Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • hond
 • Wibe Hut zit dronken in een herberg in Eastermar. Hij zegt dat hij best met de duivel wil vechten. Als hij naar huis loopt, komt hij op de hei een hondje tegen wat hem maar blijft volgen. Als Wibe…

sage uit 1968
 • Een ongelovige spotter wordt opgeschrikt door een grote zwarte hond. De man bidt de Heer het dier bij hem weg te halen
 • hond
 • Een ongelovige spotter wordt opgeschrikt door een grote zwarte hond. De man bidt de Heer het dier bij hem weg te halen. De Heer verhoort zijn gebed.

sage uit 1968
 • Een vloeker - uit de kroeg op weg naar huis - wordt als straf gegrepen en toegetakeld door een dikke hond.
 • hond
 • Een vloeker - uit de kroeg op weg naar huis - wordt als straf gegrepen en toegetakeld door een dikke hond.

sage uit 1967
 • mannetje ter grootte van een hond naast hen en de knecht en zijn schoonzus verstijven van angst. Ze moeten over een smal
 • hond
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1967
 • hond
 • Een man zei dat hij iedereen die hij tegen zou komen, dood zou maken; ook al zou het de duivel zelf zijn. Het eerste dat hij tegen kwam, was een klein zwart hondje. Meer dood dan levend kwam de man…

sage uit 1970
 • Een man geloofde niet en was een grote spotter. Op een avond is hij buiten door een grote, zwarte hond vreselijk
 • hond
 • Een man geloofde niet en was een grote spotter. Op een avond is hij buiten door een grote, zwarte hond vreselijk toegetakeld. Misschien was het wel de duivel.

sage uit 1969
 • Een jongeman werd op een nacht eens achtervolgd door een grote, zwarte hond. De jongeman had een revolver en wilde op
 • het beest schieten. Maar hij had de macht er niet voor. Die hond was de duivel.
 • hond
 • Een jongeman werd op een nacht eens achtervolgd door een grote, zwarte hond. De jongeman had een revolver en wilde op het beest schieten. Maar hij had de macht er niet voor. Die hond was de…

sage uit 1969
 • hond
 • Een man kwam eens stomdronken uit de kroeg. Hij liep te vloeken en te zweren en beweerde voor de duivel niet bang te zijn. Toen kwam er een klein hondje bij hem, die trok hem zo de sloot in. Daar…

sage uit 1969
 • hond
 • Wibe Alma kwam eens dronken uit de kroeg. Hij zag een hondje, en meende dat het de duivel was. Hij zei dat er zeven duivels waren, en dat hij deze dood zou schoppen. Een stuk verder werd hij opeens…

sage uit 1969
 • hond
 • Twee broers hadden eens samen een schip. De ene broer had zijn vrouw verlaten, en de ander sliep bij haar. De getrouwde, weggelopen man zat op het schip, toen er op een avond opeens een hondje voor…

sage uit 1973
 • buiten een grote grauwe hond zag met ogen als kolen. Die begeleidde hem naar huis en week niet van zijn zij. Met het zweet in
 • hond
 • In een huis werd elke dag tot diep in de nacht gekaart. Alberts Rinse ging op een keer daarvandaan naar huis, toen hij buiten een grote grauwe hond zag met ogen als kolen. Die begeleidde hem naar huis…

sage uit 1923
 • hond aangeloopen, met vurige oogen en gloeiende bek. IJlings vluchtten de jongens uit de buurt van het kerkhof. Nog zit de
 • . Ineeens kwam een hond met vurige ogen en bek en de jongens vluchtten weg.
 • hond
 • Jongens speelden "begrafenisje", waarbij ze in de buurt van het kerkhof plechtig een kist in de grond lieten zakken. Ineeens kwam een hond met vurige ogen en bek en de jongens vluchtten weg.

sage uit 1971
 • Een paar mannen waren eens aardappels van het land aan het stelen, toen er opeens een grote, zwarte hond bij hun stond
 • hond
 • Een paar mannen waren eens aardappels van het land aan het stelen, toen er opeens een grote, zwarte hond bij hun stond. Het dier had grote gloeiende ogen. Bang zijn ze toen snel weggegaan. Het was de…

sage uit 1971
 • hond
 • Een gevangene deed alsof hij zich bekeerd had, zodat hij eerder vrijkwam. Maar toen hij vrij was, werd hij door een hondje in de sloot gegooid. Dat was de duivel.

sage uit 1973
 • In een herberg ging het er heftig aan tot opeens de deur vanzelf open ging en een grote zwarte hond binnenkwam. Die
 • hond
 • In een herberg ging het er heftig aan tot opeens de deur vanzelf open ging en een grote zwarte hond binnenkwam. Die liep een rondje om de tafel en verdween weer. Daarna was iedereen doodstil, want dat…

sage uit 1925
 • andere knecht zei al dadelijk tegen hem.: ,,Je moet des nachts maar niet schrikken, als er een hond binnenkomt waar wij
 • met palen, denkende, dat "kreng" van een hond zal nu wel niet meer binnen kunnen komen.Te middernacht werd hij echter
 • hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht vindt het maar niks. Hij stut de deur, maar
 • dat helpt niet. De hond komt toch binnen en gaat bij de andere knecht op bed liggen. De nieuwe knecht is doodsbang. De
 • hond
 • Op een oliemolen werkt een knecht met een vreemde naam. Op een dag komt er een nieuwe knecht, die van de oudere knecht hoort, dat op hun slaapverblijf 's nachts een hond binnenkomt. De jongere knecht…

sage uit 1967
 • achter n boom ain grode hond stoan. “Duurst dr langs?” zee mien voar. “Ik nich”, zee d ander, “man ik duur dai hond wol dood
 • schaitn.” Hai luip veurzichtig op de hond of en wol aanlegn. Man dou hai dichte bie de boom was, was de haile hond vot; niks
 • een boom zagen ze een grote hond staan. Durf jij er langs? zei mijn vader. Ik niet, zei de ander, maar ik durf die hond
 • wel dood te schieten. Hij liep voorzichtig op de hond af en wilde aanleggen. Maar toen hijn vlak bij de boom kwam was die
 • hond
 • Mijn vader heeft me verteld dat hij ooit 's nachts samen met iemand aan het stropen was met een oud jachtgeweer. Achter een boom zagen ze een grote hond staan. Durf jij er langs? zei mijn vader. Ik…

Trefwoorden: duivel, hond, stroper, zwarte(?)


sage uit 1970
 • Een man vloekte altijd als een ketter. Op een keer is hij door een grote hond naar huis gebracht. Dat was de duivel.
 • hond
 • Een man vloekte altijd als een ketter. Op een keer is hij door een grote hond naar huis gebracht. Dat was de duivel.

sage uit 1974
 • Een vloekende deugniet wordt plotseling opgeschrikt door een zwarte hond zo groot als een kalf. Het dier blijft hem
 • hond
 • Een vloekende deugniet wordt plotseling opgeschrikt door een zwarte hond zo groot als een kalf. Het dier blijft hem hinderlijk op de hielen zitten. De jongen wordt vreselijk bang omdat hij in de gaten…

sage uit 1954
 • hond
 • Knecht van veel vloekende schipper ziet een zwartharige duivel op het schip opduiken en het vooronder in gaan. De knecht hoort schreeuwen, en vindt de schipper helemaal blauw.

sage uit 1954
 • Dronken man wordt net zo lang door een hond gebeten tot hij weer nuchter is. Daarna verdwijnt de hond.
 • hond
 • Dronken man wordt net zo lang door een hond gebeten tot hij weer nuchter is. Daarna verdwijnt de hond.

sage uit 1954
 • in de omtrek rond met een hond op z'n rug. Urenlang. Hij kwam na een vreselijke nacht 's morgens doodmoe weer thuis. (Dit
 • Ter afschrikking wordt kinderen verteld dat een man die veel vloekte en dronk een hele nacht met een hond op zijn rug
 • hond
 • Ter afschrikking wordt kinderen verteld dat een man die veel vloekte en dronk een hele nacht met een hond op zijn rug rondliep en 's morgens doodmoe thuis kwam.

sage uit 1954
 • aan een geweldig grote hond hem volgde. Thuis in het Heieind gekomen wierp hij de deur open en rende naar binnen, maar de
 • hond volgde hem en kroop onder de tafel door, die hij enkele malen op z'n rug oprichtte. Daarna rende hij weer door de open
 • . Hij rent voor haar weg, en merkt dat hij wordt achtervolgd door een grote hond. Thuisgekomen gaat de hond mee naar binnen
 • hond
 • Man die uitspreekt uit dat hij zelfs met de duivel wil vrijen, komt 's avonds op weg naar huis een grote vrouw tegen. Hij rent voor haar weg, en merkt dat hij wordt achtervolgd door een grote hond.…

sage uit 1954
 • hond
 • Groep drinkers zet ook een glas neer voor de duivel. Zodra wordt gezegd dat de duivel wel snel moet komen, ontstaat veel gerammel en lawaai, zonder dat er iets is te zien. De drinkers zijn zo bang dat…

sage uit 1954
 • duvel nog niet bang". Op de terugweg naar huis kwam de duivel in persoon van een grote zwarte hond naast zijn wagen. Deze
 • hond was zo groot, dat hij over de rand van de wagen naar v/d Heuvel beet. Thuisgekomen kon hij door plotseling de deur
 • Man die zegt dat hij niet bang is voor de duivel, krijgt op de terugweg gezelschap van een zwarte hond. Thuisgekomen
 • kan hij de hond kwijtraken door plotseling de deur te sluiten.
 • hond
 • Man die zegt dat hij niet bang is voor de duivel, krijgt op de terugweg gezelschap van een zwarte hond. Thuisgekomen kan hij de hond kwijtraken door plotseling de deur te sluiten.