Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

996 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • de pap te doen, (c) veters te koken, (d) eigen water [urine] te drinken, (e) kamperfoeliebladen te plukken, de wortels te
 • water
 • Hoofdpijn kan genezen worden door (a) een blad rode kool op het hoofd te leggen, (b) schraapsel van een doodgeborene in de pap te doen, (c) veters te koken, (d) eigen water [urine] te drinken, (e)…

sage uit 1966
 • water
 • Een oude man komt langs een vaart en hoort een stem die zegt dat het wel de tijd is, maar dat de man er niet is. Later is daar iemand verdronken.

sage uit 1966
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt
 • water
 • Opvarenden van een boot horen een stem in het water zeggen: "De tijd is er, maar de man niet". Een week later verdrinkt er op diezelfde plek een man.

sage uit 1966
 • die verbrand werden. Toen lagen er allemaal naalden in het water.
 • water
 • Omdat er een jongen betoverd was, werd Pieter Poes erbij gehaald. Hij stopte alle sleutelgaten dicht, en maakte kransen die verbrand werden. Toen lagen er allemaal naalden in het water.

sage uit 1966
 • water
 • Sikke Antsje voorzag rond 1915 dat een kind zou verdrinken in het Feanster kanaal. Vlak daarna verdrinkt daar een kind.

sage uit 1966
 • water
 • In een poel in Harkema zit een monster. Het monster gaat een keer naar de weduwe van van der Poel en gaat op een stoel zitten. De vrouw is bang en houdt aan het bezoek een hartkwaal over. Ver daarvoor…

sage uit 1966
 • water
 • De naam Akkrum is ontstaan door twee reuzen. Toen ze een kanaal aan het uitdiepen waren in Frieland, keken ze om en zagen dat het kanaal krom en bochtig was: Akkrom.

sage uit 1954
 • vader een man die een medicijn weet voor zijn kwaal. De vader moet water uit een moddersloot drinken en rattekruid eten. De
 • water
 • De vader van de verteller heeft een keer griep gekregen. De kwaal is een jaar lang gebleven. Op een dag ontmoet de vader een man die een medicijn weet voor zijn kwaal. De vader moet water uit een…

sage uit 1954
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.
 • water
 • Een man werd door de duivel in het water gegooid.

sage uit 1966
 • water
 • Als er op een morgen de hele tijd een ekster rond de deur van het huis vliegt, zegt een vrouw zegt dat dit betekent dat er iemand in de familie is overleden. De rest van de familieleden lacht erom.…

sage uit 1966
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die
 • plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.
 • water
 • Op de Zuiderzee wordt een knecht in een zak gestopt en in het water gegooid. Hij verdrinkt. Iedereen die nu langs die plek vaart, ziet de hand van de verdronken jongeman uit het water steken.

sage uit 1966
 • water
 • Het spookt bij Rûge Petten: 12 fuiken worden er zomaar 13, en de boot kan niet varen als er een spook op staat.

sage uit 1966
 • water
 • Tryntsje gaat melk halen bij Jan Goaitsens. ALs ze terugloopt langs het kerkhof wordt ze door een onzichtbare kracht in de sloot gegooid. Al de melk is weg. Er moet een lijkstaatsie geweest zijn die…

sage uit 1950
 • water
 • Op een dag loopt een vrouw de Wedze langs. Ze ziet een wezen met ogen zo groot als theekopjes die gloeien als vuur. Het gebeurt op klaarlichte dag.

sage uit 1955
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een
 • man met zijn kar het water in en verdrinkt.
 • water
 • In Strobos klinkt een stem uit het water die zegt dat de tijd is verschenen, maar de ma er nog niet is. Later rijdt een man met zijn kar het water in en verdrinkt.

sage uit 1955
 • verdwenen. De volgende dag gaat de jongen een emmer water halen van het erf waar de kerel gesignaleerd was. Hij wordt dan met
 • water
 • Een groepje jongens uit Koaten staat op een avond als het heldere maan is, met elkaar te praten. Plotseling zien ze een grote kerel aan komen lopen. De man zegt niets en loopt gewoon door. Een van de…

sage uit 1966
 • Kinderen worden gewaarschuwd niet te dicht bij het water te komen; anders pakt de 'healkoe' ze.
 • water
 • Kinderen worden gewaarschuwd niet te dicht bij het water te komen; anders pakt de 'healkoe' ze.

sage uit 1966
 • water
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met…

sage uit 1950
 • water
 • Achter de Ham bij een poel horen sommigen stemmen van twee kinderen. Later verdrinken daar twee kinderen.

sage uit 1966
 • water
 • In Geryp ligt ergens een stuk hout over de sloot. Als je daar overheen wil lopen wordt je door de grote zware hond aangevallen. De hond wordt gezien als de duivel. Een grote vloeker is eens lelijk…

sage uit 1966
 • ontsnapt uiteindelijk via de gracht. Hij kan op het water zitten en op een heel andere plek weer opduiken.
 • water
 • Ymke de Jong, een goochelaar, zit in de gevangenis van Ljouwert. Hij weet iedere keer de deur te ontgrendelen en ontsnapt uiteindelijk via de gracht. Hij kan op het water zitten en op een heel andere…

sage uit 1966
 • water
 • Bij de grote eikenboom wordt Alle Wagenaar op weg naar huis vanuit werk over de weg heen gesmeten. Zijn fiets ligt in de sloot.

sprookje uit 1966
 • voorjaar. Boantsje wil de schoonmaak doen . Hoantsje moet water halen. Met de putemmer giet hij water in een emmer. Hij ziet
 • water
 • Achter een boerderij staat een bouwval met een oude stenen pispot. Onder die pispot wonen Hoantsje en Boantsje. Het is voorjaar. Boantsje wil de schoonmaak doen . Hoantsje moet water halen. Met de…

mop uit 1966
 • water
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

sage uit 1966
 • De verteller kwam op een morgen vroeg bij zijn meisje vandaan. Bij de Swadde [water] liep iemand heel hard achter hem
 • Swadde [water]
 • water
 • De verteller kwam op een morgen vroeg bij zijn meisje vandaan. Bij de Swadde [water] liep iemand heel hard achter hem aan. Hij moest naar een boom van de Swadde rennen zo dicht werd hij gevolgd. Toen…