Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

111 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Der wie in man, dy gong jouns faek nei lju ta to praten. Hy hie altyd in stok yn 'e hân. Meastal gong er let wer nei
 • wie, stie der ynienen in greate keardel foar him. De man mei de stok sei: "Goeije navend", oant trije kear ta. Mar doe't
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man
 • man
 • Man die altijd 's avonds laat alleen naar huis gaat schept op dat hij niet bang is. Op een avond staat een grote man plotseling voor hem die geen antwoord geeft op zijn begroeting. Als hij dreigt hem…

sage uit 1966
 • man
 • Een goddeloze, wrede visser wilde eens een aal vangen die zo groot was als hij nog nooit had gezien. Toen hij zo'n aal ving, was het de duivel. Later is de visser gevonden met het hoofd omgedraaid.

sage uit 1968
 • man by dy ikebeam. Ik sei: - Goeije morgen - Mar hy sei neat. Ik sei noch us: - Goeije morgen - Hy sei neat. Ik sei
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een
 • eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord. Als hij de man 'kan je voor de duivel niet
 • man
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord.…

sage uit 1968
 • man
 • Een zuipschuit werd op de terugweg naar huis eens drie keer door de duivel opgetild en in het water gegooid.

sage uit 1960
 • man
 • Ruerd van der Veen heeft zijn eigen vrouw de borstkas ingetrapt. Hij en zijn handlanger wedden erom wie de raarste dingen kon opzeggen. Ze zijn beiden neergesmeten worden.

sage uit 1968
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg. Hij beweerde dat de eerste die hij tegen zou komen, hij over het land zou
 • man
 • Een man kwam eens dronken uit de kroeg. Hij beweerde dat de eerste die hij tegen zou komen, hij over het land zou smijten. Ook al was het de duivel zelf. Maar toen is hij zelf door de duivel over het…

sage uit 1968
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens
 • man
 • Een man vloekte nogal. Hij verwenste god en zijn gebod. Op een keer had hij wat op in de kroeg, toen hij zomaar ineens werd opgetild en neergesmeten. Hij was bont en blauw. Dat had de duivel gedaan.

sage uit 1968
 • Der hat hjir in man yn Stiensgea wenne, dy flokte en swetste dat it raer wie. Dy man hearde op in nacht de klappen fan
 • man
 • Een spotter hoorde eens de braak klapperen. Hij ging kijken hoe dat kwam, en werd door de duivel bij zijn lurven gegrepen.

sage uit 1968
 • man
 • Een paar spotters vierden eens in een kroeg het Heilig Avondmaal. Maar toen ze terug naar huis gingen, moeten er vreselijke dingen zijn gebeurd. Een van hen durfde sindsdien nooit meer alleen over…

sage uit 1968
 • man
 • Twee broers waren vreselijke vloekers. Op een avond kwamen ze eens samen uit de kroeg en gingen elk een andere kant uit. Een van hen werd onderweg door de duivel een paar keer in de sloot gegooid.

sage uit 1962
 • Yn 'e Hamsterheide wenne us in man, dy wie sterk oan 'e drank. Hy spotte altyd mei de duvel. Doe woarde er op in kear
 • Een man was aan de drank en spotte altijd met de duivel. Op een keer werd hij zomaar over de bosjes heen gegooid
 • man
 • Een man was aan de drank en spotte altijd met de duivel. Op een keer werd hij zomaar over de bosjes heen gegooid, waarna hij voor dood bleef liggen. De volgende dag heeft zijn vrouw hem op de kar…

sage uit 1962
 • Krekt sa'n gefal gebeurde der ek op 'e Lange Wyk. In man kom út 'e kroech. Hy hie in stik yn 'e kraech en sei it raer
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.
 • man
 • Een dronken man kwam uit de kroeg, toen een heel klein mannetje hem optilde en hem in de vaart gooide.

sage uit 1967
 • To Surhuzum ha se yndertiid it heilich avondmaal fierd yn 'e kroech. It gong hiel bot op in spotten. Der wie ek in man
 • man
 • In Surhuizum vierden enkele spotters het heilig avondmaal in de kroeg. Een van hen is daarna op weg terug naar huis zo mishandeld en gegooid geworden dat hij nooit meer alleen buiten heeft durven…

sage uit 1967
 • man
 • Een jongeman spotte altijd met God en gebod. Op een keer waarschuwden sommigen hem dat het op een bepaalde plek spookte, maar hij zei voor nog geen zeven duivels bang te zijn. Toen hij op de bewuste…

sage uit 1967
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de
 • man
 • Een man vloekte en zweerde en zoop heel erg. Op een keer wilde hij een meisje hebben, al was het een ezel. Op de terugweg kwam er toen opeens een ezel bij hem lopen. Hij was zo bang dat hij bij iemand…

sage uit 1962
 • Een man vloekte en tierde altijd vreselijk. De kwade smeet hem toen over de wijk. Toen hij thuis kwam, stond het eten
 • man
 • Een man vloekte en tierde altijd vreselijk. De kwade smeet hem toen over de wijk. Toen hij thuis kwam, stond het eten op tafel. Hij kreeg een vork in zijn hand om te eten. Toen heeft hij een pak slaag…

sage uit 1967
 • Aen wie in âld man. Hy wenne yn 'e Harkema. Hy leaude oan God noch syn gebod en wie in greate spotter. It gong him
 • . De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd trouw naar de kerk is gegaan.
 • man
 • Een gedaante met ogen als etensborden zat eens bij het bed van een spotter. Hij deed en zei niets. Het was de duivel. De man is hiervan zo geschrokken dat hij zich heeft bekeerd en sindsdien altijd…

sage uit 1967
 • Sytse Jager fan 'e Harkema wie in los man. Hy is yn 'e oarloch troch de poepen deasketten woarn. Op in kear is er troch
 • man
 • Een spotter is eens door de duivel van de ene kant naar de andere kant gegooid.

sage uit 1967
 • zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het water. Toen draaide de arbeider aardig bij.
 • man
 • Een boerenarbeider zei nergens bang voor te zijn. Op een keer stond er iemand op een bruggetje hem op te wachten. Hij zag wel dat het geen goed volk was. De man tilde hem op en gooide hem in het…

sage uit 1967
 • man
 • In een schuur zaten de mannen vaak tot diep in de nacht kaart te spelen. Het ging er dan nogal ruig aan toe. Op een keer werd er midden in de nacht op de tafel geslagen. De keppelbaas zei dat ze…

sage uit 1967
 • Een man zat eens vreselijk te vloeken. De mensen vroegen hem wat hij zou doen als hij eens met de duivel in aanraking
 • zou komen, maar daar gaf hij niets om. Die avond kreeg de duivel hem te pakken. De man is dood thuis gebracht.
 • man
 • Een man zat eens vreselijk te vloeken. De mensen vroegen hem wat hij zou doen als hij eens met de duivel in aanraking zou komen, maar daar gaf hij niets om. Die avond kreeg de duivel hem te pakken. De…

sage uit 1968
 • . 't Wie in raer man. De duvel hie 't dien.
 • Een man die zijn behoefte doet wordt plotseling herhaaldelijke malen ruw weggesmeten. Ze zeggen dat het het werk van de
 • man
 • Een man die zijn behoefte doet wordt plotseling herhaaldelijke malen ruw weggesmeten. Ze zeggen dat het het werk van de duivel is.

sage uit 1967
 • Een man wordt op de voet gevolgd door een stevige kerel. Als de man pocht voor de duivel niet bang te zijn, wordt hij
 • man
 • Een man wordt op de voet gevolgd door een stevige kerel. Als de man pocht voor de duivel niet bang te zijn, wordt hij prompt gegrepen en weggeslingerd.

sage uit 1968
 • Een man plast, uit frustatie over het eten, in de pan met boerenkool. Buiten wordt de ruziezoekende echtgenoot gestraft
 • : de duivel kruist zijn pad. De banggeworden man spurt zich naar zijn echtgenote.
 • man
 • Een man plast, uit frustatie over het eten, in de pan met boerenkool. Buiten wordt de ruziezoekende echtgenoot gestraft: de duivel kruist zijn pad. De banggeworden man spurt zich naar zijn…

sage uit 1966
 • Een man speelde elke avond kaart met zijn maten. Het ging er elke keer zo ruig aan toe dat zijn vrouw hem waarschuwde
 • man
 • Een man speelde elke avond kaart met zijn maten. Het ging er elke keer zo ruig aan toe dat zijn vrouw hem waarschuwde dat dat wel eens mis kon gaan. Toen kwam er op een keer een mijnheer die mee wilde…