wordt het ziek en gaat dood. Daarom dragen zijn eigen kinderen als afweer het hemd achterstevoren. De meisjes dragen heilige rogge bij zich. Er…

mop uit 1980
 • Een vrouw vraagt de dominee te bidden voor haar zieke koe - haar enige bezit. De dominee richt na enige aarzeling een
 • gebed tot het dier: 'Daar lig je, beest der beesten.Word weer gezond als de andere beesten'. De koe geneest. Als de dominee
 • koe
 • Een vrouw vraagt de dominee te bidden voor haar zieke koe - haar enige bezit. De dominee richt na enige aarzeling een gebed tot het dier: 'Daar lig je, beest der beesten.Word weer gezond als de andere…

mop uit 1970
 • earme man foarby. Lytse Oege seit: "Jow dy man hwat molke." De faem sit krekt ûnder dy koe to melken. Hja mient net oars as
 • de koe bigjint to praten dat sy lit fan klearebare kjellens de amer mei molke falle en rint hurd fuort.
 • De melkmeid geeft een arme man wat melk omdat ze in de veronderstelling is dat de koe haar daartoe aanspoort. In
 • werkelijkheid heeft de knecht - die binnen voor het raam zit - de woorden gesproken. De meid is erg bang voor de sprekende koe en
 • koe
 • De melkmeid geeft een arme man wat melk omdat ze in de veronderstelling is dat de koe haar daartoe aanspoort. In werkelijkheid heeft de knecht - die binnen voor het raam zit - de woorden gesproken. De…

sage uit 1973
 • fékoopman formoarde. Dat wie Teade. Hy hie nei de merk ta west dêr't er in koe forkocht hie. 't Jild hied er yn 'e bûse hawn
 • . Dat hienen se him ûntstellen. Letter seagen guon dêr yn 'e nacht in man oer de wei hinne krûpen mei in koe oan 't tou. Dy
 • Teade was een veekoopman. Op een keer heeft hi j op de markt een koe verkocht. Toen hij terugkwam met zijn geld werd
 • koe
 • Teade was een veekoopman. Op een keer heeft hi j op de markt een koe verkocht. Toen hij terugkwam met zijn geld werd hij bestolen en vermoord. Op de plek waar dat gebeurd is spookt hij nog steeds…

mop uit 1979
 • o sa mistich, doe't er nei hûs ta soe, dat hy koe 't paed net werom fine. Hy dwelme mar yn 'e rounte en it waerd letter
 • belooft zijn beste koe te verkopen en het geld aan de kerk te geven als de Heer hem de weg naar huis zal wijzen. De Heer
 • om de belofte te omzeilen. De boer gaat met zijn beste koe en een konijn naar de markt. Als iemand de koe wil kopen, zegt
 • koe
 • Een boer die erg achteraf woont verdwaalt in de mist. Op het laatst wordt hij zo bang dat hij plechtig aan de Heer belooft zijn beste koe te verkopen en het geld aan de kerk te geven als de Heer hem…

sage uit 1971
 • koe
 • Het gebeurde eens dat het niet lukte om boter te maken. Grote Wopke, de duivelbanner, zei dat ze een kaas in water moesten koken. Toen het water begon te koken, begon er een meid vreselijk te razen en…

sage uit 1966
 • dat? It kom net botte fier wei, njonken 'e doar. Heit gong der út om to sjen, mar hy koe neat gewaer wurde. De oare moarns
 • koe
 • Ouders hoorden 's nachts hamers kloppen, maar er is niets te zien. De volgende ochtend wordt voordat de koeien in de wei worden gelaten, een hek getimmerd, met hetzelfde kloppen als 's nachts.