Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

123 resultaten voor ""

mop uit 1971
 • boek
 • Een dominee had vanuit zijn preekstoel mooi zicht op de pastorietuin met een hok waarin zijn varken zat. Het varken brak echter soms wel eens uit zijn hok. Toen zowel de pastoor als de huishoudster op…

mop uit 1975
 • boek
 • De huishoudster van de pastoor ging op zondag naar de mis, maar de eend moest tevens gekookt worden. De pastoor stelde voor om de deur van de kerk open te laten en hij zou op het moment dat hij de…

sage uit 1944
 • Maria ien de kamer laote komme". De kaplaon zei: "Dan is ow geloof 't waore". De domeneer nom een boek, leaze d'r ien, en
 • staon. De domeneer opni'j aan 't lèze. Mor hi'j kon Maria niet wiejer kriege. Toe 't boek uut was stong Maria nog veur den
 • . De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn kamer kan laten verschijnen. Als de
 • boek
 • In een plaats wonen een kapelaan, een pastoor en een dominee, die een discussie voeren over wie het ware geloof heeft. De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn…

sage uit 1944
 • late zien". Hi'j kreeg een boek en daor gonge ien aan 't lèze. En hi'j lèze zo lang: daor kump Maria aan. En die gong
 • gi'j dat kont, dan gloof ik, net as de kaplaan, dat jij 't ware geloof het, en wij niet" Den domenheer dén kreeg een boek
 • . De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn kamer kan laten verschijnen. Als de
 • boek
 • In een plaats wonen een kapelaan, een pastoor en een dominee, die een discussie voeren over wie het ware geloof heeft. De dominee laat de kapelaan zien dat hij door te lezen in een boek Maria in zijn…

sage uit 1970
 • boek
 • Hoe het verhaal ontstond van de telkens terugkerende muurschildering

sage uit 1970
 • boek
 • Een man ziet op zijn weg naar huis een geraamte liggen. Hij vertelt dat tegen zijn buurman, die er naar toe wil. Als hij het geraamte met een mes snijdt en het bloedt, dan zal de man van wie het…


legende uit 1823
 • boek
 • Een beeld van Maria, dat in Teruane niet gewaardeerd werd, werd op bevel van Maria overgebracht naar Hulsterloo, voorafgegaan door duiven, maar anderen zeggen dat het beeld door engelen werd gebracht…

legende uit 1864
 • boek
 • De Krakeelweg dankt zijn naam aan een daar uitgevochten twist tussen Maria en de duivel.

sage uit 1785
 • boek
 • Twee edelvrouwen bouwen naar hen genoemde torenspitsen van de Nobelpoort te Zierikzee, waar later landlopers in werden opgesloten.

legende uit 1970
 • boek
 • Twee ridders wonen voorafgaande aan een toernooi de mis bij, en één woont ook nog een mis ter ere van Maria bij. Ondertussen neemt Maria zijn plaats in bij het toernooi. Als hij daar aankomt krijgt…

legende uit 1970
 • boek
 • Schip dat Mariabeeld wil vervoeren is niet in beweging te krijgen, het beeld is niet meer te tillen, terwijl het door één man aan boord is gebracht. Dit werd gezien als teken dat Maria in Schiedam…

legende uit 1933
 • boek
 • Een non wil een oud Mariabeeld in het vuur verbranden, maar het verbrandt niet. Dan wordt het in een kast bewaard, maar de non krijgt meermaals de opdracht van Maria om het beeld alsnog te vereren.…

sage uit 1982
 • boek
 • Als Bertha zei: "Hu paard," kwam het beest niet meer vooruit. Haar kat springt iemand op de nek en is er niet af te krijgen. Verder het liedje van het klooster van St. Arjaan, waar twee paar schoenen…

personal narrative uit 1982
 • boek
 • De boerenzoon Piet Egelmeers, geboren te Wintelre 1866, werd veldwachter, eerst in Oirschot en vanaf 1888 te Liempde. In 1010 trouwt hij met Marie en in 1923 kregen ze een dochter, Toos. De…

sage uit 1923
 • boek
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


mop uit 1651
 • boek
 • De overste Rosa, die vanwege zijn gekheid 'Dolle Rosa' wordt genoemd, heeft een zoon die in Mainz studeert. Op een keer ziet deze zoon in een kerk een Mariabeeld met daaronder de woorden 'O, Mater…

mop uit 1651
 • boek
 • Mevrouw De Groot praat met de koningin over het geloof. De koningin vraagt haar hoe zij denkt over Maria, waarop ze zegt dat ze haar beschouwt als een heilige maagd. Ze gelooft niet dat Maria een…

legende uit 1933
 • boek
 • Een beeldje van Onze Lieve Vrouwe verschijnt in de handen van een zieke non in Aken, nadat ze er een visioen over heeft gehad. Ze is op slag weer beter. Na haar dood gaat het over op haar familie, die…

legende uit 1933
 • boek
 • Het Clarissenconvent in Megen ontvangt een aantal brandbrieven. Dan krijgen de zusters een Mariabeeldje uit Boedapest. Vanaf dat moment komen er geen brandbrieven meer binnen.

legende uit 1925
 • boek
 • Toen men het in Maastricht niet eens was over de weg die men met de bedvaart moest volgen van de Minderbroederskerk naar de Onze Lieve vrouwenkerk, verliet Maria haar altaar en droeg ze het kindeke…

legende uit 1925
 • boek
 • Een herder gaat altijd met schapen naar een schrale zandheuvel toe. Daar was een put om de schapen drinken te geven en ze konden er grazen. Ondertussen zat de herder bij een eik bij deze bron te…

legende uit 1925
 • boek
 • De Bokkenrijders zouden een ketting hebben, die de macht bezat, dat wanneer hij om een gebouw gespannen werd, de deuren vanzelf opengingen. Met behulp van deze ketting hebben de Bokkenrijders…

legende uit 1925
 • boek
 • Op een dag vindt een boer tijdens het zaaien van zijn vlas een Mariabeeldje, tevens hoort hij een stem zeggen: "Hier wil ik rusten". 's Nachts denkt de man over de gebeurtenis na en besluit een kapel…

legende uit 1925
 • boek
 • In de ruiterstraat te wijk-Maastricht lag een oud vrouwtje al weken op sterven. Op een dag bezocht een andere vrouw haar en aan haar vertelde ze over haar wens om te sterven. Deze vroeg haar of ze…