Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

30 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • goed
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor moord opgehangen worden.

sage uit 1966
 • goed
 • Gaetse vangt vogeltjes en maakt ze dan dood. Zijn moeder waarschuwt hem dat de duivel hem nog eens zal vermoorden. Op een avond met heldere maan gaat Gaetse naar buiten, maar komt geschrokken terug.…

sage uit 1970
 • goed
 • Een vent vloekt veel en zegt niet in God en de duivel te geloven. Vrienden van hem dagen hem uit dat hij driemaal over het kerkhof loopt en God en de duivel aanroept. De eerste twee keer gebeurt er…

sage uit 1966
 • toffel goed en ien toffel oarsom foar it bêd sette.
 • . Middelen tegen de nachtmerrie zijn meel strooien (dat mogen ze niet meenemen) en één pantoffel goed en de andere achterstevoren
 • goed
 • Nachtmerries knijpen iemands hals dicht. Eén van zeven meisjes is nachtmerrie. Zij komt altijd door het sleutelgat. Middelen tegen de nachtmerrie zijn meel strooien (dat mogen ze niet meenemen) en…

sage uit 1966
 • goed
 • Meisje gaat 's nachts naar het graf van haar vriend. Haar omslagdoek komt door de harde wind vast te zitten om een paaltje, waardoor ze niet kan wegkomen. De volgende dag is ze dood op het graf…

sage uit 1965
 • . Hy sil in goed nûmer lûke. Mar hy krijt it yn 't boarst. It is letter krekt sa útkaem. De feint rekke ûnder tsjinst, mar
 • tuchthúsdoarren stean foar dy iepen." "Hoe dat sa?" frege de feint. "Kinstû dat noch freegje. Dû wytst it sels donderse goed. Dû hast
 • goed
 • Verhalen over vrouw die de toekomst kan voorspellen. Ze vertelt een meisje dat de man waarmee ze trouwt in dienst worden afgekeurd. Een ander vertelt ze dat die snel moet trouwen. Een man die vraagt…

sage uit 1968
 • spoken bij haar familie. Tot een dominee haar aansprak en erachter kwam wat het probleem was. Haar familie legde het goed op
 • goed
 • Een vrouw had niet in haar graf mee gekregen waar ze recht op had. Daardoor kon ze geen rust vinden, en bleef ze maar spoken bij haar familie. Tot een dominee haar aansprak en erachter kwam wat het…

sage uit 1967
 • hynder. En dat pûdtsje mei guod is foar it brune. As er dat op hat, moatte jim him der mar mear fan jaen, hwant dat is goed
 • goed
 • Een boer had twee paarden, een bruine en een zwarte. Het zwarte paard werd ziek, en de knecht moest met wat uit de manen van het zieke dier naar Hinse Jehannes de Boer, een veearts en duivelbanner. De…

sage uit 1967
 • hadden, waar hij recht op had. Ze hebben de dominee erbij gehaald, en die raadde aan om het goed op een avond naast het huis
 • goed
 • Een dode kwam 's avonds vaak aan de ruiten tikken, omdat zijn familieleden hem niet de spullen mee het graf in gegeven hadden, waar hij recht op had. Ze hebben de dominee erbij gehaald, en die raadde…

sage uit 1967
 • Een vrouwtje voorziet een ramp in de aardewerkwinkel: een paar dagen later valt al het goed aan diggelen.
 • goed
 • Een vrouwtje voorziet een ramp in de aardewerkwinkel: een paar dagen later valt al het goed aan diggelen.

sage uit 1968
 • er dêr wer hinne. Heit wie net goed, mem fornom it wol. Mar hy gong wer nei Beets ta, mar hy siet yn 'e duvel syn hannen
 • mear as in oar. Dy sei tsjin mem: "'t Is net goed mei Lútsen (Lútsen van der Meulen, dat wie ús heit). "Né?" sei mem. Né
 • goed
 • Een licht ontvlambare vader dreigt een aardappelboer dood te maken omdat de man hem bedonderd heeft met aardappelen van zeer slechte kwaliteit. De woedende man roept de duivel op hem bij te staan. Een…

sage uit 1967
 • goed
 • Een gezin heeft het heel erg krap en kan maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Als de vrouw op een keer op zoek is naar eten voor de kinderen, wordt ze opgeschrikt door een stem uit de lucht…

sage uit 1966
 • goed
 • Een jager was eens ergens aan het jagen. Een heer kwam bij hem en vroeg: "Heb je al veel hazen geschoten?" De jager antwoordde: "Nee, myn earste mar [mijn eerste pas]." Toen had de heer een naam voor…

mop uit 1967
 • goed
 • Tijl Uilenspiegel huilde als het mooi weer was, want dan zou het vast minder worden. Hij lachte als het slecht weer was, want dan kon het alleen maar beter worden.

sage uit 1967
 • goed
 • Een man ging naar een duivelbanner, omdat zijn neefje ziek was. Hij kreeg een goedje mee, wat niemand anders mocht zien, en wat hij op de kleding van het kind moest doen. Dit deed de man. Ook maakte…

sage uit 1970
 • Als iemand op zijn sterfbed gestolen goed draagt, kan hij niet sterven. Een knip in de desbetreffende kledingstukken
 • goed
 • Als iemand op zijn sterfbed gestolen goed draagt, kan hij niet sterven. Een knip in de desbetreffende kledingstukken verhelpt het probleem.

mop uit 1977
 • Een Duitse koopman in fijn linnen kan zijn waar niet slijten aan een boerin omdat ze zijn goed te goedkoop en niet
 • goed
 • Een Duitse koopman in fijn linnen kan zijn waar niet slijten aan een boerin omdat ze zijn goed te goedkoop en niet stevig genoeg vindt. De koopman stuurt zijn broer - ook koopman - om de waar voor…

mop uit 1977
 • in kear wie hy dêr wer. De boer tocht, dit kin sa noait goed komme. Ien fan 'e trije dochters kin him mar ha. Dat hy rôp
 • goed
 • Omdat alledrie de dochters van de boer het met dezelfde jongen houden, geeft de boer zijn dochters een raadsel op. De dochter die het raadsel kan oplossen, 'krijgt' de jongen. Als de boer vraagt 'wat …

mop uit 1973
 • raesde moart en brân, hja woe nèt mei nei de plysje. Doe sei David Flud: "Goed, ik sil jo noch wol gean litte dizze kear, mar
 • ik fan tsûgje." Fan dy tiid ôf koenen dy man en dy frou goed mei inoar.
 • , ze naar de gevangenis gaat. Voor deze keer laat hij het zitten. De man en de vrouw zijn vanaf dat moment weer goed met
 • goed
 • Een vrouw en man leven in onmin met elkaar. De vrouw heeft er genoeg van en gaat naar David Flud in de hoop dat hij een middeltje heeft om van haar man af te komen. Die geeft haar een pond…

mop uit 1973
 • dat de iene minske moest om 'e oare minske tinke en it wie de plicht fan 'e minske om goed to dwaen. In minske die noait
 • to folle goed foar in oar. Dy wurden makken gâns yndruk op 'e minsken fral op syn eigen frou. De oare deis wie 't moandei
 • Een dominee slachtte eens een varken. De zondag daarop preekte hij hoe belangrijk het is om goed te doen voor anderen
 • goed
 • Een dominee slachtte eens een varken. De zondag daarop preekte hij hoe belangrijk het is om goed te doen voor anderen. Zijn vrouw was onder de indruk, en toen de volgende dag een arme zwerver aan de…

sage uit 1969
 • goed
 • Men waarschuwt kinderen altijd niet te dicht bij het water te komen, want de kikker pakt ze en hij spuit zo'n raar spul. Of de walvis pakt het kind.

mop uit 1974
 • him goed. Doe liet er sjonge. It glês jenever hied er hielendal al leech dronken. Hy liet sjonge: "Wij gaan nog niet naar
 • goed
 • Strenge dominee krijgt per ongeluk een glas jenever. Na het proeven drinkt hij het glas helemaal leeg en laat daarna zingen dat men nog niet naar huis gaat.

sage uit 1974
 • Hwannear't men tsiis fan Jehannes keapje woe, liet er jin earst in stikje priuwe. Dat smakke altyd goed. Mar as er
 • Bij proeven smaakt kaas goed, als de kaasverkoper weg is is de kaas taai.
 • goed
 • Bij proeven smaakt kaas goed, als de kaasverkoper weg is is de kaas taai.

sage uit 1971
 • Een dominee preekte zo goed, dat alle vrouwen zaten te snikken. Toen hij 'amen' had gezegd, zei hij: "Jullie kunnen het
 • goed
 • Een dominee preekte zo goed, dat alle vrouwen zaten te snikken. Toen hij 'amen' had gezegd, zei hij: "Jullie kunnen het geloven, maar ik geloof het niet." En hij werd koekoopman.

mop uit 1973
 • wyfke hwat oer yn. Fan 't geloof hied er noait hwat wite wold en nou wie se sa bang dat er net goed to plak komme soe. De
 • dat telegram by de forkearde húshâlding tolânne, dêr't de âld man stoarn wie. Dêr stie op: "Goed overgekomen, maar de
 • met het geloof ophad. De jongeman stuurt een telegram naar huis dat per ongeluk bij de weduwe bezorgd wordt: goed
 • goed
 • Er zijn twee gezinnen aan dezelfde vaart met dezelfde naam. In het ene huis woont een oude man, in het andere een jonge. De jongeman gaat in dienst. Ondertussen komt de oude man te overlijden, en zijn…