Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

15 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord. Als hij de man 'kan je voor de duivel niet
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een boerenarbeider die erg grof in de mond is wordt ruw tegen een balk gesmeten. Later treft hij een man bij een eikenboom. Hij groet de man tot twee keer toe vriendelijk, maar krijgt geen antwoord.…

sage uit 1967
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel
 • niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein mannetje: ik kan hem met een hele harde
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een knecht heeft eens ruzie met de boer. De boer dreigt hem te lijf te gaan, en de knecht zegt: 'Ik ben voor de duivel niet eens bang, laat staan voor een boer. De duivel is maar een heel lullig klein…

sage uit 1950
 • Een vloekend gezelschap wordt plotseling opgeschrikt door een zwarte man met een hoge hoed: de duivel. De spotters
 • beginnen direct psalmen te zingen en de duivel maakt dat hij wegkomt.
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een vloekend gezelschap wordt plotseling opgeschrikt door een zwarte man met een hoge hoed: de duivel. De spotters beginnen direct psalmen te zingen en de duivel maakt dat hij wegkomt.

sage uit 1968
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een stel luidruchtige, spottende kaartspelers wordt opgeschrikt door een klein, roetzwart kereltje met een pijpje. Het huisje waar gespeeld wordt, wordt zwart van de rook. De kaartspelers worden zo…

sage uit 1970
 • in angstig gejammer uitbarst, verdwijnt het ding plotseling weer. Het was de duivel.
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een onverschillige spotter wordt - 's nachts uit de kroeg op weg naar huis - opgeschrikt door een zwart ding. Als hij in angstig gejammer uitbarst, verdwijnt het ding plotseling weer. Het was de…

sage uit 1979
 • verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de gedaante plotseling. Als de arbeider even later bij de boer
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een arbeider groet tot drie keer toe een passant maar de groet blijft al die keren onbeantwoord. Als de arbeider hierop verontwaardigd zegt 'Duivel, wíl of kán je niet praten?!', verdwijnt de…

sage uit 1970
 • Man ontmoet 's avonds de duivel die met hem meeloopt en zo maar verdwijnt.
 • duivel
 • verdwijnen
 • Man ontmoet 's avonds de duivel die met hem meeloopt en zo maar verdwijnt.

sage uit 1965
 • geslagen. Nimmer is er weer een spoor van hem gevonden. De duivel zelf zou hem mee genomen hebben.
 • Iemand die vloekend langs de weg liep werd bij een brug van de weg geslagen. Hij is nooit meer gevonden, de duivel zou
 • duivel
 • verdwijnen
 • Iemand die vloekend langs de weg liep werd bij een brug van de weg geslagen. Hij is nooit meer gevonden, de duivel zou hem hebben meegenomen

sage uit 1962
 • nacht. Een der bezoekers was niet bang; hij kon de duivel binnen laten komen. De anderen stemden daarmee in. De man van de
 • zwarte kunst ging lezen en de duivel kwam binnen terwijl er nog 3 duivels voor de deur bleven staan. Ieder had schrik en om
 • nacht. Een der bezoekers was niet bang; hij kon de duivel binnen laten komen. De anderen stemden daarmee in. De man van de
 • zwarte kunst ging lezen en de duivel kwam binnen terwijl er nog drie duivels voor de deur bleven staan. Ieder had schrik en
 • duivel
 • verdwijnen
 • In een huis tegenover de paters in Weert werd op kerstnacht gekaart. Men waarschuwde om op te houden wegens de heilige nacht. Een der bezoekers was niet bang; hij kon de duivel binnen laten komen. De…

sage uit 1896
 • plaats daarvan zwoer hij den duivel en zijn dienst af, waarop de duivelbanner voor zijne oogen verdween, en de jongeling was
 • de eed die hij moet afleggen dat hij de duivel afzweert. De duivelbanner verdwijnt meteen.
 • duivel
 • verdwijnen
 • Een jongen wil zich laten inwijden in de toverkunst. Hiervoor bezoekt hij een duivelbanner. Hij schrikt echter zo van de eed die hij moet afleggen dat hij de duivel afzweert. De duivelbanner verdwijnt…

sage uit 1954
 • I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem
 • gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk
 • duivel
 • verdwijnen
 • Dronken man wordt net zo lang door een hond gebeten tot hij weer nuchter is. Daarna verdwijnt de hond.

sage uit 1954
 • I. De duivel 1. Enkele verhaaltjes, die ik optekende uit de monde van enkele oudere ong. 70 jaar) inwoners uit ons dorp
 • Man die uitspreekt uit dat hij zelfs met de duivel wil vrijen, komt 's avonds op weg naar huis een grote vrouw tegen
 • duivel
 • verdwijnen
 • Man die uitspreekt uit dat hij zelfs met de duivel wil vrijen, komt 's avonds op weg naar huis een grote vrouw tegen. Hij rent voor haar weg, en merkt dat hij wordt achtervolgd door een grote hond.…

sage uit 1954
 • I. De duivel 1. Zijn U verhalen bekend over mensen, die de duivel gezien hebben of omgang met hem hebben gehad (met hem
 • gedanst hebben, met hem kaart hebben gespeeld), of kent U andere verhalen, waarin de duivel een rol speelt? Gelieve elk
 • Man die zegt dat hij niet bang is voor de duivel, krijgt op de terugweg gezelschap van een zwarte hond. Thuisgekomen
 • duivel
 • verdwijnen
 • Man die zegt dat hij niet bang is voor de duivel, krijgt op de terugweg gezelschap van een zwarte hond. Thuisgekomen kan hij de hond kwijtraken door plotseling de deur te sluiten.

sage uit 1972
 • gegooid, verdwijnen ook de anderen in de kolk. De man stopt met vloeken.
 • duivel
 • verdwijnen
 • Zelfs de pastoor kan een man het vloeken niet afleren, waarna als straf padden het huis van de man binnendringen. Als de pastoor een dikke pad meeneemt naar een kolk, volgen de andere padden, en nadat…

sage uit 1962
 • duivel
 • verdwijnen
 • Man krijgt 's avonds gezelschap van rode os die verdwijnt als hij hem met zijn stok wil verjagen.