Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

257 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • koe
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor moord opgehangen worden.

sage uit 1966
 • Myn pake wenne njonken Hinse Jehannes de Boer op it Swartfean. Bareld Nieuwenhuis hie in koe, dêr mastere jonge Jan syn
 • heit fan it Wytfean mei. Mar hy krige de koe net better. It beest gong achterút. De koe wie mei it koartfûlens stean bleaun
 • Boer gaat met plukje haar van zieke koe naar een duivelbanner. Die zegt dat hij het dier kan genezen, maar dat de koe
 • dan wel een bochel krijgt. De koe geneest en krijgt inderdaad een bochel.
 • koe
 • Boer gaat met plukje haar van zieke koe naar een duivelbanner. Die zegt dat hij het dier kan genezen, maar dat de koe dan wel een bochel krijgt. De koe geneest en krijgt inderdaad een bochel.

sage uit 1950
 • To Koatstertille wenne in kûper, dy syn wiif koe tsjoene. Sy wie der hiel faek yn 'e nacht op út. Op in nacht, doe wie
 • koe
 • In Koatstertille woont een man: zijn vrouw kan toveren. Dan gaat zij er 's nachts op uit. Op een keer is de vrouw weg en dan vindt de man een koeienpens op haar plek in het bed.

mop uit 1966
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen
 • koe (likkebaardend) naar het gras verlangt.
 • koe
 • Een boer heeft geen voedsel meer voor zijn koe en besluit hem het rieten dak op te tillen, zodat hij daar kan grazen. Zijn maat Jan helpt hem hierbij. Als het dier getild wordt, maakt het veel lawaai…

sage uit 1966
 • koe
 • Kinderen worden gewaarschuwd niet te dicht bij het water te komen; anders pakt de 'healkoe' ze.

mop uit 1966
 • er gau in koe út it lân en dy forkocht er yn 'e stêd op 'e merk. Altyd noch mei de bôlle op 'e rêch. Doe't er de sinten
 • bard hie gong er gau nei in stil plakje ta en forwidere de bôlle. Letter op 'e dei woarde hy oanwezen as de dief fan 'e koe
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en
 • koe
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

sage uit 1966
 • koe
 • Bij het karnen bleef de melk schuimen en mislukte het botermaken. Boer gaat met duivelbanner naar de weide, waar de duivelbanner in gevecht gaat met de duivel en hem overwint. Nadat de melk weggegooid…

sprookje uit 1966
 • har, dat se stellen hienen. Dat jild bigongen se út to tellen ûnder 'e beam. Knoltsje koe alles sjen. Mar nei in skoftsje
 • moest er tige noadich hwat wetter kwyt, hy koe 't net langer ynhâlde. Dat hy bigoun to pisjen. De rovers dêr ûnder woarden
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe
 • . Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad. Onderweg hoort hij rovers aankomen en klimt in
 • koe
 • Van twee broers die naast elkaar wonen is de één een grote boer met tien koeien. De andere broer heeft maar één koe. Als die koe dood gaat gaat hij met het koeievel naar de markt in de stad.…

sage uit 1966
 • Stammerige Harm, koe net goed prate. Dêrfandinne de namme. Hy hie in pot mei jild yn 'e groun. Dêr hied er in
 • koe
 • Harm, de Stotteraar, heeft een pot met geld in de grond begraven. Soms moet zijn neef Sjoerd hem helpen om erbij te komen, want dan zit de duivel erbij. Zijn neef Jan heeft bij hem gewoond. Ze sliepen…

sage uit 1966
 • koe
 • De vrouw van de verteller woonde als kind in Groningen. Daar werd zij door de huishoudster altijd gewaarschuwd voor een kalf met een brijpot om de hals dat 's avonds in de buurt rondrende.

Trefwoorden: brijpot, hals, kalf, koe


mop uit 1966
 • Der kom us in dûmny by in boer op hûsbisyk. Dy boer wist neat fan 'e bibel. Hy koe it 'Onze Vader' net iens. Dûmny sei
 • koe
 • Een dominee leert een boer het 'Onze Vader' door zijn koeien de namen te geven van de regels. Enige tijd later vraagt hij de boer of hij het nog kent. De boer begint de opsomming met 'Die in de…

Trefwoorden: boer, dominee, koe, naam, onze vader


mop uit 1966
 • hie in koe, dêr wienen se tige mâl mei. Doe't dy deunsk woarde, kom er ûnder 'e bolle, mar doe't it tiid fan kealjen wie
 • , brocht er neat. Mar hja woenen dy koe net misse. Doe't er wer deunsk wie, kom er wèr ûnder 'e bolle. Doe't it dan tiid wie
 • kappen. De andere had een koe die eerst een hokkeling (eenjarige koe) baarde en daarna een kalfje.
 • koe
 • Twee mannen vertellen elkaar sterke verhalen. De ene moest van de boer waar hij werkte, mosterdzaad zo dik als stammen kappen. De andere had een koe die eerst een hokkeling (eenjarige koe) baarde en…

mop uit 1966
 • . Ik bring myn koe jouns by syn seis kij yn 't lân." "Hwatte," sei 't wyfke, wolstû ús iennige koe weijaen?" "Neat oars
 • wol in man ta dy't syn wurd hâldt." Dat de jouns brocht er syn koe stil by dûmny syn seis kij yn 't lân. Mar syn koe wie
 • zevenvoudig vergoed krijgt. De man brengt aldus zijn enige koe naar de wei waarin de zes koeien van de dominee staan. De koe van
 • koe
 • Een onkerkelijk echtpaar gaat op aanraden van de dominee naar de kerk. De dominee preekt dat hij die wat weggeeft, het zevenvoudig vergoed krijgt. De man brengt aldus zijn enige koe naar de wei waarin…

sage uit 1966
 • witen fan 'e boer. Doe sei de koe ynienen: "Jow dy jonge hwat molke, hy hat toarst en de boer sjocht it net." De faem waerd
 • boer mag en weigert. Plotseling begint de koe te spreken en spoort de jongen aan te drinken. Het meisje is zo verbijsterd
 • koe
 • Twee jongens vragen aan een meisje dat de koeien melkt of ze wat melk mogen drinken. Het meisje weet niet of dit van de boer mag en weigert. Plotseling begint de koe te spreken en spoort de jongen aan…

sage uit 1966
 • wei bruid. Hy pakte it hokling by de sturt. Doe koe 't net fuortkomme.
 • koe
 • Halbe Scheper is een boer die vreselijk sterk is. Hij pakt een hokkeling die uit zijn land is uitgebroken bij de staart zodat het beest niet meer vooruitkan.

Trefwoorden: hokkeling, koe, man, sterke


sage uit 1966
 • koe
 • De grootvader van de verteller woont in Houtigehage, maar werkt bij een boer in Greategast. Als de boer een hokkeling verliest, wil grootvader het beest graag hebben voor het vlees. Op een raam op een…

sage uit 1966
 • koe
 • De oom van de verteller heeft een boederij en een winkel. Een oud mens komt elke dag melk bij hem halen. Ze gaat dan met hem mee de stal in en betast alle koeien. Keer op keer gebeurt het dat de melk…

sage uit 1968
 • : "Né, ik jow dy dêr gjin molke fan." Doe draeide de koe him om. Dy sei: "Jow dy man in bytsje molke." (Dy man koe
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en
 • zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe laten buikspreken.
 • koe
 • Een man vroeg een boer, die aan het melken was, om een beetje melk. De boer weigerde. Toen draaide de koe zich om en zei dat hij de man wat melk moest geven, waarop de boer dit deed. De man had de koe…

Trefwoorden: boer, buikspreken, koe, man, melk, melken, vragen


sage uit 1968
 • Een koe is eens heel bang van een gedaante die aankomt. Pas dan ziet de eigenaar van het dier dat degene die eraan komt
 • koe
 • Een koe is eens heel bang van een gedaante die aankomt. Pas dan ziet de eigenaar van het dier dat degene die eraan komt een kennis is die een paar weken geleden is overleden.

sage uit 1968
 • koe
 • Bij een schatrijke boer stonden op een ochtend alle deuren open en de koeien stonden achterstevoren op stal. De karnmolen had heel de nacht gedraaid en een vreselijk lawaai gemaakt.

sage uit 1968
 • koe
 • Een gezin hoort eens het geluid van timmeren en het gooien van planken en stenen. Maar er was niets te zien. Later is de achterkant van het huis vertimmerd, en waren precies dezelfde geluiden te…

sage uit 1968
 • Pake fortelde, yn Houtigehage, by de Megielsreed, dêr wie in man, dy hie in koe forkocht; dy moest mei de boat mei. De
 • nachts die er de koe oan 't tou en gong der mei op stap. Underweis moest er by in hage lâns. Dêr woarde dy koe samar opnom
 • Een man was op een nacht met zijn koe onderweg. De koe kwam twee keer zomaar opeens aan de andere kant van de heg
 • terecht. Op die manier zorgde de koe ervoor dat de man een lijkstoet te zien kreeg.
 • koe
 • Een man was op een nacht met zijn koe onderweg. De koe kwam twee keer zomaar opeens aan de andere kant van de heg terecht. Op die manier zorgde de koe ervoor dat de man een lijkstoet te zien…

sage uit 1967
 • , dy't ûnder in koe siet to melken en frege him of er hwat ha mocht. Mar it wie in deune boer en hy wegere. Mar de man koe
 • bûksprekke en liet de koe sizze: "Toe, jow him hwat molke, hwant syn wiif is siik." Doe woarde de boer sa kjel en hy wie sa
 • . Toen zei de koe opeens tegen de boer dat hij de man melk moest geven. Van schrik gehoorzaamde de boer. De man kon
 • koe
 • Een man wilde eens wat melk hebben voor zijn zieke vrouw. Hij vroeg een melkende boer om wat melk, maar deze weigerde. Toen zei de koe opeens tegen de boer dat hij de man melk moest geven. Van schrik…

sage uit 1956
 • Yn 'e tiid fan 'e longsykte fan it fé wie der in koe siik. Dy koe soe nei 't slachtplak brocht wurde, hwant sy moesten
 • Swartfean). Dy bliuwt der by stean. "Dy koe," seit er, "is net siik." "De koe is wòl siik", seit de boer. Hinse strûpte de mouwe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die
 • koe
 • Een boer bracht zijn zieke koe eens naar de veearts om afgemaakt te worden. Onderweg kwamen ze Hinse Beest tegen, die beweerde dat het beest helemaal niet ziek was. Hij stak zijn arm in de bek van het…

sage uit 1968
 • wei. Ik hearde wèr itselde gekreun. Ik kom mei de tilbry thús. Itselde gekreun. Doe't ik seach, lei der in koe to kreunen
 • precies hetzelfde gekreun. Het was een koe die lag te kreunen.
 • koe
 • Een vrouw hoorde op een avond gekreun in de stal, maar er was niets te zien. Een dag of wat later hoorde ze weer precies hetzelfde gekreun. Het was een koe die lag te kreunen.