Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1978
 • . Sa âld net as syn baas, mar wol gauwer ynein. Dêrfandinne dat er de kop altyd hingje liet. Op in dei ferstoar de man en
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man
 • boek
 • man
 • oud
 • Een oude man had een paard. Het paard was ook oud, en liet daarom van vermoeidheid zijn kop altijd hangen. Toen de man stierf, nam het paard zijn gewoonte over om overal 'ja' op te zeggen. Het liet…

sage uit 1972
 • De man yn 'e moanne By ús yn 't Wâld (Oranjewâld) en yn 'e boskhoeke yn 't algemien waard foarhinne noch al wat hout
 • die. Mar der waard my altyd ferteld, dat de man dy't dat âld minske de takken ûntstellen hie yn 'e moanne siet. En dy
 • De man yn 'e moanne
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat
 • naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het hout gestolen had op de maan zou zitten
 • boek
 • man
 • oud
 • Vroeger namen mensen altijd hout mee uit het bos. Een oud vrouwtje had ook wat hout meegenomen, maar toen ze weer wat naar binnen wilde halen, was het hout weg. Ze zei dat ze wilde dat de man die het…

sprookje uit 1970
 • er een oud vrouwtje en die vroeg waarom de noteboom al zijn noten liet vallen. "Omdat de pereboom al zijn blaren laat
 • verdronken is ." Toen kwam er een oud mannetje met een ijzeren stok en een kannetje in zijn hand en hij vroeg waarom dat oude
 • , waardoor de noteboom al zijn noten laat vallen. Hierop smijt een oud vrouwtje al haar eieren stuk. Tot slot slaat een oud
 • boek
 • man
 • oud
 • Kinkankoneke is in de pap verdronken. Daarom moet Kinkonkaneke huilen. Omdat Kinkonkaneke huilt, moet de deur rammelen. Om het rammelen van de deur moet de mesthoop steunen. Dit heeft tot gevolg dat…

mop uit 1997
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens
 • naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'
 • boek
 • man
 • oud
 • Een oude man en een kind wonen in de bergen. Het kind staat boven, de man beneden. Het kind roept: 'Hé kale, klim eens naar boven!' De man antwoordt: 'Jongen, over tien jaar ben je net als ik.'

sage uit 1833
 • Ossaart Een oud man uit De Kauter kende vele van Ossaart's streken en vertelde ze vaak en graag. Zijn grootvader
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn
 • boek
 • man
 • oud
 • Een man komt Ossaart in de gedaante van een paard tegen, maakt een omweg, ziet hem dan als hond en dan als wit konijn. Als hem dan als ezel ziet, holt hij hard weg.

sage uit 1970
 • 3.47. Idem (=Vergebüjke of Verbütje) Een oud man zag voor een aantal jaren (in Oeffelt) hoe er in de eenzame hei ter
 • Een man ziet van te voren bouwen van fabrieken, huizen, etc.
 • boek
 • man
 • oud
 • Een man ziet van te voren bouwen van fabrieken, huizen, etc.

sage uit 1892
 • vlug gaan kon. Het kwam recht op den boer aan die den karweg bleef volgen en, toen het ventje den ontstelden man genaderd
 • boek
 • man
 • oud
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1968
 • tevoorschijn. Plotseling stond er een oud vrouwtje van ongeveer vijf centimeter hoog naast Driek en zei: 'Wacht maar, man, dan knap
 • Een man, die Driek heette en in Eindhoven woonde, ging altijd graag een borreltje drinken in het café van Toontje
 • Bewoner van brandend huis komt niet tevoorschijn op geroep van man. Een kaboutervrouwtje opent de deur, gaat midden in
 • boek
 • man
 • oud
 • Bewoner van brandend huis komt niet tevoorschijn op geroep van man. Een kaboutervrouwtje opent de deur, gaat midden in het vuur staan en meteen is de brand geblust.

sage uit 1968
 • Heel lang geleden liep een oude man over de Oeffeltse heide. Plotseling zag hij zich omringd door werkvolk dat druk
 • Een man voorspelt dat in de toekomst op de Oeffeltse hei een stad zal ontstaan. Men gelooft zijn voorspelling niet
 • boek
 • man
 • oud
 • Een man voorspelt dat in de toekomst op de Oeffeltse hei een stad zal ontstaan. Men gelooft zijn voorspelling niet, maar tegenwoordig ligt daar de plaats Beugen.

mop uit 1651
 • boek
 • man
 • oud
 • Balthasar Coijmans trouwt rond zijn 56e met Maria Trip. Als hij de bruid naar binnen draagt roepen enige jongelingen dat ze hem wel zullen helpen. Daarop zegt Balthasar: 'Doe dat maar, kinderen, ik…

sage uit 1971
 • . Der siet in man yn'e triedden fertiesd; hy seach Lytse Eldert net, want dy kroep troch de heide. Hy krige him fan ûnderen
 • moatst dy stilhâlde! Dy slachtsje wy daliks'. 'Och man', sei de Lytse, 'mar ik mei gjin minskefleis!' 'Wat praatste! Dat iten
 • Een kleine man en een grote man zitten in het bos. De grote man wil valstrikken leggen om mensen te vangen, waarna hij
 • boek
 • man
 • oud
 • Een kleine man en een grote man zitten in het bos. De grote man wil valstrikken leggen om mensen te vangen, waarna hij het mensenvlees wil opeten. Opeens komt er een ruiter aan op een zwart paard met…

sage uit 1868
 • 1868, en dus werd de jonge man vervolgd. 6)
 • . Br. Alm. 1893, blz. 776. In het boek genummerd met No. 143, net als een ander verhaal. Het is dus dubbel genummerd.
 • boek
 • man
 • oud
 • Van een meisje dat een oude vrouw heeft geholpen de rok naar beneden te strijken wordt gezegd dat ze een heks heeft aangeraakt en is betoverd. Haar vriend dreigt de vrouw levend te verbranden als ze…

sage uit 1933
 • No. 116. Ja 't is lang geleden gebeurd, vertelde een oud man uit Heeze, dat mijn grootvader zaliger, toen hij nog in
 • hond had gloeiende ogen en een rode tong. De man zette het op een lopen, maar de hond bleef hem volgen totdat hij bij het
 • boek
 • man
 • oud
 • Een aantal makkers liepen 's nachts, na wat bier gedronken te hebben, al lachend naar huis. Plotseling beseften zij dat ze op een kerkhof stonden. Ze moesten over de stenen schans heenklimmen om er…

sage uit 1933
 • , langs een oud karrespoor, dat recht op de kerk van Rijsbergen aanhield. 't Bleek een kwaad voorteeken te zijn, want geen
 • boek
 • man
 • oud
 • Adriaan Kr. uit Rijsbergen zag eens een rouwstoet langs lopen. Dit bleek een slecht voorteken, want geen maand later werd zijn moeder begraven.

sage uit 1884
 • toch ieder verplicht zijn gaffel in de hoogte te houden, ten blijke, dat hij aan de handeling deelnam. Ik heb nog een oud
 • man gekend, die mij verhaalde, hoe hij als jongeling, namens zijnen meester, op die wijze geadsisteerd had. Hiervoor nu
 • boek
 • man
 • oud
 • Spotnamen.

sage uit 1510
 • antwoerde: "Ser wel, mer die slaper, mijn man, 935 sliept al doere sonder hem iet te verruren, al soudi ramp hebben. Ende ghi
 • , vrou Mehaute? Hoe mocht ghi doen, want het sceen al u te wesen; en wecte ghi Ployaert, uwen man, niet doe ghi slapen
 • op Sint-Jan groente plukt en dit aan haar man geeft, dan zal hij haar nooit verlaten voor een ander. Als een vrouw in het
 • oor van haar man kippenpluimen, haar van de rechtervoet, haar van zijn hoofd en haar van een kattenstaart doet, dan zal
 • boek
 • man
 • oud
 • Vrijdag, eerste kapittel. Vanaf hier is vrouw Gombaerde, een sluwe zevenenzeventigjarige, aan het woord. Voor zij begint met haar evangeliën, hebben de vrouwen het erover dat ook oude vrouwen nog zin…

mop uit 1651
 • Een man op sijn sterfbedde leggende, die een schoone jonge vrouw hadde, sach deselve geduerig omtrent het bedt grooten
 • jong en schoon, gij sult wel ten eersten weer een ander man krijgen.' 'Och lief', seyde sij, 'swijgt daervan stil, dat sult
 • Een man die op zijn sterfbed ligt ziet dat zijn jonge vrouw hevig om hem rouwt. Hij stelt haar gerust dat ze nog jong
 • en mooi is en binnen de kortste keren een nieuwe man aan de haak zal slaan. 'Oh lief,' zegt ze, 'wees toch stil, dat
 • boek
 • man
 • oud
 • Een man die op zijn sterfbed ligt ziet dat zijn jonge vrouw hevig om hem rouwt. Hij stelt haar gerust dat ze nog jong en mooi is en binnen de kortste keren een nieuwe man aan de haak zal slaan. 'Oh…

legende uit 1933
 • Toen Odulphus een oud man was geworden, kon hij zelden meer zonder stok naar de kerk gaan. Op 'n dag voelde hij zich
 • Toen Sint Odulphus oud was kon hij zelden zonder zijn wandelstok naar de kerk. Op een dag voelde hij zich zo goed dat
 • boek
 • man
 • oud
 • Toen Sint Odulphus oud was kon hij zelden zonder zijn wandelstok naar de kerk. Op een dag voelde hij zich zo goed dat hij zijn stok thuisliet. Terwijl hij weg was stichtte de duivel brand in zijn…

sage uit 1918
 • man, iets ouder dan hij, die tot den dood werd gewekt. Altijd was deze gewoon geweest de dingen des levens te beheerschen
 • zag alles door den nacht, behalve de eene gestalte, en hij zag ook den man, door de gedaante geroepen, op zijn legerstede
 • gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten ging de gedaante voorbij. Alle doden varen met
 • dodenschip naar Engelland. Na een jaar keert het schip weer terug. De gedaante neemt de jongen mee. Ook dit jaar smeekt de man
 • boek
 • man
 • oud
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1510
 • haer joncheit hielt si groote kinderen op. Sy was konstich in veel dinghen. Haer man was jonck ghenoech, daer 165 om dat
 • wel, dat ic Loeske, mine man, meer nam om sijn scoonheit dan om sijns goets wille, want het was een scamel geselle. Ic en
 • begint met het eerste kapittel door een vergelijking te maken met haar eigen man. Een man die zich onbehoorlijk gedraagt en
 • verantwoorden als een dief. De man die zijn leven niet in deze wereld al betert, zal in het vagevuur belanden.
 • boek
 • man
 • oud
 • Maandag, eerste kapittel. Rondom vertelster Ysengrin en de schrijver hebben zich veel vrouwen verzameld. De vrouw begint met het eerste kapittel door een vergelijking te maken met haar eigen man. Een…
496.jpg

sage uit 1919
 • wonen wilde. Alleen stond er nog een oud bed, waarvoor men inde weoning geen plaats vond. eens kwam er een oude, arme vrouw
 • eind der gang stonden bedremmeld te kijken, of ze een oud vrouwtje uit een sprookje ware. Ze moest erom lachen, want ze
 • vensterbank. Na zijn dood was de man vervloekt. Iedere nacht moest hij zijn geld tellen, gelijk hij tijdens zijn leven had geteld
 • boek
 • man
 • oud
 • Het is niet zo heel lang geleden, dat er ergens bij Dokkum een spookhuis stond. Tegen twaalven 's nachts was er in een der kamers altijd een woest kabaal. Eens kwam er een oude arme vrouw, die weken…

sage uit 1919
 • - lieden haar man aan den wal, tot waar het vaartuig lag, en ze wuifde hem na, en riep: „tot weerziens!" Hij ook wuifde haar
 • ?" „Toen mijn man uitvoer, wist ik, dat ik hem nooit zou weer zien". „En waarom wacht ge dan?" „Omdat ik nog altijd hoop". De
 • was ze oud geworden. Toen ze haar rimpels bekeek besefte ze eindelijk dat haar man gestorven was. Uiteindelijk na het zien
 • scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om, al turend in de verte, haar man op te wachten
 • boek
 • man
 • oud
 • Op een dag vaart er een schip uit Amsterdam om de Nederlanden te beschermen tegen de Geuzen. De vrouw van een der scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om,…
cohen2.jpg

legende uit 1919
 • boek
 • man
 • oud
 • Toen men in Maastricht niet wist, hoe men de bedevaart moest volgen van Minnebroederskerk naar Onze Lieve vrouwenkerk, ziet! Maria verliet haar altaar en ze droeg het kindeke Jezus bij haar. Een oude…