Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

40 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • taal
 • Drie Duitse maaiers ("poepen") willen Fries leren en pikken zo hier en daar wat woordjes op, met als gevolg dat ze voor moord opgehangen worden.

mop uit 1966
 • Ook verteld: De drie moffen, die de Friese taal wilden leren. Drie moffen en de hunnen. De balk en de strohalm.
 • taal
 • Ook verteld: De drie moffen, die de Friese taal wilden leren. Drie moffen en de hunnen. De balk en de strohalm.

sage uit 1951
 • taal
 • In de nacht van de jaarwisseling kunnen de dieren spreken. Een boer luistert zijn paarden af en hoort dat het eerste werk dat een paard zal verrichten is: de boer naar het kerkhof brengen. De boer…

mop uit 1967
 • mond en 't sprak Hebreeuwse taal, die Popke niet verstond. En Popke werd bang."
 • taal
 • Een boer en zijn vrouw gingen eens naar de stad. De boer vroeg de papegaai op te letten wie het tientje weg zou halen. De knecht en de meid deden beide een poging, maar de papegaai waarschuwde ze.…

mop uit 1968
 • Drie domme hannekemaaiers – ook wel Poepen geheten – willen de Friese taal leren en onthouden respectievelijk de drie
 • taal
 • Drie domme hannekemaaiers – ook wel Poepen geheten – willen de Friese taal leren en onthouden respectievelijk de drie zinnen 'Trije Poepen' (Drie Poepen), 'Om kou' (om een koe) en 'Dat is rjocht'…

mop uit 1951
 • welgemanierde papegaai van de dominee gebracht om wat fatsoenlijker taal te leren. De papegaai van de dominee zegt altijd na het
 • taal
 • Een kastelein heeft een papegaai die altijd 'Verrek, oud kreng' roept. Het ongemanierde beest wordt naar de welgemanierde papegaai van de dominee gebracht om wat fatsoenlijker taal te leren. De…

mop uit 1967
 • Drie Duitse hannekemaaiers, ook wel 'Poepen' genaamd, willen de (Friese) taal leren. Ze leren als ze een vader met zijn
 • taal
 • Drie Duitse hannekemaaiers, ook wel 'Poepen' genaamd, willen de (Friese) taal leren. Ze leren als ze een vader met zijn zoontje passeren allereerst de woorden 'Kijk vader, drie poepen'. Vervolgens…

mop uit 1967
 • Gemeente ergert zich aan drinkende en groffe taal gebruikende dominee. De dominee houdt in een preek de mensen een
 • taal
 • Gemeente ergert zich aan drinkende en groffe taal gebruikende dominee. De dominee houdt in een preek de mensen een spiegel voor door rein water uit een smerig regenvat te vergelijken met de reine…

mop uit 1969
 • taal
 • Twee boeren met onenigheid over het eigendom van een rij bomen tussen hun boerderijen gingen naar dezelfde advokaat. Deze kon niet allebei tegelijk vertegenwoordigen, en hij gaf een van de boeren een…

sage uit 1973
 • taal
 • Een stel mensen voer met de boot naar Groningen. Jan Petroalje was stomdronken en sloeg schuttingtaal uit. Plotseling stapte hij over de rand van de boot en viel in het meer. Het was nacht en er werd…

sage uit 1970
 • taal
 • Een jongen zat vaak in de kroeg waar hij zich misdroeg met kaartspelen, zuipen, luidruchtig zijn, vloeken en opscheppen. Eens speelde hij harmonica en zong het Onze Vader met vloekwoorden. Toen hij…

sage uit 1970
 • taal
 • Een man drinkt veel, zegt dat hij niet bang is voor de duivel. Onderweg stuit hij op een scherpe draad. Een onbekende pakt hem op en smijt hem over de draad. Het was de duivel.

mop uit 1973
 • hoorden van mensen die een vreemde taal spraken. Toen ze Wibe Prum zagen lopen, die geëmigreerde was, wisten dat ze in Amerika
 • taal
 • Jan was met zijn broer in Holland putgaten aan het graven. Ze waren zo diep dat ze op een bepaald moment stemmen hoorden van mensen die een vreemde taal spraken. Toen ze Wibe Prum zagen lopen, die…

mop uit 1973
 • Papegaai van dominee slaat ruwe taal uit en wordt daarom bij de papegaai van de onderwijzer in de kooi gezet. Papegaai
 • taal
 • Papegaai van dominee slaat ruwe taal uit en wordt daarom bij de papegaai van de onderwijzer in de kooi gezet. Papegaai van onderwijzer is vrouwtje en wordt besprongen door mannetjespapegaai van…

mop uit 1979
 • taal
 • Een bakker wil een knecht alleen aannemen als die precies zal praten als hij. De bakker gebruikt voor een heleboel begrippen aparte woorden en omschrijvingen. Als de kat van de bakker kort daarop in…

mop uit 1979
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein
 • taal
 • Drie Duitse hannekemaaiers – ook wel 'poepen' geheten – gaan naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een klein jongetje zijn vader aanstoot en 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste…

mop uit 1979
 • pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor is hevig ontstemd over de grove taal van
 • taal
 • Een boerenknecht overhandigt een pastoor een gedeelte van de pruimenoogst van de boer met de woorden 'Hier zijn de pruimen voor de pastoor. Je kunt ze zo eten, ze zijn zo week als schijt'. De pastoor…

mop uit 1979
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als er een man
 • taal
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als er een man voorbij komt die 'Kijk, drie poepen' zegt, besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1978
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader
 • taal
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - komen naar Friesland om de Friese taal te leren. Als een vader tegen zijn zoontje zegt 'Kijk, drie poepen', besluit de eerste poep dat 'drie…

mop uit 1971
 • tussentijd zijn papegaai omgeruild voor de papegaai van de dominee, die vromere taal uitslaat. Als de officier de papegaai begint
 • taal
 • Een Duitse soldaat hoort een papegaai van een kastelein 'Hitler is dood!' roepen en wordt hier erg boos om. De soldaat vertelt het aan de officier en die spoedt zich woedend naar de herberg. De…

sage uit 1971
 • taal
 • Een boer ging met de nachtboot naar Engeland. Een Engelsman aan boord zei tegen hem: "A fine light night." De boer antwoordde: "Nou, dan weet ik het ook 'nait'." Daarop vroeg de Engelsman: "What do…

mop uit 1980
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - willen zich de Friese taal eigen maken en besluiten alle Friese
 • taal
 • Drie Duitse hannekemaaiers - ook wel 'poepen' geheten - willen zich de Friese taal eigen maken en besluiten alle Friese woorden die ze horen goed in hun geheugen op te slaan. Als een klein jongetje…

mop uit 1960
 • ?'. Een agent waarschuwt de jongen dat hij dergelijke taal beter voor zich kan houden omdat de Duitsers het niet goed met hem
 • voor zullen hebben als ze hem dergelijke taal horen bezigen. Als er een commissaris nadert, fluistert de politie de jongen
 • taal
 • Als Seyss Inquart op het punt staat naar Amsterdam te komen, roept een jongetje vanuit een boom 'Komt die rotzak haast?'. Een agent waarschuwt de jongen dat hij dergelijke taal beter voor zich kan…

mop uit 1968
 • taal
 • Drie poepen wilden graag Fries leren. Ze luisterden goed naar wat de mensen om hen heen zeiden. Toen ze vervolgens bij een rechter moesten komen omdat ze een vermoorde man hadden gevonden, antwoordden…

mop uit 1973
 • taal
 • De eenden van de dominee in Boornbergum worden gestolen. Op een zondag spreekt hij zijn gemeente daar in keurig Nederlands op aan.