Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

618 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • zwart
 • Een vrouw, die naaister was, kwam wel eens bij een oude man over de vloer, die tovenaar was en bij zijn zoon inwoonde. De oude man betoverde wel vee, vooral varkens, bijvoorbeeld bij een winkelier.…

sage uit 1966
 • zwart haar, die later zijn vrouw wordt. Dan ziet hij zijn eigen doodskist, en daarna drie kinderdoodskisten. De man en zijn
 • zwart
 • Een jongeman gaat naar de markt in Ljouwert [Leeuwarden] en kijkt in de zwarte spiegel. Hij ziet eerst een meisje met zwart haar, die later zijn vrouw wordt. Dan ziet hij zijn eigen doodskist, en…

sage uit 1966
 • zwart
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het…

sage uit 1950
 • zwart
 • In Sawnbulten woont een oud vreemd vrouwtje dat mank loopt. Desondanks is ze door haar zwarte magie rijk geworden. Haar eigen man is bang voor haar.

sage uit 1955
 • zwart
 • In Koaten spookte 's nachts een dikke zwarte hond die mensen bang maakt. In Kollumersweach was ook zo'n hond 's nachts bezig.

sage uit 1966
 • ze en zet ze vast in een magische cirkel op een veld. De cirkel in het gras is zwart geworden van het lopen van de twee
 • zwart
 • Er zijn twee spoken in Olterterp of de Sweach. Zij waren in hun leven advokaten. De duivelbanner Piter Poes achtervolgt ze en zet ze vast in een magische cirkel op een veld. De cirkel in het gras is…

sage uit 1966
 • zwart
 • Een man vloekt en pruimt, waarbij hij de duivel steeds noemt. Op een dag hangt hij dood en pikzwart in een boom: het werk van de duivel.

sage uit 1966
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus
 • binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met een wit en een zwart paard. Toch sterft
 • zwart
 • Een man ziet een begrafenisstoet voorbijgaan, met een wit en een zwart paard voor de koets. Hij zegt dat er dus binnenkort iemand gaat sterven, maar niemand gelooft hem: er is niet eens een boer met…

sage uit 1966
 • zwart
 • In Geryp ligt ergens een stuk hout over de sloot. Als je daar overheen wil lopen wordt je door de grote zware hond aangevallen. De hond wordt gezien als de duivel. Een grote vloeker is eens lelijk…

sage uit 1966
 • zwart
 • Een tovenaar danst een jaar na de begrafenis op het graf van zijn broer in een poging een opstanding te bewerkstelligen. De tovenaar heeft zijn kunst uit een toverboekje.

sage uit 1966
 • zwart
 • Een vrouw ligt op haar sterfbed, maar kan niet tot sterven komen. De verteller gaat naar haar toe en ziet een grote zwarte hond in de kamer zitten. De verteller bidt met de vrouw het Onze Vader. De…

mop uit 1966
 • zwart
 • Japik Ingberts breekt in een herberg in door zich door de schoorsteen te laten zakken. In de schoorsteen hangen vele zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de…

sage uit 1966
 • zwart
 • Op een avond was de verteller met twee vrienden op de Gossereed. Er kwam een heel grote, zwarte vrouw aan die hen met een rare blik aankeek en zwijgend voorbijging, en ineens was ze weer weg.

Trefwoorden: spokerij, spook, vrouw, zwart


sage uit 1966
 • zwart
 • De man van de vertelster ging eens op een avond met drie maten naar Drachtster Compagnie. Op de Folgerster laan kwam er een hele griezelige, zwarte hond aan met gloeiende ogen zo groot als…

sage uit 1966
 • zwart
 • Toen de oude Hiske v. d. Meer nog maar pas getrouwd was, ging ze met een par vriendinnen naar de markt in Groningen. Daar stond een tent met een zwarte spiegel erin. Ze gingen de tent in om te kijken…

Trefwoorden: dood, spiegel, waarzeggerij, zwart


sage uit 1966
 • zwart
 • Op een nacht gingen Folkert Pol, Bearn Pol en de verteller naar de markt in Zwaag. Bij de Tille kwam er wat langs. Het ging het erf van de boerderij op. Het was een nachtmerrie. Uit de paardestal…

sage uit 1966
 • : "Ik ga weg, ook al stond de duivel voor me". Even later was hij weer terug. Hij had een groot, zwart beest ontmoet, als
 • zwart
 • Sjoerd, de broer van de verteller vertelde dat zijn moeder hem op een avond waarschuwde niet weg te gaan, maar hij zei: "Ik ga weg, ook al stond de duivel voor me". Even later was hij weer terug. Hij…

Trefwoorden: duivel, hond, kwaad, plaagbeest, zwart


sage uit 1966
 • Een paar mannen zien op een nacht een verschijning in Kootsertille. Het is glad, zwart en het kleppert. Het gaat het
 • zwart
 • Een paar mannen zien op een nacht een verschijning in Kootsertille. Het is glad, zwart en het kleppert. Het gaat het erf op van een boerderij. De paarden beginnen te schoppen. Als de vertelster later…

sage uit 1966
 • Als het glas van een petroleumlamp zwart gebrand is, zegt men dat er een brief op de lamp zit. Dan gebeurt er wat.
 • zwart
 • Als het glas van een petroleumlamp zwart gebrand is, zegt men dat er een brief op de lamp zit. Dan gebeurt er wat.

Trefwoorden: brief, glas, lamp, voorteken, zwart


sage uit 1966
 • De vader van de verteller heeft bij een huis in Surhuisterveen een zwart ding voorbij zien zweven, dat bij hem in de
 • zwart
 • De vader van de verteller heeft bij een huis in Surhuisterveen een zwart ding voorbij zien zweven, dat bij hem in de buurt bleef.

Trefwoorden: ding, spook, zwart, zweven


sage uit 1966
 • Ook andere mensen in de buurt van Surhuisterveen hebben bij Het Blauwhuis [zie verhaal 2] een zwart ding voorbij zien
 • zwart
 • Ook andere mensen in de buurt van Surhuisterveen hebben bij Het Blauwhuis [zie verhaal 2] een zwart ding voorbij zien zweven.

Trefwoorden: ding, spook, zwart, zweven


sage uit 1966
 • zagen ze ineens iets wits over het land vliegen, dat van onderen zwart was en almaar heen en weer ging. De broers werden zo
 • zwart
 • In Sumar woonden twee broers. Op een avond zouden ze gaan melken op een stuk land tussen Sumar en Oostermeer in. Toen zagen ze ineens iets wits over het land vliegen, dat van onderen zwart was en…

sage uit 1966
 • zwart
 • Bij een vrouw in Zwagerbos rent altijd een grote, zwarte hond langs. Dat is een plaagbeest. Als ze zegt 'plaagbeest' dan komt hij bij haar; als ze zegt 'best beest' verdwijnt hij weer.

Trefwoorden: hond, plaagbeest, zwart


sage uit 1966
 • zwart
 • Een man kan wratten genezen, soldaatjes uit de haardkuil laten komen, een zwarte draad in korte stukjes verdelen en weer heel maken of een zwarte draad rood, wit of blauw maken.

sage uit 1966
 • zwart
 • In Zwagerbosch loopt 's nachts de duivel rond in de gedaante van een grote, zwarte hond. De broer van de vertelster is eens met hem opgelopen. Hij is ook vaak in Zwaagwesteinde gezien. 's Nachts komt…

Trefwoorden: duivel, heks, hond, nacht, zwart