Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

36 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • doarteldou waerd forhong, ek de fyts woarde op in oar plak set, ek de pet forhong.
 • , de tortelduif [in kooi] wordt verplaatst, de fiets wordt op zijn plek gezet en de pet wordt verhangen.
 • pet
 • Als iemand in Harkema overlijdt wordt het horloge verhangen, de kleding wordt verhangen, het gereedschap wordt verzet, de tortelduif [in kooi] wordt verplaatst, de fiets wordt op zijn plek gezet en de…

sprookje uit 1966
 • papier en skreau dêr op: Evert mei de lome lea dy sloech sawn yn ien klap dea. Dat papier spjelde er op 'e pet en doe sette
 • der op 'e pet stie. Doe kom er op in plak, dat wie Feankleaster. Dêr seagen de minsken èk hwat der op syn pet stie. Sy
 • dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp waar een beer in het bos zit vragen hem
 • pet
 • Man slaat in één klap de zeven muggen op zijn brood dood. Hij is daar zo trots op dat hij op een vel papier schrijft dat er zeven heeft doodgemaakt, en speldt dat op zijn pet. De mensen in een dorp…

sage uit 1966
 • as nou in leppe is. Mar dy reuzen groeven altyd foar de wyn del. Sy lieten har pet waeije en hwer't dy hinne waeide, dêr
 • als ze nu zijn. Maar ze groeven maar wat. Daar waar de wind hun pet naar toe waaide, groeven ze.
 • pet
 • Alle vaarten in Drachtster Compagnie zijn door reuzen gegraven. Ze gebruikten spaden die wel drie keer zo groot waren als ze nu zijn. Maar ze groeven maar wat. Daar waar de wind hun pet naar toe…

Trefwoorden: godsoordeel, graven, pet, reus, spade, vaart, wind


sage uit 1966
 • As se froeger in hûs bouwe woenen, en se wisten net krekt, hwer't se it delsette soenen, dan smieten se der mei de pet
 • nei. Se krigen de pet fan 'e holle en smieten dy fuort. Hwer't dy tolânne kom, dêr bouden se it hûs.
 • Als men een huis wil bouwen en men weet niet precies waar men het zal neerzetten, dan gooit men zijn pet weg. Waar die
 • pet
 • Als men een huis wil bouwen en men weet niet precies waar men het zal neerzetten, dan gooit men zijn pet weg. Waar die terechtkomt, bouwt men dan het huis.

Trefwoorden: bouw, godsoordeel, gooien, huis, pet


sprookje uit 1966
 • zeven dood in een slag. Dat papier makke er oan 'e pet fêst en doe teach hy der op út. Hy roan de hiele dei en doe't it al
 • zijn pet vast met de spreuk: 'Ik ben Jan Onversaagd, sloeg zeven dood in een slag'. Passerende soldaten brengen Jan naar de
 • pet
 • Een arme schoenlapper kan maar met moeite zijn gezin onderhouden. Als hij eens een appel eet, zitten er zeven vliegen op de plek waar hij de eerste hap uitgebeten heeft. Hij slaat vervolgens de zeven…

sage uit 1968
 • krekt fan Dútslân kom?" sei se tsjin my. "Ja", sei 'k. "Jo ha dêr hwat achterlitten. In âld jas en in pet yn 'e keamer." "Ja
 • had Hinke meteen door. Zij wist een van hen te vertellen dat hij zijn jas en pet in Duitsland had laten liggen. Dat klopte
 • pet
 • Twee stelletjes gingen eens naar Hinke Kaert, de kaartlegster. Zij gingen elk bij de verkeerde partner zitten, maar dat had Hinke meteen door. Zij wist een van hen te vertellen dat hij zijn jas en pet…

sage uit 1968
 • krij." "Nou, nou," sei se, "jo binne al troud." (dat wie ek sa) "Jo krije noch us in pet op mei in reade bân der om." It
 • wist zij dat hij al getrouwd was, en dat hij eens met een pet met een rode band op zou lopen. Dat klopte, want hij is
 • pet
 • Drie jongemannen kwamen eens bij Hinke Kaert. Van de een wist zij dat diens vrouw soms zomaar neerviel. Van de ander wist zij dat hij al getrouwd was, en dat hij eens met een pet met een rode band op…

mop uit 1968
 • : Ik sla zeven in één slag dood. Dat stik papier spjelde er oan 'e pet fêst. Doe gong er op stap. Underweis foun er in stik
 • yn 't sekje. Doe kom de reus him yn 'e mjitte. De reus dy lêsde hwat der op 'e pet stie. Doe sei dy reus: "Hwat soestû
 • schreef hij: "Ik sla zeven in één slag dood." Dit spelde hij vast op zijn pet en hij ging op stap. Onderweg vond hij een stuk
 • oud brood en een vogel. Een reus las wat er op zijn pet stond en liet zien wat hij kon: hij nam een grote boom en boog
 • pet
 • Er zaten eens zeven muggen op een stukje brood. De schoenmaker sloeg ze in een klap allemaal dood. Op een stuk papier schreef hij: "Ik sla zeven in één slag dood." Dit spelde hij vast op zijn pet en…

sage uit 1962
 • oare moarns dreau de pet der noch yn.
 • volgende dag dreef zijn pet er nog in.
 • pet
 • Een knecht was naar de meid geweest. Op de terugweg werd hij opeens door een onbekende in een meertje gezet. De volgende dag dreef zijn pet er nog in.

sage uit 1967
 • As se froeger in sleat of in feart grave soenen, dan smieten se de pet foarút. Sa't de pet waeide, sa groeven se de
 • Als men vroeger een kanaal of een sloot wilde graven, gooide men de pet vooruit. Waar de pet neerkwam, groeven ze de
 • pet
 • Als men vroeger een kanaal of een sloot wilde graven, gooide men de pet vooruit. Waar de pet neerkwam, groeven ze de vaart.

sage uit 1966
 • Doe't se de Wâlsterfeart groeven smieten se hyltyd de pet in ein fuort. Dêr't dy pet tolânne kom, dêr moesten se
 • Toen de Walstervaart werd gegraven, gooiden ze telkens de pet een stuk verder. Dan groeven ze het kanaal verder naar de
 • plek waar de pet terecht kwam. Zo is de vaart ontstaan.
 • pet
 • Toen de Walstervaart werd gegraven, gooiden ze telkens de pet een stuk verder. Dan groeven ze het kanaal verder naar de plek waar de pet terecht kwam. Zo is de vaart ontstaan.

sage uit 1967
 • pet
 • Op een bepaalde plaats, genaamd het 'Roodmutsenkamp', schijnen vroeger veel soldaten met rode petten gesneuveld te zijn in een slag met de Fransen. Veel mensen beweren dat de geesten van de overleden…

sage uit 1966
 • , koed er net fiele dat er in pet op hie, sa dweiltrochwiet wied er fan 't swit.
 • Een man achtervolgt een verdachte kerel, die plots over de dijk zweeft en over het water verdwijnt. De pet van de man
 • pet
 • Een man achtervolgt een verdachte kerel, die plots over de dijk zweeft en over het water verdwijnt. De pet van de man was doorweekt van angstzweet.

sage uit 1970
 • wie mei de helm geboaren. "As ik aenst guon sjoch, dan doch ik de pet ôf. Dat moatstû ek dwaen. En ik gean in eintsje oan
 • oan kant stjitte." "Dêr komme se oan", sei Hindrik. "Se ha de lodden op 'e hûd om 't gat to dollen." Hindrik nom de pet ôf
 • Een man, die met de helm geboren was, waarschuwde een andere man aan de kant van de weg te gaan en zijn pet af te nemen
 • pet
 • Een man, die met de helm geboren was, waarschuwde een andere man aan de kant van de weg te gaan en zijn pet af te nemen. Er kwam een lijkstoet voorbij, die hij niet kon zien.

mop uit 1974
 • twatinige foarke yn 'e hân hie, dêr hied er syn pet oan stutsen en dy pet hâldde er de kij ien foar ien ûnder 'e snute. Doe gong
 • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het
 • pet
 • Een boer die tot diaken benoemd is, oefent alvast met collecteren: hij houdt zijn vee zijn pet aan een stok - het 'geldzakje' - voor.

sage uit 1968
 • even mei de pet tsjin 'e doar oan en hy wie wer iepen.
 • Tovenaar Imke de Jong weet zich moeiteloos uit de gevangenis te bevrijden: hij gooit zijn pet tegen een gesloten deur
 • pet
 • Tovenaar Imke de Jong weet zich moeiteloos uit de gevangenis te bevrijden: hij gooit zijn pet tegen een gesloten deur en de deur springt prompt open.

sage uit 1969
 • pet
 • Op een nacht komt Sjoerd thuis en gaat naar bed. Dan komt er een klein roetzwart mannetje met een zwart petje op de vliering staan. Sjoerd is nergens bang voor. Het mannetje komt bij Sjoerd op bed en…

sage uit 1969
 • neat by him, dêr't er him yn drage koe. "Under 'e pet", sei er. "Soa", sei de bakker, en hy tochte: "ik krij dy wol wer
 • 'e pet", sei de bakker. "Krekt," sei de slachter, "nou't ik jo goed oansjoch, kin 'k it ek wol sjen."
 • het brood onder zijn pet zat. Toen ze elkaar weer eens tegenkwamen, zei de bakker tegen de slager dat hij bij hem een
 • varkenskop had gehaald. De slager vroeg waar hij die dan gelaten had, en de bakker zei onder zijn pet. Toen zei de slager: "O ja
 • pet
 • Een bakker en slager waren altijd vroeg op weg om hun spullen te halen. Op een keer kwamen ze elkaar tegen. De slager zei tegen de bakker dat hij een brood bij hem had gehaald. De bakker zag dat hij…

sage uit 1974
 • Jehannes hie altyd in pet op. Noait wie er mei de bleate holle en hy makke him noait lulk.
 • Man draagt altijd een pet en maakt zich nooit boos.
 • pet
 • Man draagt altijd een pet en maakt zich nooit boos.

Trefwoorden: bloot, boos, dragen, hoofd, pet


mop uit 1974
 • ek ien. Doe sei er tsjin 'e kastlein: "Sille wy fuort even ôfrekkenje?" Mar tagelyk skoude er de kleppe fan 'e pet nei
 • de kosten?" En hy skoude de kleppe fan 'e pet wer yn 'e nekke. Doe sei de kastlein: "Jo hoeve neat to biteljen." "Nou
 • hij de kastelein meteen te willen afrekenen, en schuift de klep van zijn pet naar achteren. De kastelein zegt dat hij
 • steeds zijn pet omdraait. De boer zegt dat zodra hij de pet omdraait de kastelein zal zeggen dat hij niets hoeft te betalen
 • pet
 • Boer ging met hele goede koe naar de markt. Drie kooplui die dat wisten spraken af dat ze de boer er tussen zouden nemen. Ze gingen op weg naar de markt op gelijke afstand van elkaar staan. De eerste…

sage uit 1970
 • pet
 • Broer van verteller zegt 's morgens vroeg tegen zijn vrouw dat over niet al te lange tijd mannen met gladde petten, lijkend op politieagenten, op het erf komen. Dezelfde ochtend staat het achterhuis…

sage uit 1970
 • pet
 • De sloten in Friesland hebben zoveel bochten omdat de richting bij het graven werd bepaald door de plaatsen waar de omhooggegooide petten terechtkwamen.

mop uit 1973
 • har wol wer, as se my der ynluze ha." En dan giet dy boer nei de smid ta. En dêr lit er in blikkene pet meitsje. Doe gong
 • bigroating fan 25 goune kom. Ik haw dan in blikkene pet op en as ik dy omdraei mei de kleppe nei achteren ta en ik rop: "'t Is
 • erachter dat hij belazerd is. Hij zegt tegen zijn vrouw dat hij ze terug zal pakken. Hij doet een blikken pet op en gaat
 • anderen, op het moment dat hij zijn pet achterstevoren draait en vraagt of het betaald is, het antwoord zal krijgen dat dat
 • pet
 • Een licht achterlijke boer gaat met zijn koekalf op weg naar de markt, om dit te verkopen. Onderweg naar de markt komt hij drie keer een veekoopman tegen die vraagt hoeveel hij voor zijn ezel wil…

sage uit 1971
 • Myn pake Mike Ruerd hie in wikseldaelder. As er forlet fan jild hie die er mar even de pet ûnder 'e tafel. As er him
 • pet onder de tafel te houden, en dan zat deze vol. Maar hij is niet fijn gestorven.
 • pet
 • Een man verkocht zich aan de duivel om aan een wisseldaalder te komen. Als hij dan geld nodig had, hoefde hij maar zijn pet onder de tafel te houden, en dan zat deze vol. Maar hij is niet fijn…

sage uit 1969
 • . Zowat een week later was de begrafenis. Ik was zeventien jaar toen ons moeke it fertelde. De man syn oudste zoon had een pet
 • op. Later werd er een man begraven. Zijn oudste zoon droeg een pet.
 • pet
 • Een vrouw was met de helm geboren. Op een keer had ze een lijkstoet gezien. Alle mannen, behalve een, hadden een hoed op. Later werd er een man begraven. Zijn oudste zoon droeg een pet.