Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

625 resultaten voor ""

mop uit 1977
 • as wy de man betelje moatte'. Hy sette dy dieling op papier. Trije op 'e trije, dat wie ien. Hy sette in plat streekje
 • streekje ûnder it rjochtstandige streekje. 'Sjoch', sei Gabe tsjin 'e kastlein, 'wy hoege de man mar ien romerfol te beteljen'. ______ \ / \ / \ / | | ___|___
 • boek
 • man
 • Drie mannen laten hun drankjes altijd op een rekening zetten. Na een jaar hebben ze in totaal 33333 drankjes gehad. Een van de drie zal wel even uitrekenen hoeveel ze per persoon moeten betalen. Hij…

sprookje uit 1930
 • hom ien zak stoppen. Mor op ens begon dat viske te proaten. Och man, loat mie toch weer vrij; as ie 't doun, den ken je
 • van mie kriegen wat ie hemmen willen. Mit niks ien hoes komen, doar haar ol man 't nait op begrepen en dat zee e. Mor 't
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p.26-30
 • de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn wensen vervuld zullen worden. De man vertelt
 • dit verhaal aan zijn vrouw en zij wordt hebzuchtig. Ze dwingt haar man om naar de vis te gaan en om een beloning te vragen
 • boek
 • man
 • Een arme visser leeft met zijn vrouw in een pispot. Op een dag gaat hij vissen en vangt hij een goudvis. Deze vis haalt de visser over om hem weer vrij te laten. De vis vertelt de man dat al zijn…

sprookje uit 1930
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p.31-36
 • boek
 • man
 • Janmaanje daagt een oude heks uit die altijd langs zijn huis loopt. De heks probeert driemaal Jaan te pakken te krijgen. Ze wil hem thuis in de haar grote pan koken. De eerste twee keer vangt de heks…

sprookje uit 1930
 • Winter, zee Grait, dei man het ter al west, dei het 't spek al hoald. Doe groode stoffel! zee e. Den haars mie dat ook beter
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 61-67
 • boek
 • man
 • Jaan heeft een hele domme vrouw die Grait heet. Grait geeft steeds geld en voedsel weg, doordat ze de opdrachten van Jaan niet goed begrijpt. Hij beleeft een aantal avonturen met haar. Bij het laatste…

sprookje uit 1930
 • dei pot? Ook gort. En ien dei aner potten? Alemoal gort man. Zoo'n ellendeg wief, dei nog gain gort koken ken, zee Jaan
 • beetje. Nou, denkt Jaan, dat is ook nait veul deegs, mor ik mout nog mor ais verder kieken. Hai lopt wieder en komt 'n man
 • E.J.Huizenga-Onnekes: Het boek van Minne Koning. Groningen (etc.), 1930, p. 67-72
 • boek
 • man
 • Jaan gaat op zoek naar mensen die dommer zijn dan zijn vrouw Grait. Hij vindt drie mannen die dommer zijn en gaat weer terug naar zijn eigen vrouw.

Trefwoorden: dom, echtpaar, man, vrouw, zoektocht


mop uit 1973
 • Lilke beesten Ik ha ris heard fan in man, dy moast nei in boer. En dy boer hie in grut keal fan in hûn, en tige lilk
 • . Mar dy man tinkt, ik bin noait benaud. Dat hy stapt om 'e hikke en mei komt dy grutte hûn mei iepene bek op him ta. Mar hy
 • Een man wordt aangevallen door een hond. De man grijpt de hond door de keel aan zijn staart en hij omstroopt de hond
 • boek
 • man
 • Een man wordt aangevallen door een hond. De man grijpt de hond door de keel aan zijn staart en hij omstroopt de hond. De hond rent vervolgens hard weg.

sage uit 1972
 • bart dit mei de holle fan de man dy't efterfolge wurdt, mar soms ek mei dy fan it efterfolgjende spoek, lyk as wy yn it
 • alderhurdst! Efkes letter, it spoek is deun efter him. Deabenaud riidt de man, sjocht no en dan oer't skouder. Riidt, riidt! Hy
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude
 • achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een groot wak. Aan de andere kant van het wak
 • boek
 • man
 • Op een avond schaatst een man van Eernewoude naar Wartena. Op de Langesloot merkt hij dat het spook van Eernewoude achter hem aan zit en hij gaat sneller rijden. Na een tijdje rijdt de man in een…

sage uit 1978
 • Een man ziet zichzelf als een uitstekende maaier. Als hij op een dag aan het werk is, ziet hij aan de andere kant van
 • het land een tweede maaier die extreem vlug werkt. Dit bevalt de man niet, daar de vreemdeling hem van zijn verdiensten
 • boek
 • man
 • Een man ziet zichzelf als een uitstekende maaier. Als hij op een dag aan het werk is, ziet hij aan de andere kant van het land een tweede maaier die extreem vlug werkt. Dit bevalt de man niet, daar de…

sage uit 1978
 • De frjemde mier yn 'e blaugêrzen 'Der wie in man, Kees hjitte er, dy stie te meanen yn 'e blaugêrzen en hy wist, dat er
 • boek
 • man
 • Kees staat alleen te maaien op de blaugersvelden. Ineens bemerkt hij de aanwezigheid van een andere maaier die snel, al maaiend, op hem afkomt. Kees zet zijn haarspit in de grond. Als de ander…

sage uit 1978
 • De man grypt nei de gyk En oer de toppen fan de duorren Dêr dwaalde in minske rûn Eeltsje Halbertsma 'Der wienen ris
 • De man grypt nei de gyk
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet
 • boek
 • man
 • Veerschippers zien bij Wartena een man over het riet rennen. De man (die zij voor het spook van Wartena houden) doet een greep naar de giek, zweeft een eind mee over het water en verdwijnt ten slotte.…

sage uit 1972
 • De man grypt nei de gyk 'Op it Wartenster Krúswetter hat jierrenlang in spoek west. Sa hearde ik ris fan in skipper, dy
 • man op 'e reiden en dy grypte nei de gyk. Mar gelokkich, gelokkich, seinen se, it wie krekt mis. Oars hienen se bang west
 • De man grypt nei de gyk
 • Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze
 • boek
 • man
 • Een schipper vaart bij Wartena over het water. Dan ziet hij een man (het spook van Wartena) over het riet rennen. Deze doet een greep naar de giek, maar gelukkig mist hij.

mop uit 1972
 • Huusbesyk Op in joon koom domeni op huusbesyk bi un ôde man, di wenne allinne mei un bôre'1. De man gie oltyd ier op
 • Op een dag kwam de dominee op huisbezoek bij een oude man met een kater. De man ging altijd vroeg naar bed. Als het
 • negen uur was pakte de man de kater op en ging naar bed. De dominee mocht dan nog rustig blijven zitten.
 • boek
 • man
 • Op een dag kwam de dominee op huisbezoek bij een oude man met een kater. De man ging altijd vroeg naar bed. Als het negen uur was pakte de man de kater op en ging naar bed. De dominee mocht dan nog…

Trefwoorden: dominee, kater, klok, man


mop uit 1975
 • Ik zie hem It wie yn Beets, oan ús heit te hearren, en op in sneintemoarn foar de preek. Doe wie der in man—ik kin sa
 • : 'Ik zie hem! Ik zie hem!' Dat wie de tekst, of yn elk gefal, it kaam yn 'e preek te pas. Mar de man tocht, hy hat my al
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in
 • . Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn. Nadat de dominee hem een paar keer
 • boek
 • man
 • Een man te Beets steelt voor hij naar de kerk ging een eend. Hij nam deze eend stiekem onder zijn jas de kerk mee in. Toen de dominee met een luide stem riep: ik zie hem! dacht de man betrapt te zijn.…

mop uit 1975
 • Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels
 • naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de mispels te brengen. Hij is erg onbeleefd
 • boek
 • man
 • Een dominee krijgt een mand mispels aangeboden van mensen met een mispelboom. Een jonge man brengt de mand mispels naar de dominee, maar krijgt hiervoor geen cent. De jonge man heeft geen zin om de…

mop uit 1976
 • man dêrst it fan stellen hast'. 'Ja, mar dy wol it net ha'. 'No, as dy man it net wer ha wol, ik soe sizze, dan hoecht
 • Een pastoor vraagt aan een man, die hij al een tijdje niet in de kerk heeft gezien of het niet tijd wordt om te
 • biechten. De man stemt toe en tijdens de biecht vraagt de man aan de pastoor of hij een gestolen horloge wil hebben. De pastoor
 • boek
 • man
 • Een pastoor vraagt aan een man, die hij al een tijdje niet in de kerk heeft gezien of het niet tijd wordt om te biechten. De man stemt toe en tijdens de biecht vraagt de man aan de pastoor of hij een…

mop uit 1971
 • De jonge dy't mei iel nei dominy moast In man dy't wol ris wat mei fûkfiskjen pielde fong ris in knap soadsje iel. Dêr
 • Een man, die met een fuik veel aal wist te vangen, gaf zijn zoon de opdracht om een zak met aal aan de dominee te geven
 • boek
 • man
 • Een man, die met een fuik veel aal wist te vangen, gaf zijn zoon de opdracht om een zak met aal aan de dominee te geven en hem de groeten over te brengen. Toen de jongen onderweg even een praatje met…

Trefwoorden: aal, fuik, groeten, jongen, man, ontsnappen, vissen, zak


mop uit 1974
 • , ek bekend as 'de duvel fan Earnewâld'). It wie in apart man, foar alle mooglike losse putsjes wie er altyd te finen. Dit
 • Een dominee en een man genaamd Freark komen met hun bootje vast te zitten op een hoger gelegen stukje grond in het
 • boek
 • man
 • Een dominee en een man genaamd Freark komen met hun bootje vast te zitten op een hoger gelegen stukje grond in het water. Het lukt maar niet om het bootje weer te laten varen. Freark vraagt aan de…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Lidmaatschap Een man bezoekt een vreemde stad en pikt een beeldschoon meisje op in een bar: hij meent dat ze hem
 • Een man pikt tijdens een bezoek aan een vreemde stad een mooi meisje op in een bar. Ze beleven een hartstochtelijke
 • boek
 • man
 • Een man pikt tijdens een bezoek aan een vreemde stad een mooi meisje op in een bar. Ze beleven een hartstochtelijke nacht, maar als hij de volgende ochtend wakker wordt, blijkt ze weg te zijn. In de…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Het puntje van mijn tong Een jaloerse echtgenote in Brazilië verdacht haar man ervan dat hij een affaire had met de
 • Een jaloerse echtgenote in Brazilië bijt de tong van haar man af en slikt die door nadat haar vermoedens over zijn
 • boek
 • man
 • Een jaloerse echtgenote in Brazilië bijt de tong van haar man af en slikt die door nadat haar vermoedens over zijn ontrouw zijn bevestigd.

broodjeaapverhaal uit 1970
 • aan, ene Pablo. De vrouw besloot bij het kind te blijven terwijl haar man hulp ging halen en de politie ging waarschuwen
 • haar man hulp gaat halen. Tijdens zijn afwezigheid hangen de woedende dorpelingen zijn vrouw op.
 • boek
 • man
 • Een echtpaar uit Scandinavië rijdt tijdens een autoreis door Spanje een kind aan. De vrouw blijft bij het kind terwijl haar man hulp gaat halen. Tijdens zijn afwezigheid hangen de woedende…

Trefwoorden: auto, dorp, echtpaar, kind, man, ophangen, vrouw


broodjeaapverhaal uit 1984
 • terug naar het buffet om een broodje te halen. Toen ze weer bij haar tafeltje kwam zag ze daar een grote zwarte man zitten
 • ging ze naast hem zitten, pakte de rookworst van het schoteltje, legde hem op haar broodje en nam een hap. Zo aten de man
 • Een vrouw deelt haar lunch in het zelfbedieningsrestaurant met een zwarte man nadat ze hem aan haar tafel heeft
 • aangetroffen. De man haalt na het eten koffie voor hen beiden en vertrekt dan. Pas dan beseft de vrouw dat een naburig tafeltje
 • boek
 • man
 • Een vrouw deelt haar lunch in het zelfbedieningsrestaurant met een zwarte man nadat ze hem aan haar tafel heeft aangetroffen. De man haalt na het eten koffie voor hen beiden en vertrekt dan. Pas dan…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Gelijk oversteken Een man liep op straat toevallig langs een homobar toen er een jongeman naar buiten kwam. 'Hé, jij
 • ,' sprak de jongen hem aan, 'heb jij Aids?' 'Nee hoor, hoezo?' antwoordde de man. 'Nu wel,' zei de jongeman, en beet hem.
 • Een man loopt toevallig langs een homobar en wordt gebeten door een jongeman die Aids heeft
 • boek
 • man
 • Een man loopt toevallig langs een homobar en wordt gebeten door een jongeman die Aids heeft

Trefwoorden: bar, besmetten, homo, man, vooroordeel


broodjeaapverhaal uit 1982
 • Applaus Een man die tot een lange gevangenisstraf veroordeeld was raakte bevriend met zijn celgenoot: een mier. Hij
 • Een man dresseert een mier die in zijn gevangeniscel leeft. De man wordt vrijgelaten en hij neemt de mier mee zodat de
 • boek
 • man
 • Een man dresseert een mier die in zijn gevangeniscel leeft. De man wordt vrijgelaten en hij neemt de mier mee zodat de kunsten van de mier hem beroemd zullen maken. Hij gaat naar een café om wat te…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • Zand Kort na de laatste oorlog, toen allerlei goederen schaars waren, zag een douanebeambte iedere week een man met een
 • man steevast: 'zand'. Keer op keer liet de argwanende douanebeambte hem de zak legen, om dan te moeten erkennen dat er
 • Vlak na de laatste oorlog, toen goederen nog schaars waren, fietst een man telkens de grens tussen België en Nederland
 • over met zakken zand. Een douanebeambte is argwanend maar ontdekt alleen maar zand in de zakken van de man. Jaren later
 • boek
 • man
 • Vlak na de laatste oorlog, toen goederen nog schaars waren, fietst een man telkens de grens tussen België en Nederland over met zakken zand. Een douanebeambte is argwanend maar ontdekt alleen maar…

Trefwoorden: beambte, fiets, man, schaars, smokkelen, zak, zand


broodjeaapverhaal uit 1970
 • Zo gek nog niet! Een man reed met zijn vrouw na de late filmvoorstelling naar huis over een afgelegen weg, toen de
 • vrouw ineens hevige pijn scheuten in haar hoofd kreeg. Het duurde niet lang of ze gilde het uit. De man herinnerde zich dat
 • De echtgenote van een man krijgt op de autoweg hevige pijn scheuten in haar hoofd. De man brengt haar naar een lokale
 • boek
 • man
 • De echtgenote van een man krijgt op de autoweg hevige pijn scheuten in haar hoofd. De man brengt haar naar een lokale onbekende dokter. De arts constateert dat de vrouw een hersentumor heeft en…