Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

55 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hûs ta. Doe fregen se him us in kear: "Binne jo net bang, altyd sa let op in paed en dan allinne?" Mar hy drige mei de
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man
 • bang
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem…

sage uit 1967
 • bigrepen hawn hwa't dy kat west hat en hwerom't hy dêr sa bang foar wie. Pake is stoarn yn 't hûs, dêr't wy nou yn wenje. Doe't
 • bang
 • Een man spotte wel eens met de bijbel. Soms zag hij dan ook een zwarte kat, die niemand anders zag. Toen de man in zijn doodskist lag, stond de kist nog een heel klein stukje open. En het raam stond…

sage uit 1967
 • bang
 • In Surhuizum vierden enkele spotters het heilig avondmaal in de kroeg. Een van hen is daarna op weg terug naar huis zo mishandeld en gegooid geworden dat hij nooit meer alleen buiten heeft durven…

sage uit 1967
 • hie sein: "Ik bin foar gjin sawn duvels bang!" Der stienen roggehokken op it lân, dêr't er lâns moast. Hindrik seach der
 • reis west ha, hwant it wienen alle sawn duvels, dy't der op him tasetten kommen. Hy sei letter: "Hwat bin ik nou bang foar
 • , maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste plek kwam, waren er opeens zeven zwarte
 • bang
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand aanklopte, die hem heeft thuisgebracht
 • bang
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand…

sage uit 1967
 • bang
 • Een gedaante met ogen als etensborden zat eens bij het bed van een spotter. Hij deed en zei niets. Het was de duivel. De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd…

sage uit 1967
 • Der wenne yn Sumarreheide in boerearbeider. Dat wie in swetser. Hy wie nergens bang foar, sei er. Hy doarst by dei en
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij
 • bang
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

sage uit 1968
 • bang
 • Een spotter pocht de duivel wel eens te willen zien. Als de man vervolgens oog in oog staat met de duivel, breekt het angstzweet hem uit.

sage uit 1967
 • stappen. Omke kearde him om en sei: "As bist de duvel ek, ik bin foar dy net bang. Kom hjir mar njonken my." Mar hy hie 't
 • Een man wordt op de voet gevolgd door een stevige kerel. Als de man pocht voor de duivel niet bang te zijn, wordt hij
 • bang
 • Een man wordt op de voet gevolgd door een stevige kerel. Als de man pocht voor de duivel niet bang te zijn, wordt hij prompt gegrepen en weggeslingerd.

sage uit 1968
 • Een overmoedige dronkelap pocht voor de duivel niet bang te zijn. De duivel grijpt hem prompt en werpt hem hardhandig
 • bang
 • Een overmoedige dronkelap pocht voor de duivel niet bang te zijn. De duivel grijpt hem prompt en werpt hem hardhandig in de sloot.

sage uit 1968
 • wie him yn 'e groppe tomjitte kom. Hy woarde sa bang, dat hy gong werom. "De duvel is my tomjitte roan", hied er tsjin Auk
 • bang
 • Een man plast, uit frustatie over het eten, in de pan met boerenkool. Buiten wordt de ruziezoekende echtgenoot gestraft: de duivel kruist zijn pad. De banggeworden man spurt zich naar zijn…

sage uit 1967
 • boer bigong op to spatten. Hy sei tsjin my: "Ik sil mei dy ôfweve." Ik sei: "Kom mar op! Ik bin foar gjin duvel bang, lit
 • der hwat njonken ús. Myn skoansuster knypte my stiif yn 'e earm, sa bang woarde se. Ik seach it ek. 't Like in mantsje
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • bang
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn
 • bang
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sage uit 1967
 • bang
 • Een vloekend gezelschap wordt plotseling opgeschrikt door de duivel. Als ze doodsbang op de vlucht slaan, zet de duivel een achtervolging in tot aan hun huisdeur.

sage uit 1967
 • bang
 • Een groepje vloekende mannen wordt opgeschrikt door een zwart ding. Het ding heeft het op één van de makkers voorzien en slingert hem genadeloos hard in de richting van een meertje. De man kruipt…

sage uit 1950
 • bang
 • Een vloekend gezelschap wordt plotseling opgeschrikt door een zwarte man met een hoge hoed: de duivel. De spotters beginnen direct psalmen te zingen en de duivel maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1967
 • in keardel boven yn dat boskje. Ik tochte dy is bang foar my; dêrom is er yn dat beamke krûpt. Ik sei: "Kom dû dêr us wei
 • bang
 • Terwijl een man in de bosjes stond te plassen, zag hij boven in het bosje een kerel zitten. Die kerel pakte hem en smeet hem twee keer over de dijk heen. Toen hij even later terugkwam met zijn broer,…

sage uit 1968
 • Een spotter pocht - in ruwe bewoordingen - niet bang te zijn voor een onweersbuitje. Hij wordt prompt doodgeslagen
 • bang
 • Een spotter pocht - in ruwe bewoordingen - niet bang te zijn voor een onweersbuitje. Hij wordt prompt doodgeslagen: spotters krijgen spottersloon.

sage uit 1967
 • bang
 • Een visser met een duivelspact schenkt altijd een extra kopje koffie voor de duivel. Als de duivel daarop zijn scheepje heen en weer begint te schudden, wordt hij doodsbang en schenkt hij nooit meer…

sage uit 1968
 • huisje waar gespeeld wordt, wordt zwart van de rook. De kaartspelers worden zo bang, dat ze de kaarten neerleggen. Het
 • bang
 • Een stel luidruchtige, spottende kaartspelers wordt opgeschrikt door een klein, roetzwart kereltje met een pijpje. Het huisje waar gespeeld wordt, wordt zwart van de rook. De kaartspelers worden zo…

sage uit 1974
 • Yn 'e Wylgen wenne in tige ûnforskillich man. Dy biwearde, hy wie foar noch gjin duvel bang. Mar dy wurden hat er
 • Een overschillige man pocht voor de duivel niet bang te zijn. Prompt wordt hij door de duivel neergesmeten.
 • bang
 • Een overschillige man pocht voor de duivel niet bang te zijn. Prompt wordt hij door de duivel neergesmeten.

sage uit 1974
 • It is yn Feanwâldsterwâl gebeurd dat ien, dy't út 'e kroech kaem en sein hie dat er net bang wie foar de duvel
 • Een spotter die pocht voor de duivel niet bang te zijn wordt prompt gegrepen en neergegooid door de duivel.
 • bang
 • Een spotter die pocht voor de duivel niet bang te zijn wordt prompt gegrepen en neergegooid door de duivel.

sage uit 1970
 • bang
 • Een onverschillige spotter wordt - 's nachts uit de kroeg op weg naar huis - opgeschrikt door een zwart ding. Als hij in angstig gejammer uitbarst, verdwijnt het ding plotseling weer. Het was de…

sage uit 1969
 • bang
 • Vier mannen waren eens aan het vissen. Drie van hen waren grote spotters, en ze hadden ook nu weer een grote mond. Totdat het opeens hard begon te waaien, en de drie iets raars zagen. Ze renden hard…

sage uit 1973
 • As guon it raer opseinen en biwearden dat se foar gjin duvel bang wienen, woarden se soms troch de duvel smiten.
 • Mensen die raar praatten en zeiden niet bang voor de duivel te zijn, werden soms door de duivel gesmeten.
 • bang
 • Mensen die raar praatten en zeiden niet bang voor de duivel te zijn, werden soms door de duivel gesmeten.

Trefwoorden: bang, duivel, smijten