Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

31 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • reis
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • de pânse fan 'e boerinne by de boer op bêd lein. Mar dizze reis hie 't minske net smakke. Hja hie foargoed har bikomst
 • haast een week voordat ze weer thuiskwamen. Al die tijd had de pens van de vrouw bij de boer in bed gelegen. Maar deze reis
 • reis
 • De oudste boerenknecht zei op een keer tegen de jongste boerenknecht: "Wat zie je er toch slecht uit, jongen. Wat ben je mager en zwak." De jongste boerenknecht antwoordde dat hij wel goed at, maar…

sage uit 1967
 • foar jo klear. Dan matte jo in reis meitsje oer in breed wetter." Dat kloppe ek wer krekt. Heit moest foar it earst opkomme
 • zou liggen, en dat hij een reis over een breed water zou maken. Toen hij thuis kwam lag er inderdaad een brief voor hem
 • reis
 • Een man was eens zijn pijp kwijt, en hij verdacht er iemand van deze gestolen te hebben. Hij ging naar een waarzegster toe en deze begon uit zichzelf degene te beschrijven die hij verdacht. Ook zei ze…

sage uit 1951
 • reis
 • Op weg om matten te verkopen ziet de vader van de verteller in de wolken twee legers aankomen. De wolken zakken en er wordt strijd geleverd. Het is een voorteken van de Eerste Wereldoorlog. Bij het…

mop uit 1966
 • skoandochter stiif yn 'e hân, wylst er har oars noait in hân joech. Doe tocht se: "Hy makket in reis." En sa wie 't ek. Hy reizge
 • reis
 • Oudere man keert terug naar zijn vroegere woonplaats. Niemand herkent hem, behalve een hond die zijn naam roept.

sage uit 1966
 • in frommeske. Dy lies it út myn hân. Hja sei, ik soe yn 't koart in hiele fiere reis meitsje. Ik wenne doe yn Stiensgea
 • grote reis zou maken. De moffen hebben hem kort daarop naar Zuid-Frankrijk gestuurd.
 • reis
 • Een man liet in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn hand lezen. De vrouw voorspelde hem dat hij binnenkort een grote reis zou maken. De moffen hebben hem kort daarop naar Zuid-Frankrijk…

sage uit 1967
 • reis
 • Het verhaal van het paaltje in Oosterlittens. Met een rijmpje: Onder deze pot zit nòg een pot en dááronder zit nog een veel grotere hoeveelheid.

sage uit 1967
 • reis
 • De tovenaarsters maakten reizen naar Spanje toe. In een boot. Dan zongen ze: Huppelen, tuppelen over het water.

sage uit 1967
 • reis
 • Een man ging op kruistocht naar het Heilige land, maar verzekerde de achterblijvers dat hij terug zou komen, levend of dood. Toen hij onderweg sneuvelde, kwam inderdaad zijn hoofd in een kist terug.…

sage uit 1967
 • soe syn gelok lizze. Hy tochte: ik moat der mar hinne, al seach hy der bot tsjin oan, hwant it wie in hiele reis foar him
 • reis
 • Een schoenmaker in Oosterlittens droomde vaak dat hij op een brug in Amsterdam zijn geluk zou vinden. Op een dag ging hij naar die brug. Na een tijd gewacht te hebben, vroeg een Amsterdammer hem wat…


sprookje uit 1968
 • De wolf en de fokse, dy wienen togearre op reis. 't Wie winter en fleanende kâld. De wolf hie in ôfgrysliken honger
 • Een wolf en een vos zijn middenin de winter samen op reis. De wolf heeft vreselijke honger. De vos weet hier wel raad
 • reis
 • Een wolf en een vos zijn middenin de winter samen op reis. De wolf heeft vreselijke honger. De vos weet hier wel raad op: hij gaat voor dood in de sneeuw liggen. Als de roeken op de schijndode vos…

sage uit 1969
 • reis
 • Moeder gaat op bezoek bij oude Jantsje en onderweg ziet ze een groot zwart wiel voorbijkomen met daarachter allemaal stille mensen. Ze heeft door dat dit een lijkstoet is, maar het wiel bleef…

sage uit 1969
 • reis
 • Een schoonmoeder is een keer in de buurt van een staatsschool en ziet twee naakte kinderen. Ze wordt aan de kant gegooid en de kinderen die geen doodsgewaad hebben meegekregen kunnen de rest niet…

mop uit 1973
 • Twa poepen hienen yn Hollân yn 'e ûngetiid west. Se wienen op reis nei hûs ta en farden oer de Sudersé. Doe waerd it
 • reis
 • Twee arbeiders zijn met de hooitijd in Holland geweest. Op weg naar huis varen ze over de Zuiderzee. Ze zijn doodsbang voor de storm die opsteekt. Het verdiende geld houden ze in een buideltje met een…

mop uit 1973
 • reis
 • Een boer moet weg en geeft zijn vrouw instructies voor de verkoop van de koe. Als hij terugkomt, blijkt ze opgelicht te zijn: een man heeft de koe meegenomen en beloofd om later te betalen, en ook nog…

mop uit 1973
 • Een groep boeren gaat op reis naar Duitsland om te kijken hoe hun collega-boeren het doen. Bij de grens moet er een
 • reis
 • Een groep boeren gaat op reis naar Duitsland om te kijken hoe hun collega-boeren het doen. Bij de grens moet er een nodig naar de wc. Hij stapt uit de auto en rent een droge sloot in. De beambte ziet…

sprookje uit 1973
 • Like allegearre hiel moai. It duorre net sa lang doe moest ridder Blauburd op reis. En doe joech er syn bosk kaeijen dy't
 • . Toen Blauwbaard op reis moest, gaf hij zijn vrouw de sleutelbos en wees een sleutel aan die op een deur paste die ze als
 • reis
 • In een kasteel woonde een wrede ridder, genaamd Blauwbaard. Hij was al verscheidene keren getrouwd geweest, maar iedere keer verdween zijn vrouw na een tijdje spoorloos. Hij trouwde opnieuw met een…

sage uit 1970
 • . Op in kear kom dy séman thús fan in lange reis; hy nom de papegaei mei fan board. Doe't syn forlof om wie gong er wer nei
 • een volgende reis liet hij zijn papegaai aan wal achter, bij zijn vrouw. Die hoorde deze woorden elke avond, en haalde de
 • reis
 • Een zeeman zat elke avond in zijn hut te schelden, dat zijn vrouw dood moest. Zijn papegaai nam die woorden over. Bij een volgende reis liet hij zijn papegaai aan wal achter, bij zijn vrouw. Die…

sage uit 1972
 • er mei syn wiif op reis.
 • met de ezel, ik kom met de geit." De dominee ging met zijn vrouw op reis.
 • reis
 • Een man bracht met zijn ezel altijd mensen naar de trein. Op een keer kreeg hij van de dominee een briefje: "Kom jij met de ezel, ik kom met de geit." De dominee ging met zijn vrouw op reis.

mop uit 1979
 • Een treinreiziger moet een lange reis maken en spreekt met een vrouwelijke passagier af elkaar raadsels te vertellen
 • reis
 • Een treinreiziger moet een lange reis maken en spreekt met een vrouwelijke passagier af elkaar raadsels te vertellen. Als de man zegt 'Je raadt nooit wat er in mijn broek staat', zegt de vrouw dat ze…

mop uit 1971
 • Der wie ris in doomny, dy wie mei de tsjerkerie op reis. Sy kommen yn in café, dêr soenen se ite. De doomny stelde út
 • Een dominee die op reis is met de kerkenraad stopt bij een café om een hapje te eten. De ober heeft de soep al klaar
 • reis
 • Een dominee die op reis is met de kerkenraad stopt bij een café om een hapje te eten. De ober heeft de soep al klaar als de dominee verklaart eerst te willen bidden. Als het gebed voorbij is stelt…

mop uit 1970
 • reis
 • Een pasgetrouwd stel is op huwelijksreis in Frankrijk. Omdat de bruid haar moeder beloofd heeft een cadeautje mee te brengen, haalt ze in de hotelkamer een aardig schilderijtje van de muur. De moeder…

sage uit 1969
 • koenen se net lêze, hwant it wie in fremde tael. "Och, och," sei de frou, "is dat nou alles hwat der fan dy reis nei
 • reis
 • Een arme schoenmaker woont met zijn vrouw in Easterlittens en gelooft nog steeds dat alles beter wordt. In een droom komt een vrouw met een wit mutjse naar hem toe en zegt hem in Amsterdam naar de…

sage uit 1969
 • reis
 • Barra-hûs ligt vlakbij Ljouwert. Als een boer weg gaat, moet de knecht zolang op het huis passen. In geval van nood, mag hij het geweer met kogels gebruiken. Een marskraamster komt langs en hij geeft…