Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

22 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • geheim
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • geheim
 • Een jongeman wordt door een boer in dienst genomen. De volgende dag gaat hij met een arbeider het land op om mest en aarde te strooien. Op het land zijn ook andere arbeiders. De nieuwe vent gaat met…

sage uit 1968
 • geheim
 • Als een vrijmetselaar uit de school klapt, gaat hij er de volgende dag aan. Om de zeven jaar moet er een vrijmetselaar dood.

mop uit 1968
 • vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag de vissen op het land waren geweest, de
 • geheim
 • Een arme man vond tijdens het ploegen eens een grote hoeveelheid geld. Hij was wat huiverig om dit aan zijn vrouw te vertellen, omdat vrouwen nooit een geheim kunnen bewaren. Hij vertelde dat die dag…

sage uit 1967
 • Sterke Hearke laat zijn enorme kracht ook wel eens gelden in zijn functie als geheim agent. Oproerkraaiers hoeft hij
 • geheim
 • Sterke Hearke laat zijn enorme kracht ook wel eens gelden in zijn functie als geheim agent. Oproerkraaiers hoeft hij maar heel even in de arm te knijpen en de rust is weergekeerd. Ooit sloeg Hearke…

sage uit 1967
 • Sterke Hearke laat zijn enorme kracht ook wel eens gelden in zijn functie als geheim agent. Hij grijpt één van twee
 • geheim
 • Sterke Hearke laat zijn enorme kracht ook wel eens gelden in zijn functie als geheim agent. Hij grijpt één van twee vloekende arbeiders en smijt hem dwars door de wal heen.

sage uit 1967
 • Spottend jongvolk wil in een kroeg het heilig avondmaal imiteren. Gelukkig is Sterke Hearke - tevens geheim agent - in
 • geheim
 • Spottend jongvolk wil in een kroeg het heilig avondmaal imiteren. Gelukkig is Sterke Hearke - tevens geheim agent - in de buurt om de jongelui een lesje te leren: hij tilt een van de deugnieten - de…

sage uit 1967
 • geheim
 • Een pastoor spoorde een jongen aan bij het biechten alles te zeggen, omdat hij het toch niet door zou vertellen. De jongen vertrouwde het niet helemaal, maar deed het toen toch. Hij vertelde dat er in…

sage uit 1968
 • geheim
 • In een spookkamertje is 's nachts om twaalf uur altijd een witte man te zien. De man haalt een aantal stenen uit de muur en haalt een beurs met geld weg. De man telt het geld en legt de beurs en de…

sage uit 1974
 • Sterke Hearke is behalve verschrikkelijk sterk ook geheim agent. Hearke slaagt erin een zeer beruchte
 • geheim
 • Sterke Hearke is behalve verschrikkelijk sterk ook geheim agent. Hearke slaagt erin een zeer beruchte, vuurwapengevaarlijke schurk aan een handje mee te voeren.

sage uit 1969
 • geheim
 • Twee dominees en een joodse rabbi waren eens bij elkaar. Ze hadden het over het collectegeld. De dominees hielden elk tien en twintig procent van het gecollecteerde geld zelf. De rabbi gooide altijd…

sage uit 1969
 • Alle frijmetselers ha in forboun mei de duvel. De frijmitselerij is sokssahwat as in geheim genoatskip. Om 'e sawn jier
 • De vrijmetselarij is een soort geheim genootschap, met een verbond met de duivel. Om de zeven jaar moet een van de
 • geheim
 • De vrijmetselarij is een soort geheim genootschap, met een verbond met de duivel. Om de zeven jaar moet een van de leden dood. Het lot wijst degene aan die de moord moet uitvoeren. Doet diegene dat…

sage uit 1977
 • Sterke Hearke was ook geheim agent, maar hij bezorgde iemand nooit een proces.
 • geheim
 • Sterke Hearke was ook geheim agent, maar hij bezorgde iemand nooit een proces.

sage uit 1973
 • geheim
 • Vrijmetselaars zijn kogelvrij. Hun huizen zijn nooit helemaal af. Ze hebben altijd een kistje met allerlei spullen bij zich. Wanneer een van hen sterft, gaat dat kist naar een ander toe. In het…

sage uit 1970
 • . Nei't my heuge my kaem it altyd nei. Hwat hy sjoen hie yn 'e nacht, dat gebeurde letter by dei. Hy makke der gjin geheim fan
 • geheim
 • Met de helm geboren man kan van te voren lijkstaties zien. Dat gebeurde meestal 's nachts als hij op bed lag, en moest hij opstaan. Als hij bleef liggen zweette hij vreselijk. Wat hij 's nachts zag,…

sage uit 1973
 • radikael genezen. Ik sei: "Hearen, dat fortelt Jan jimme net. Dat is 't geheim fan 'e smid."
 • professoren die wilden weten wat er op dat papiertje had gestaan, omdat die vrouw totaal was genezen. Jan verklapte zijn geheim
 • geheim
 • Jan kwam op zijn fiets een dorp waar een grote drukte was. Een vrouw bleek te kermen van de pijn omdat ze zo ziek was. Jan schreef iets op een papiertje en stuurde iemand daarmee naar de apotheek.…

sage uit 1979
 • Sterke Hearke - die behalve sterk ook geheim agent is - wordt plotseling gegrepen en neergegooid door iemand. Hearke
 • geheim
 • Sterke Hearke - die behalve sterk ook geheim agent is - wordt plotseling gegrepen en neergegooid door iemand. Hearke krabbelt direct overeind en werpt zijn belager een heel eind weg.

sage uit 1970
 • noait wer by wei. Der sit in geheim oan dy lju, dat wurdt men noait gewaer. Sy matte in skoft yn in deakiste lizze, as se
 • vrijmetselaar is, kan hij er niet meer weg. Ze hebben een geheim, waar niemand ooit achter komt. Zij moeten ook veel in een
 • geheim
 • Vrijmetselaars hebben zich aan de duivel verkocht. Zij hebben nooit gebrek aan geld. Als iemand eenmaal een vrijmetselaar is, kan hij er niet meer weg. Ze hebben een geheim, waar niemand ooit achter…

sage uit 1979
 • geheim
 • Een jong stel dat op het punt staat te trouwen besluit de trouwplannen nog even verborgen te houden, maar de week daarop is iedereen op de hoogte. Een heks heeft het nieuws rondgebazuind. De heks…

sage uit 1971
 • geheim
 • Een man vertelde zijn vrouw niets van de twee extra rijksdaalders die hij die dag had verdiend. Maar hij wist ook niet goed waar hij ze moest verstoppen. Hij lag in bed met de munten in zijn hand, te…

mop uit 1974
 • Der wie in doomny, dy hie in geheim doarke yn 'e preekstoel. Dat brûkte hy oars noait, mar op in kear, 't wie op in
 • Een dominee heeft een geheim deurtje in de preekstoel, zodat hij er tijdens de kerkdiensten ongemerkt tussenuit kan
 • geheim
 • Een dominee heeft een geheim deurtje in de preekstoel, zodat hij er tijdens de kerkdiensten ongemerkt tussenuit kan knijpen voor een bakje koffie. Op een keer laat hij de gemeente een lange psalm -…

mop uit 1969
 • geheim
 • Twee mannen hebben over de betrouwbaarheid van een vrouw. De boswachter vertrouwt zijn eigen vrouw en de ander raadt hem aan dit te testen. Op een keer komt hij overstuur uit het bos terug. Zijn vrouw…