Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

37 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Wibe Hut zit dronken in een herberg in Eastermar. Hij zegt dat hij best met de duivel wil vechten. Als hij naar huis
 • dronken
 • Wibe Hut zit dronken in een herberg in Eastermar. Hij zegt dat hij best met de duivel wil vechten. Als hij naar huis loopt, komt hij op de hei een hondje tegen wat hem maar blijft volgen. Als Wibe…

sage uit 1968
 • dronken
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1968
 • Wibe Alma fan 'e Harkema is us in kear dronken út 'e kroech wei kom. Hy sei: "De earste de bêste, dy't my tomjitte komt
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg. Hij beweerde dat de eerste die hij tegen zou komen, hij over het land zou
 • dronken
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg. Hij beweerde dat de eerste die hij tegen zou komen, hij over het land zou smijten. Ook al was het de duivel zelf. Maar toen is hij zelf door de duivel over het…

sage uit 1968
 • dronken
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens werd opgetild en neergesmeten. Hij was bont en blauw. Dat had de duivel gedaan.

sage uit 1968
 • dronken
 • Twee broers waren vreselijke vloekers. Op een avond kwamen ze eens samen uit de kroeg en gingen elk een andere kant uit. Een van hen werd onderweg door de duivel een paar keer in de sloot gegooid.

sage uit 1962
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.
 • dronken
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.

sage uit 1968
 • Een dronken spotter wordt voor zijn gevloek gestraft: op weg naar huis wordt hij door de duivel gegrepen en opgehangen.
 • dronken
 • Een dronken spotter wordt voor zijn gevloek gestraft: op weg naar huis wordt hij door de duivel gegrepen en opgehangen.

sage uit 1968
 • Een dronken spotter pocht wel eens oog in oog met de duivel te willen staan. Prompt wordt de dronkelap samen met zijn
 • dronken
 • Een dronken spotter pocht wel eens oog in oog met de duivel te willen staan. Prompt wordt de dronkelap samen met zijn makkers door de duivel gegrepen en over de vaart gesmeten.

sage uit 1968
 • kommen. Germ Smous soop as in mûs. Faek wied er dronken. Sneins gong it altyd op in kaerten en dan wie 't snijen en fechtsjen
 • . Op in kear wied er wer dronken. Doe't hy der útsmiten woarde, sei er: "Ik bin foar de duvel net binaud." Mar doe't er in
 • dronken
 • Een overmoedige dronkelap pocht voor de duivel niet bang te zijn. De duivel grijpt hem prompt en werpt hem hardhandig in de sloot.

sage uit 1968
 • Hindrik Holthuis wenne yn 'e Harkema. Dat mat froeger in raer man west ha. Op in kear wied er wer dronken. Hy gong
 • Een dronken spotter zingt de tien geboden op de melodie van een drank- en vloekliedje. De duivel grijpt de spotter
 • dronken
 • Een dronken spotter zingt de tien geboden op de melodie van een drank- en vloekliedje. De duivel grijpt de spotter prompt en smijt hem over het hek. De dronkelap is later bekeerd en ouderling in de…

sage uit 1967
 • dronken
 • Een dronkelap spot met het opperwezen. Op weg naar huis wordt hij plotseling gegrepen en in de rondte geslingerd. Ze zeggen dat de duivel hem te pakken heeft gehad.

sage uit 1967
 • Yn Feanwâldsterwâl siet in keardel yn 'e kroech, dy wie dronken. Hy sei it raer op en flokte dêrby grouwélich. Mar doe
 • dronken
 • Een vloekende dronkelap wordt opgeschrikt door de duivel die hem in de vaart smijt. Dat is de straf voor zijn lelijke taal.

sage uit 1968
 • dronken
 • Een dronkelap probeert de duivel met een mes neer te steken. De duivel gooit hem prompt over het land.

sage uit 1968
 • dronken
 • Twee mannen zijn lichtelijk in de olie onderweg naar huis met hun wagen. Onderweg zit de duivel plotseling op een draaiend wiel van de wagen. De duivel maakt het glas van de wagen kapot.

sage uit 1974
 • Een dronken, onverschillige man wordt 's nachts opgeschrikt door iemand aan zijn deur. Als hij zegt 'laat die duivel
 • dronken
 • Een dronken, onverschillige man wordt 's nachts opgeschrikt door iemand aan zijn deur. Als hij zegt 'laat die duivel maar binnenkomen', blijkt het de duivel ook echt te zijn. De dag erop ligt de man…

sage uit 1974
 • Een dronken zondaar wordt vaak door de duivel gegrepen en in de sloot gegooid.
 • dronken
 • Een dronken zondaar wordt vaak door de duivel gegrepen en in de sloot gegooid.

sage uit 1969
 • dronken
 • Twee jongemannen zaten in de kroeg eens te drinken en te zweren. Ze wilden die avond beiden een meisje hebben, de eerste de beste die ze tegen zouden komen, daar zouden ze met mee gaan. Maar toen ze…

sage uit 1969
 • delgeven eerst. Hij was aan de zuip en zo. Een keer was hij hartstikke dronken en alheel slop. Hij kom maar krekt loopn. 't Was
 • was hij thuuskoomn, sei syn frou loater. En Inke Postema is nooit weer dronken west. Hij was der fan bekomn.
 • en onder het bloed kwam de man toen thuis. Sindsdien is hij nooit meer dronken geweest.
 • dronken
 • Een man kwam eens stomdronken uit de kroeg. Hij liep te vloeken en te zweren en beweerde voor de duivel niet bang te zijn. Toen kwam er een klein hondje bij hem, die trok hem zo de sloot in. Daar…

sage uit 1969
 • dronken
 • Een stel dronkemanslui vierden in de kroeg eens het heilig avondmaal. Toen ze daarna naar huis gingen, werden ze over de bomen heen geslingerd.

sage uit 1969
 • Wibe Alma kom us in kear dronken fan it Jachtfjild, dêr't er yn 'e kroech sitten hie. Hy hie 't dêr raer opsein
 • Wibe Alma kwam eens dronken uit de kroeg. Hij zag een hondje, en meende dat het de duivel was. Hij zei dat er zeven
 • dronken
 • Wibe Alma kwam eens dronken uit de kroeg. Hij zag een hondje, en meende dat het de duivel was. Hij zei dat er zeven duivels waren, en dat hij deze dood zou schoppen. Een stuk verder werd hij opeens…

sage uit 1971
 • dronken
 • Een man had in de kroeg eens flink zitten vloeken en gedronken. Op de terugweg werd hij door de duivel in de sloot gesmeten.

sage uit 1971
 • Bokke Noordman kom ris op in kear dronken thús. 't Wie yn 'e nacht nei tolven. Hy sei: "Tussen twaalven en enen is
 • Een dronken man zei vlak na middernacht: "Tussen twaalven en enen is alles op de benen." Meteen daarop vloog hij door
 • dronken
 • Een dronken man zei vlak na middernacht: "Tussen twaalven en enen is alles op de benen." Meteen daarop vloog hij door de bomen. Hij was erg bang. Het was het werk van de duivel.

sage uit 1971
 • Een grote spotter kwam eens dronken uit de herberg. De volgende dag werd hij gevonden, opgehangen in een boom. Dat had
 • dronken
 • Een grote spotter kwam eens dronken uit de herberg. De volgende dag werd hij gevonden, opgehangen in een boom. Dat had de duivel gedaan.

sage uit 1972
 • Een spotter kwam eens dronken uit de kroeg, toen hij door de duivel in elkaar werd geslagen.
 • dronken
 • Een spotter kwam eens dronken uit de kroeg, toen hij door de duivel in elkaar werd geslagen.

sage uit 1972
 • dronken
 • Als de mensen in de kroeg hadden gedronken, werden ze op de terugweg door de duivel wel eens neergesmeten. Dat was hun straf.