Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Trefwoorden
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

3275 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hearde er dêr út 'e feart wei roppen: "De tijd is verschenen, de man is er niet!" Doe't er werom kom is er op itselde plak
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later
 • man
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1966
 • Een man wordt opgepakt door een inzichtbare hand en een eind verder neergekwakt.
 • man
 • Een man wordt opgepakt door een inzichtbare hand en een eind verder neergekwakt.

sage uit 1966
 • Us mem hat 25 jier skroare foar oaren. Sy kom ek wol by in âld man, dy wenne by de soan yn, dy't troud wie. De âld man
 • bargen. Dat gebeurde ek ris by lju dy hienen in winkeltsje. De man wie dy deis nei Ljouwert ta om winkelwaren. Sy hienen twa
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde
 • . De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier. Die verbood hem dan ook voortaan op het
 • man
 • oude man
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • man
 • Een vervelende timmerman heulde met de duivel, tot hij op een avond een sloot over wilde steken. Hij stond oog in oog met een vrouw die tegelijk over de plank wilde, maar niet sprak. Hij werd ineens…

sage uit 1966
 • Een bezoeker vertrekt meteen als hij hoort dat de man des huizes aan het vechten is met de duivel, in het kolenhok.
 • man
 • Een bezoeker vertrekt meteen als hij hoort dat de man des huizes aan het vechten is met de duivel, in het kolenhok.

sage uit 1966
 • it wetter wie, dy't sei: "De tijd is er, en de man is er niet." Doe't dyselde boat in wike letter wer op itselde plak wie
 • , farden se in man oer, dy't fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt
 • er op diezelfde plek een man.
 • man
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt er op diezelfde plek een man.

sage uit 1966
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar
 • hondje is een waarschuwing en zorgt dat de man nooit meer naar de herberg gaat.
 • man
 • Een pasgetrouwde man gaat naar een herberg in Kromelle om wat te drinken. Hij blijft daar lang en moet 's avonds naar huis. Een hondje achtervolgt hem langs het brandhout, over de paden die schuin…

sage uit 1966
 • Der wenne in man by ús, dy hie in wite lever. Alle froulju stoaren by him.
 • Een man heeft een witte lever. Alle vrouwen die bij hem komen sterven
 • man
 • Een man heeft een witte lever. Alle vrouwen die bij hem komen sterven

sage uit 1954
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles
 • man
 • In een herberg houdt een groepje mannen een wedstrijd. De man die het meeste en hardste kan vloeken, krijgt een fles jenever. Sjoerd wint de fles, maar wordt later helemaal afgeranseld door de duivel.…

sage uit 1954
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar
 • man
 • Een man loopt 's nachts na een afspraakje naar huis, en denkt zijn zusje te zien die hem op komt halen. Hij volgt haar al rennend, maar wanneer ze het huis voorbij gaan en het meisje in een poel…

sage uit 1954
 • In man fan 'e Koaten moest nei 't Fean ta. Hy wie oproppen om by notaris to forskinen. Doe't er op 'e Hamster Paden wie
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar
 • man
 • Een man wandelt door het bos op weg naar de notaris, wanneer hij vlak bij zich een stem hoort vragen:"Ben jij daar?" Hij kijkt overal rond, maar kan niemand vinden en maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1954
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.
 • man
 • Man die altijd vloekte en schold wordt door onzichtbare kracht over de dijk gesmeten.

sage uit 1954
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.
 • man
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.

sage uit 1966
 • man
 • Van twaalf jongens is één een weerwolf.

sage uit 1950
 • Der wenne in man yn Kollumersweach, dy hie lêst fan 'e katten. Op in kear wienen der mar even 12 katten tagelyk by him
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de
 • deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het dorp heeft die dag ook last van haar nek. Als
 • man
 • Een man in Kollumersweach [Kollumerzwaag] heeft last van katten. Op een dag zitten er elf zwarte en een gele kat bij de deur. De man schiet op de gele en raakt hem in de hals. Een oude vrouw in het…

sage uit 1950
 • Ien út Twizelerheide seach us seis tsjoensters om in man hinne stean. Dy man stie dêr to smoken. Hy smookte út in
 • Iemand uit Twizelerheide [Twijzelerheide] zag zes heksen om een man staan. De man rookte een pijp. De pijp had een
 • man
 • Iemand uit Twizelerheide [Twijzelerheide] zag zes heksen om een man staan. De man rookte een pijp. De pijp had een blauwe pijpekop. De heksen waren in vergadering.

sage uit 1950
 • In Koatstertille woont een man: zijn vrouw kan toveren. Dan gaat zij er 's nachts op uit. Op een keer is de vrouw weg
 • en dan vindt de man een koeienpens op haar plek in het bed.
 • man
 • In Koatstertille woont een man: zijn vrouw kan toveren. Dan gaat zij er 's nachts op uit. Op een keer is de vrouw weg en dan vindt de man een koeienpens op haar plek in het bed.

sage uit 1955
 • Yn 'e Koaten wenne ek in minske, dat tsjoene koe. Har man wie o sa skruten foar har, hwant sy seach mar even ien oan of
 • man
 • Een vrouw is een heks, ze kan met één blik mensen ziek maken.

sage uit 1955
 • Een man ziet een vrouw uit een boom komen en over het land zweven. Als hij haar herkent en har naam roept, verdwijnt ze.
 • man
 • Een man ziet een vrouw uit een boom komen en over het land zweven. Als hij haar herkent en har naam roept, verdwijnt ze.

sage uit 1955
 • man
 • Twee mannen horen 's nachts getimmer en geklop op een stuk land bij de Kollumersweagerlânnen. Later komt daar een boerenbedrijf te staan.

sage uit 1955
 • is verschenen, maar de man is er nog niet." In set letter kom dêr in man op in wein oanriden. Dy ried it wetter yn en de
 • man yn 'e wein fordronk.
 • Motief: D1311.11.1. River says, “The time has come but not the man”. Man thus induced to drown himself
 • man met zijn kar het water in en verdrinkt.
 • man
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1955
 • To Kollumersweach wenne in man, dat wie net sa'n bêsten ien. Op in nacht krige Hantsje him topakken en smiet him in
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.
 • man
 • In Kollumersweach woont een slechte man. Op een nacht pakt Hantsje hem beet en smijt hem een heel eind weg.

sage uit 1955
 • moarn neat to bêst mei it úteinsetten, wol?" sa bigroete Wopke har. "Mar ik sil dy helpe." Doe joech er de man hwat guod mei
 • , waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle klokken stil en kan de man zijn broek niet
 • man
 • vader van ziek meisje krijgt de raad niet verder te dokteren, maar naar een duivelbanner te gaan als er drie kransen, waarvan twee gereed, in haar kussen zitten. Op de ochtend van de reis staan alle…

sage uit 1966
 • man yn Aldegea, dat wie âlde Thomas Elzinga. Dy woe 't net leauwe. It binne praetsjes, sei er. De feint, dy't op dy plaets
 • in slaen en klossen. It wie ien stik allegear lawaei. De âld man woarde deabinaud. It swit roan him by alles del. Sa is
 • , elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven, dus hij blijft daar een nacht slapen. Om
 • man
 • Op een boerderij durft niemand te slapen, want 's nachts is het een lawaai van jewelste. Er klinkt getimmer en gezaag, elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven,…

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy wenne op 'e Harste. Dy flokte altyd bot en hy hie ûnhuer praet. Hy prûmke geregeld en sa faek er in
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het
 • man
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het werk van de duivel.