Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

589 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • wijzer wezen dan te kruipen in hond of kat." Dat ha de Heidstsjers him tige kwealik nom. Hy is om dy wurden foar de klassis
 • een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de duivel zich niet in de vorm van een kat of
 • kat
 • In Harkema werd gedacht dat je je pas dan tot het geloof moest bekeren, als je een nachtelijke ontmoeting had gehad met een duivels dier. Dominee Van Leeuwen deed dit af als bijgeloof en zei dat de…

sage uit 1966
 • As in kat kattesykte hat mat men him in tientsje om 'e hals dwaen of in stikje út it ear snije om bloed to krijen.
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed
 • kat
 • Als een kat een kattenziekte heeft, moet je een tientje om zijn hals doen, of een stukje van zijn oor snijden om bloed te krijgen.

sage uit 1966
 • in joun of hwat oppasse. Hwant der sil in dikke kat foar de koegleskes lâns rinne. Dy kat matte se de poaten brekke
 • . Hwant dat is in tsjoenster. Dy docht it." De jonges pasten op. Doe seagen se de kat by de koegleskes. Sy smieten de kat de
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen
 • kat
 • Een boer wordt door Antsje Duvelbander gewaarschuwd dat de kat bij hun behekst is. De drie zoons moeten de kat vangen en haar poten breken. Dit doen zij. De dag daarna zien ze een oud vrouwtje dat…

sage uit 1966
 • sinten ha wolste? Jawol, sei Aen. Dan dû joun om tolve ûre by my wêze maste en dan dû trije kear mei in swarte kat om 't
 • tsjerkhôf hinne rinne maste en dan dû sizze maste: - Wie koopt er mijn zwarte kat? - Dan dû noait sinten gebrek wer haste. Aen
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof
 • gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het niet.
 • kat
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het…

sage uit 1966
 • kat
 • Jehanne, de vrouw van Japik Nauta is ziek. Japik gaat naar Wopke om te kijken of hij een genezing heeft. Wopke geeft Japik een drankje en zegt dat hij het goed moet opbergen, omdat hij onderwerg…

sage uit 1950
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de
 • kat
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het…

sage uit 1950
 • kat
 • In Eastemar [Oostermeer] zijn twee mannen op bunzingjacht. Dan horen ze zanggeluid van vrouwen. Als ze gaan kijken waar het vandaan komt, zien ze alleen maar katten in bomen die bestaande liedjes…

sage uit 1950
 • Oan it Wyldpaed seach men in âld wiif mei in bolkoer it lân oerfleanen. Sy fleach as kat troch it dak hinne.
 • Van het Wyldpaed ziet men een vrouw met een broodkar vliegen. Zij vliegt als kat door het dak heen.
 • kat
 • Van het Wyldpaed ziet men een vrouw met een broodkar vliegen. Zij vliegt als kat door het dak heen.

sage uit 1950
 • kat
 • In Twizelerheide [Twijzelerheide] woont een man die behekst is. Op een dag zitten er zeven katten voor het raam, die krassen achterlaten. De man gaat ze achterna en weet een haas te pakken te krijgen…

sage uit 1955
 • dikke, swarte kat op side, dy't by syn skonken lâns struts. By it lêste stik lân, dat er del moest, wie de kat fuort. De
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • , waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.
 • kat
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sage uit 1966
 • (= boerekoal). Dêr sieten fiif katten yn. Ien dêrfan wie in trijekleur. Dy trijekleur skeat er. Hy skeat dy kat dwars troch de
 • kat
 • Een kind was behekst. Het raasde dag en nacht. De vader ging naar buiten met een geweer. In de boerenkool zaten vijf katten. Eén daarvan was driekleurig. Die schoot hij door de strot. Later had een…

sage uit 1966
 • Stammerige Harm wie in broer fan 'e tsjoenster dy't se as trijekleurige kat troch de strôtte sketten ha. De man dy't
 • sketten hat, leeft noch. Hy fortelt dat forhael mei dy kat noch faek.
 • Harm de Stotteraar was de broer van een heks, die ze eens als driekleurige kat door de strot geschoten hadden. De man
 • kat
 • Harm de Stotteraar was de broer van een heks, die ze eens als driekleurige kat door de strot geschoten hadden. De man die geschoten heeft, vertelt het verhaal nog vaak.

sage uit 1966
 • pânse. Rikele Myt koe har yn in kat foroarje.
 • . Rikele Myt kon zichzelf in een kat veranderen.
 • kat
 • Rykele Myt was een heks. De moeder van de vertelster vertelde dat Gosse eens twee appels van haar heeft gekregen. Hij mocht ze niet opeten. Ze heeft een kop over elke appel gezet en de volgende dag…

Trefwoorden: appel, heks, kat, pad, pens, varken


sage uit 1966
 • As eksters skatterje yn in beam by hûs, dan giet der ien dea. As de houn spoekgûlt giet der ek ien dea. As de kat him
 • dood. Als de kat zich wast, komt er visite.
 • kat
 • Als eksters in een boom bij een huis zitten te schateren, gaat er iemand dood. Als de hond spookhuilt, gaat er iemand dood. Als de kat zich wast, komt er visite.

sage uit 1966
 • wol it fel fan in wylde kat.
 • Tegen reumatiek droegen ze een zakje met zwavel op de borst. Ze deden ook wel smerige wol of het vel van een wilde kat
 • kat
 • Tegen reumatiek droegen ze een zakje met zwavel op de borst. Ze deden ook wel smerige wol of het vel van een wilde kat op de plaats waar het zat.

Trefwoorden: geneesmiddel, kat, reumatiek, vel, wol, zwavel


sage uit 1966
 • kat
 • Katten zijn heksen.

Trefwoorden: heks, kat


sage uit 1966
 • kat
 • Toen Jan, de oudste broer van de verteller nog jong was, werd hij ziek. Hij was betoverd. Zijn moeder ging naar de duivelbanner. Die gaf een goedje mee. Hij zei: 'er komt je straks iemand tegemoet'.…

Trefwoorden: duivelbanner, heks, kat


sage uit 1967
 • Yn Burgumerheide wie in bern fan Sikke Maei bitsjoend. Nou en dan spoeke der in fremde kat om 't hûs hinne. Doe hat
 • Maei de tsjettel mei hyt wetter krige en dêr dy kat mei smiten. De oare deis siet Frearke Jel har holle yn 'e doeken
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen
 • heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke Jel haar hoofd in een doek. Frearke Jel
 • kat
 • In Bergumerheide was een kind van Sikke Maei betoverd. Zo nu en dan spookte er een vreemde kat om het huis heen. Toen heeft Maei een ketel heet water naar de kat gesmeten. De volgende dag zat Frearke…

sage uit 1966
 • Twa bruorren Germ en Frâns wennen by elkoar. Frâns forstoar en Germ bleau allinne oer. Doe kom der hyltyd in kat by
 • Van twee broers sterft er een, de ander blijft alleen over. Er komt alsmaar een kat bij hem die steeds driester wordt
 • . De man is ervan overtuigd dat het een heks is en steekt de kat met een hooivork de ogen uit.
 • kat
 • Van twee broers sterft er een, de ander blijft alleen over. Er komt alsmaar een kat bij hem die steeds driester wordt. De man is ervan overtuigd dat het een heks is en steekt de kat met een hooivork…

Trefwoorden: heks, hooivork, kat, oog


sage uit 1966
 • kat
 • Jehannes Meerstra woonde op Veenwoudsterwal. Hij had wat met de duivel te maken. Hij kende allerlei duivelskunsten. Hij had een heel leger katten om zich heen en niemand begreep waar die allemaal…

sage uit 1966
 • kat
 • Op een ochtend zei een oude man op de Wal: "Ik heb vannacht een kater een opstopper gegeven. Die struinde om het huis heen. En ik weet nu ook wel wat het is. Hebben jullie vanmorgen Antsje wel gezien…

Trefwoorden: gewond, hals, heks, kat, zakdoek


sage uit 1966
 • him yn in kat foroare hie. De boer wie in tsjoender. Hy hie in gatsje yn 't skouder. Doe sei de lytsfeint: "Ik wol hjir
 • kat
 • Drie knechten slapen bij een boer in de schuur. 's Nachts komen er katten de schuur in die een hoop lawaai maken. Op een nacht gaat een van hen, de jongste, de schaapmelkersjongen, met een hooivork op…

Trefwoorden: boer, gewond, hooivork, kat, knecht, tovenaar


sage uit 1966
 • , dy kom altyd by harren yn 'e gedaente fan in kat. Mar dan struiden se moal op 'e drompel, dan koe dy kat net by har yn 'e
 • van een kat bij hen komt. Ze strooien dan meel op de drempel, dan kan de kat niet in het huis komen.
 • kat
 • Een maat van de verteller uit de werkverschaffing vertelt dat in Bergumerheide een heks woont die altijd in de gedaante van een kat bij hen komt. Ze strooien dan meel op de drempel, dan kan de kat…

Trefwoorden: afweer, drempel, heks, kat, meel


mop uit 1966
 • died er. Mar de beide knapen hellen gau de hazze út 'e sek en treauen der in kat wer yn. Doe't de jonge de kofje troch 't
 • mar ris wer to gast gean." De lânhearre makke de sek iepen, mar o, hwat seach er prot, doe't dêr in kat foar 't ljocht kom
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • aankomst in de stad is de landheer boos en hij stuurt de jongen terug met de kat. Hij stopt weer bij het huisje en de jongens
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • : "Fuort, kat." Wylst reage se de hiele skinke fan 'e tafel. Doe't de feint dat seach, wist er genôch.
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • kat
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel